Annonse

helsevesenet

DanmarkÉn av tre kvinner i helsevesenet utsatt for vold og trusler

Hver tredje kvinnelige ansatte i helsevesenet i Danmark har opplevd vold eller trusler det siste året, viser dansk rapport.

Synspunkt

VIP-losjen i sykehus-Norge

«Uten legene er Haukeland sykehus et sykehjem. Uten lederne er det fortsatt et sykehus.»

Helsestyrene– Ikke stedet for ­hallingkast

– Vi har utstyrt oss med mye styrearbeid i helsevesenet. Det kan stilles spørsmål ved om det er påkrevd, sier avtroppende styreleder i Helse Nord, Ansgar Gabrielsen.

Tidligere sykehusdirektør vant pensjonstvist om millionbeløp

Uvaksinerte risikerer jobbnekt i helsevesenet

Helsedirektoratet vil spørre jobbsøkere om de har gjennomført barnevaksinasjonsprogrammet og om de er villige til å ta årlig influensavaksine.

Mer effektive pasienter vil øke produksjonen i helsevesenet

– For å øke produksjonen i helsevesenet må vi begynne med brukerne og deres opplevelse, i stedet for problemer i systemet. Tjenestedesign er et kraftig verktøy for dette, men krever prosesskunnskap for å skape størst mulig verdi.

Organisering av helse-Norge– Ingen av ­alternativene er ­ bedre enn det vi har

Kvinnsland-utvalget har sett på alternativer til organiseringen av helsevesenet. Utvalget har slitt med å bli enige.

Slik skader vi oss på jobb

Det var 24.000 arbeidsulykker i Norge i 2015. 40 av dem hadde dødelig utfall.

Mangelfull oversikt over det private helsevesen

Todelt helsevesen

Det er ingen grunn for politikerne til å bekymre seg over at folk som har godt med penger kjøper seg behandling de ikke får i det offentlige helsevesenet. Den slags todeling av helsevesenet lever vi godt med, skriver redaktør Magne Lerø.

Nederland har Europas beste helsevesen

Norge kommer på tredjeplass - selv med lange helsekøer.

Peker på mannskultur i helsevesenet

Overlege Olaug Villanger ved Oslo Universitetssykehus OUS sier i Dagens Næringsliv i dag at hun er sikker på at det er en mye verre mannskultur på sykehusene enn i omdiskuterte Telenor.

Høyere overlevelse i helsevesenet kostet 45 milliarder kroner

Mens helseutgiftene økte med 45 milliarder kroner mellom 2011 og 2014, ble sannsynligheten for å overleve et sykehusinnleggelse kun marginalt bedre.

Snevre mål for helse-sektoren

Siden helseminister Bent Høie tok over ansvaret for Helse-Norge har han lansert mange planer. I år skal de innføres. Da blir måling av effektene viktig. Spørsmålet er om helseministerens styringsmål er godt nok egnet til å styre reformene.

Full gass for flere private

Helseminister Bent Høie gjør døren vid for flere private aktører i helse-Norge. Fritt behandlingsvalg, momskompensasjon og kraftig vekst innen privat rusbehandling er medisinen statsråden skriver ut for økt privatisering.

Helse-Norge rigger seg for asylbasert befolkningsvekst: Behov for enda flere varme hender

Helsevesenet har så langt god kontroll på flyktningstrømmen, melder Helsedirektoratet. Men bakgrunnstallene for den langsiktige planleggingen av aktiviteten i helse-Norge må oppjusteres. Den store tilstrømningen av asylsøkere var ikke noe SSB forutså da de la frem sine befolkningsfremskrivninger i juni 2014.

Lean møter motstand

Mindre enn halvparten av helsearbeiderne i den canadiske provinsen Saskatchewan er fornøyd med innføring av Lean som styringsprinsipp i regionens helse- og omsorgssektor.

sykehuskorridor.jpg

Klasseskillene øker

Klasseskillene i helsevesenet har økt under den rødgrønne regjeringen. I stadig større grad kan god helse kjøpes – og kjøp av private helseforsikringer har økt med 24 prosent på ett år.

alkohol___l_dre.jpg

Vil ha alkostopp før jobbstart i helsevesenet

Nå går et forslag om 8-timersregel på høring.

Annonse
Annonse
Annonse