Annonse

juristforbundet

Lønnsforskjellene blant jurister har øktMannlige jurister tjener i snitt 219.584 kroner mer i året enn kvinnelige

Mens kvinnelige juristers andel av menns lønn var på 88 prosent i aldersgruppen 29–50 år i 2007, er den bare 76 prosent i 2020. – Oppsiktsvekkende, sier leder for kvinneutvalget i Juristforbundet Farah Ali.

– Ledere lytter for lite til jurister

Det sier lederen i Juristforbundet Stat Sverre Bromander som tar til orde for mer regelstyring. Ekspert advarer mot rettsliggjøring av samfunnet.

Ny president i Juristforbundet

Alle motkandidater trakk seg.

Seksuell trakassering mer utbredt blant jurister enn ellers i norsk arbeidsliv

2 av 10 medlemmer i Juristforbundet sier de har opplevd seksuell trakassering i sin yrkeskarriere.

Juristforbundet– Erfarne jurister vurderer å slutte i politiet

– Det ser ut som vi går i den fella vi ikke skulle gå i: At det ikke er nok ressurser, sier leder i Juristforbundet, Curt A. Lier. Erfarne jurister vurderer nå å slutte i politiet.

Antall tjenestesteder foreslås halvert 170 politistasjoner og lensmannskontor kan forsvinne

Politimestrene i de 12 nye politidistriktene her i landet foreslår å nærmest halvere antall politi og lensmannskontor i Norge – fra dagens 350 til rundt 180. Resultatet av Nærpolitirefomen begynner å avtegne seg.

Valgkomiteens flertall innstiller Legeforeningens kandidat til leder i Akademikerne

Hvem som blir leder avgjøres på Rådsmøtet senere i oktober.

Tekna går ikke for ledervervet i Akademikerne

Juristene utfordrer legene om toppjobben i Akademikerne

Curt A. Lier vil bli leder i hovedorganisasjonen Akademikerne.

– Det bør ikke hefte mangler ved noe bevis som fremmes for retten

Forsvarsadvokater er bekymret for kvalitetsforskjeller innen rettsmedisinske undersøkelser.

Lier i Juristforbundet: – Den nye Akademiker-sjefen skal være den aller dyktigste

Annonse
Annonse
Annonse