Annonse

fiskeri

Likestillingsrapport i fiskerieneEn mannsdominert og til tider røff kultur

– Fiskeriene går glipp av dyktige arbeidsfolk, hvis vi ikke blir flinkere til å inkludere og rekruttere flere kvinner, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Vil gjøre det lettere å kombinere dagpenger og sesongarbeid

For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft foreslår regjeringen en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider kan føre halvparten av timene de jobber på meldekortet – og tjene på det.

Oppsving i Chiles fiskerinæring – norske bedrifter ser muligheter

Etter flere magre år, puster Chile nå Norge i nakken som verdens nest største lakseeksportør. Det får norske leverandører til å flokke seg rundt landet igjen.

Regjeringen vil ha bedre foreldrepermisjon for kvinnelige fiskere

Utlendinger foredler norsk fiskNordmenn vil ikke jobbe i fiskeindustrien

Fiskeindustrien er lite attraktiv for norsk arbeidskraft. Men arbeidere fra EØS-landene tar imot jobbene med åpne armer.

ANALYSERegjeringens gode tall

Kommunene driver med økende overskudd og bøndene og fiskerne tjener mer penger. Regjeringspartiene har mange gode tall som kan brukes i valgkampen, men de sørger selv for at tallene ikke synes.

ANALYSERegjeringens gode tall

Kommunene driver med økende overskudd og bøndene og fiskerne tjener mer penger. Regjeringspartiene har mange gode tall som kan brukes i valgkampen, men de sørger selv for at tallene ikke synes.

Motstanden øker mot Sandbergs fiskeforslag

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått kritikk for forslaget om å avvikle torsketrålernes pliktsystem. Tirsdag kommer saken opp til høring.

KystopprørMassiv protest mot Sandbergs fiskeforslag

Nord-Norge samler nå tverrpolitiske krefter til kamp mot regjeringens foreslåtte gavepakke til noen få fiskeri investorer, skriver Klassekampen.

Vil ha beinhard Brexit - men ikke hvis det gjør vondt, takk.

Britene ønsker seg egentlig alt fra EU unntatt arbeidsinnvandring. EU vil gjerne fortsatt ha tilgang til britiske fiskefarvann.

Regjeringens havstrategiVil skape blå jobber med grønn omstilling

Det anslås at havøkonomien vil skape 40 millioner nye arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskaping innen 2030.

Utvalg foreslår helt nytt kvotesystem for fiskerne

Norske fiskere bør betale en avgift til fellesskapet for å få lov til å høste av fiskeressursene, foreslår det regjeringsoppnevnte kvoteutvalget.

Vil fjerne pliktsystemet i fiskeriene

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår å fjerne leveringspliktsystemet for torsketrålerne, samle verdien av pliktene i en kvotebank og auksjonere ut kvoter til fiskeindustrien.

Vil grunnlovsfeste retten til havet

SV foreslår å endre Grunnloven for å hindre privatisering av havressursene. Ap vil være med på leken, men går ikke like langt som SV. – Da vil utviklingen fortsette som før, mener SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

Ny studie: Norsk torsk har plast i magen

Ny karttjeneste: Viser hvor lakselusproblemet er størst

Dagen Stortinget tok ferie endret fiskeriminister Per Sandberg kvotereglene

Det skriver Klassekampen. Det kontroversielle grepet har fått opposisjonen til å lukte blod.

Annonse
Annonse
Annonse