Annonse

forskere

Synspunkt

SynspunktVi må stoppe forskerflukten

Mangelen på faste jobber gjør en forskerkarriere lite attraktivt. Vi har ikke råd til å fortsette og sløse bort dyktige forskertalenter, skriver Kari Sollien.

Synspunkt

SynspunktVi må stoppe forskerflukten

Mangelen på faste jobber gjør en forskerkarriere lite attraktivt. Vi har ikke råd til å fortsette og sløse bort dyktige forskertalenter, skriver Kari Sollien.

Disse yrkesgruppene stoler vi minst på

Noen yrkesgrupper nyter større tillit enn andre.

Norske toppledere vil være pådrivere for et digitalt skifte for forskere

Virtuelle konferanser er rimeligere, tar mindre tid og flere kan komme til ordet.

Norske forskere har konkurrert seg til milliarder av EU-midler

IKT-forskere får innspill fra elever

For andre gang inviterer Forskningsrådet ungdom til å gi innspill til IKT-forskning. Dette er et ledd i en uttalt målsetting om å involvere nye aktører – inkludert unge – i en dialog rundt forskning og innovasjon.

Norske forskere forlater Venstre

Hvis norske forskere fikk bestemme, ville partiene på venstresiden fått all makt. MDG ville vært over sju ganger så store som Frp, som ville blitt utradert.

– Norske forskere trenger opplæring i persondata

Forskningsrådet oppfordrer norske forskningsinstitusjoner til å skolere neste generasjon forskere i å håndtere norske og nordiske persondata i helse- og velferdsforskning.

Forskere anbefaler stemmerett for ungdom

Å senke stemmerettsalderen til 16 år vil både styrke lokaldemokratiet og gi unge en mulighet til å si sin mening. Det er forskernes konklusjon etter to forsøksrunder.

Lanserer Moser som direktør-kandidat for Forskningsrådet - slakter utlysningen

Annonse
Annonse
Annonse