Annonse

inhabilitet

Karin Hindsbo inhabil i sak om Tangen-gave til Nasjonalmuseet

Advokater mener Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo er for nær venn av Nicolai Tangen til å involvere seg i en sak om en gave fra Tangens stiftelse.

Oslo-byråd var inhabil: To vedtak er ugyldige

Oslo kommune må granske 252 byggevedtak etter at byråd var inhabil

Oslos byråd for byutvikling – MDGs Hanna Marcussen – har i flere år vært inhabil i en rekke byggesaker. Nå skal vedtakene granskes og kan bli kjent ugyldige.

Sjefens familie fikk hele direktoratet erklært inhabilt i vindkraftsak

Mæland: – Jeg burde håndtert SMSene bedre

Justisdepartementets lovavdeling har slått fast at næringsminister Monica Mælands var habil da hun utnevnte Thorild Widvey til styreleder i Statkraft. Nå offentliggjøres SMS-utvekslingen mellom de to.

Mælands hemmeligheter

SMS-er mellom Monica Mæland og Thorild Widvey om styrevervet i Statkraft, er sannsynligvis av en slik art at de bør regnes som en personalsak og bør derfor ikke offentliggjøres selv om tre jusprofessorer mener det motsatte, skriver redaktør Magne Lerø.

Habilitet i fri flyt

Når jusprofessor Jan Fridthjof Bernt kan få seg til å mene at kontreadmiral Louise Dedichen er inhabil fordi hun har vært med å anbefale kjøp av nye ubåter i Forsvaret mens mannen hennes er rådgiver for en av de potensielle leverandørene, er det grunn for politikerne å presisere loven, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse