Annonse

Inkasso

Mindre kreditt under korona

Pandemien har gitt en uventet effekt. Nordmenn betaler regningene sine som aldri før. Reguleringer har også strammet inn markedet for forbruksgjeld.

Flere får inkassokrav – lavtlønnede rammes hardest

En generell nedgang i inkassokrav snudde mot slutten av fjoråret, hvor antallet steg i fjerde kvartal. Spesielt gikk det utover de lavtlønnede.

Ny inkassolovBransjen frykter økt kaos for de som skylder penger og inkassoforetakene

– Forslaget undervurderer kompleksiteten i å slå sammen krav som stammer fra ulike avtaler eller rettsforhold, mener Virke inkasso.

Sterk økning i inkassosaker for bedrifter

Antallet inkassosaker blant norske bedrifter har økt mer enn 20 prosent etter at regjeringen innførte tiltak for å motvirke koronaviruset, viser tall fra Lindorff.

Namsfogden frykter dobling inkassosaker

Dersom arbeidsledigheten brer seg, frykter Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum en voldsom økning i saker. Det haster å redusere gebyrene, sier Alexander Dey.

Gjeldsspiral fører til lengre køer hos Namsmannen - 117 dager å vente på gjeldsordning

Digitalisering i inkasso ga merarbeid. Nå ber namsfogden i Oslo om mer penger til digitalisering.

Både Høyre og Frp er positive til nytt inkassolovforslag

Et utvalg vil kutte gebyrene på inkassokrav under 500 kroner. Endringen kan spare forbrukerne for nærmere 2 milliarder kroner. Både Høyre og Frp er positive.

Unge har 235 millioner i inkassogjeld

Unge nordmenns inkassogjeld har det siste året økt med 50 prosent til 235 millioner kroner. Mange mangler forståelse for økonomi, mener Barnas Jurist.

Annonse
Annonse
Annonse