Annonse

fylkeskommuner

Kulturdirektøren i Viken– Stort fylke, mange muligheter

Til tross for et vanskelig år med pandemi, er fylkesdirektør i Viken John Arve Eide positiv på kulturens vegne. Han ser mange gode muligheter på kulturfeltet fremover.

Synspunkt

Mangfoldig endringsbilde i offentlig sektor

Avveiningen mellom geografisk nærhet og robuste fagmiljøer er bare en del av bildet i endringene i offentlig sektor.

VeidirektørenKompetanseflukt gjør situasjonen kritisk

Fra nyttår overtar fylkeskommunene ansvaret for å brøyte og strø 44.639 kilometer fylkesveier, samtidig som 10 prosent av Vegvesenets ansatte har sluttet i år.

Synspunkt
Oslo kulturdirektør Stein Slyngstad skriver om frykten for regionreformen.  Foto: Sergey Novikov | Dreamstime.com

Frykten for regionreformen

Landets teatre, orkestre og museer plages for tiden av bekymringer for konsekvensene av regionreformen, men har de egentlig grunn til å frykte dårligere økonomi, usikkerhet og politisk innblanding?

KommuneneStørst kjønnsforskjeller i sykefraværet i 20-årene

Kvinner i slutten av 20-årene som jobber i kommuner og fylkeskommuner, har nesten tre ganger så høyt sykefravær som menn i samme alder, viser tall fra KS.

Forsker– Forslagene til regjeringens ekspertutvalg vil svekke statlig spisskompetanse

Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann

Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen.

Flere kommunale ledere tjener mer enn statsrådene

23 kommunale og fylkeskommunale ledere her i landet hadde høyere inntekt enn statsrådene i fjor.

Lærerkrav i hundremillionersklassen kan ramme kommunene

En dom i arbeidsretten gir lærere fra hele landet rett på flere års etterbetaling for overtids- og vikararbeid. I Østfold må arbeidsgiverne punge ut med minimum 30 millioner kroner, og det er ventet flere krav fra hele landet.

Nær halvparten av de kommuneansatte jobber innen helse og sosial

43 prosent av årsverkene i kommunal sektor brukes til helse- og sosialtjenester i 4. kvartal 2015, etterfølgt av grunnskole med 27 prosent.

Regjeringen vil gi kommunene et klimaløft

Senterpartiet vil legge ned Oslo fylke

Et utvalg i Sp foreslår at Oslo fylke skal legges ned. Utvalget mener at Oslo og Akershus bør være ett fylke.

Legger ikke ned fylkeskommunen

Til tross for at nedleggelse av fylkeskommunen er programfestet, både hos Høyre og Frp, røres den ikke i kommunereformen.

siv_jensen__kje.jpg

Vil kvitte seg med fylkeskommunene

Fylkeskommunene vil bli lagt ned og fylkesmannsembetet erstattet av en forvaltningsdomstol dersom Fremskrittspartiet får bestemme.

Annonse
Annonse
Annonse