Annonse

Kollektivtrafikk

Ruter-sjef om hjemmekontor– Håper deler av den nye normalen har kommet for å bli

Administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen håper erfaringene med hjemmekontor under pandemien kan bidra til en reiserevolusjon i storbyene.

Bussjåfører vil kaste elbilene ut av kollektivfeltene

Yrkestrafikkforbundet krever totalforbud i Oslo mot elbiler i kollektivfeltet fordi de «ikke får gjort jobben sin» med så mange elbilister i kjørefeltene deres.

Venstre vil doble bompengene i Oslo i rushtiden

Venstre foreslår å doble bomavgiften i Oslo i rushtiden og mener det er helt i tråd med regjeringens nye bompengeavtale. Det er Fremskrittspartiet ikke enig i.

Slik skal Norge få en fossilfri kollektivtrafikk

Regjeringen har satt ned 13 punkter som skal bidra til etablering av bedre infrastruktur for alternative energikilder for transportsektoren i hele landet.

Standardisering gir mer kollektivtrafikk for pengene

I dag har Norge nesten 100 forskjellige bussvarianter, og busser som er innkjøpt i et fylke kan ofte ikke brukes i et annet, fordi kravene til bussene er forskjellige. En ny Norsk Standard for busser som lanseres mandag 16. oktober, kan gi betydelige samfunnsbesparelser, viser tall fra andre land.

Flere velger kollektivt

SSB melder om mer enn seks millioner flere påstigninger i andre kvartal, sammenliknet med i samme tid i fjor.

Transport40 prosent av NTP på jernbane

Regjeringen legger seg på det høyeste anslaget for pengebruk som ble anbefalt av fagetatene. 400 av 1000 milliarder settes av til jernbane.

Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker

Fra 2014 til 2015 var veksten i transportarbeidet med kollektive transportmidler nesten 6 prosent.

Fra nyåret kommer permanente lavutslippssoner

Stortingsvedtaket om å tillate lavutslippssoner blir implementert fra nyttår. Kommunene får da myndighet til å opprette lokale forskrifter om lavutslippssoner.

Stødig passasjervekst i kollektivtransporten

Kollektivtransporten hadde 9,2 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 6,8 prosent.

Urbanisering er en global megatrend som endrer norske byer

By- og regionsforskningsinstituttet (NIBR) ved Høgskolen i Oslo og Akerhus har lansert blogg om byutvikling.

Trafikken faller på flere av de konkurranseutsatte toglinjene

En fremstilling av NSBs trafikktall for 2015 viser at de nylig konkurranseutsatte toglinjene ikke akkurat er indrefileen av norsk jernbane.

fly_17.sas.jpg

Rapport: Tog kan knuse flymarkedet i Norden

Flyselskapene får stramme vilkår når høyhastighetstogene i Norden står klare.

Annonse
Annonse
Annonse