Annonse

fylkeskommuner

Ny undersøkelse fra KSDette er de største barrierene for mellomledere som jobber med digital omstilling i kommunene

Synspunkt

Mangfoldig endringsbilde i offentlig sektor

Avveiningen mellom geografisk nærhet og robuste fagmiljøer er bare en del av bildet i endringene i offentlig sektor.

Synspunkt

Mangfoldig endringsbilde i offentlig sektor

Avveiningen mellom geografisk nærhet og robuste fagmiljøer er bare en del av bildet i endringene i offentlig sektor.

VeidirektørenKompetanseflukt gjør situasjonen kritisk

Fra nyttår overtar fylkeskommunene ansvaret for å brøyte og strø 44.639 kilometer fylkesveier, samtidig som 10 prosent av Vegvesenets ansatte har sluttet i år.

Forsker– Forslagene til regjeringens ekspertutvalg vil svekke statlig spisskompetanse

Snart har 75 prosent av folket borgerlig fylkesmann

Av dagens 19 fylker, vil 13 ligge under en fylkesmann fra borgerlig blokk innen de neste årene, ifølge Klassekampen.

Flere kommunale ledere tjener mer enn statsrådene

23 kommunale og fylkeskommunale ledere her i landet hadde høyere inntekt enn statsrådene i fjor.

Lærerkrav i hundremillionersklassen kan ramme kommunene

En dom i arbeidsretten gir lærere fra hele landet rett på flere års etterbetaling for overtids- og vikararbeid. I Østfold må arbeidsgiverne punge ut med minimum 30 millioner kroner, og det er ventet flere krav fra hele landet.

Nær halvparten av de kommuneansatte jobber innen helse og sosial

43 prosent av årsverkene i kommunal sektor brukes til helse- og sosialtjenester i 4. kvartal 2015, etterfølgt av grunnskole med 27 prosent.

Regjeringen vil gi kommunene et klimaløft

Annonse
Annonse
Annonse