Annonse

Kommunereformen

Leder

LederSmå kommuner - mindre ansvar

Kommuner som velger å forbli en «minikommune» må finne seg i at staten fratar dem oppgaver og gir dem mindre ansvar.

Rattsø med ramsalt reformkritikk av regjeringen

Kommunereformen omtales som Solbergs største reformtabbe.

Leder Magne Aasbrenn i Noregs Mållag mener høstens språkvedtak i de nye kommunene og fylkeskommunene er kjempeviktige for nynorsken. Foto: Noregs Mållag

Nye Norge Forberedt på språkstrid

Før året er omme skal landets nye kommuner og fylkeskommuner ta stilling til målform: Nynorsk, bokmål eller nøytral.

De 999 innbyggerne i Snillfjord i Trøndelag, rett vest for Trondheim, fordeles på tre nye kommuner fra 1. januar 2020. Foto: Google maps

Nye Norge Brexit? I Snillfjord heter det Snexit

999 innbyggere fordeles på de nye kommunene Heim, Hitra og Orkland. I Snillfjord hilses kommunereformen med glede og feires med kulturfestivalen Snexit.

Anders Sønstebø har travle dager i Statistisk sentralbyrå med å sørge for at befolkningsstatistikken blir korrekt også etter at antall kommuner og fylkeskommuner reduseres kraftig fra nyttår.  Foto: Andrii Yalanskyi | Dreamstime.com og SSB

Nye Norge utfordrer tallknuserne

For tallknuserne i Statistisk sentralbyrå er kommunereformen så komplisert at nærmest alt annet utviklingsarbeid legges til side denne høsten.

Leder

LederProblemer løses ikke med større kommuner

Vi har fortsatt for mange kommuner, men kommunereformen er oversolgt.

Manglende kapasitet er et like stort problem i de små som i de store kommunene

Kommunereformen bygger på feilaktig premiss.

Kommunevalget 2019
Daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker i Norsk Rådmannsforum samler 22. og 23 august over 120 toppledere i Kommune-Norge til «Topplederkonferansen 2019» på Grand Hotel i Oslo. Foto: Arne Kongsnes

Mange rådmannsutskiftninger i vente

Færre kommuner og mange ordførerskifter etter årets lokalvalg betyr også at mange rådmenn vil bli skiftet ut.

LederFlukten fra bygdene

Det skjer en dramatisk flukt fra bygdene. Det kan ikke være en prioritert oppgave for det offentlige å forsøke å hindre at det skjer.

Indre Østfold og Nordre FolloDe nye kommunene tar form

Navn, antall representanter i kommunestyret og annen struktur begynner nå å ta form i de 109 kommunene som skal slås sammen fra 2020.

Annonse
Annonse
Annonse