Samfunn

Nye Ålesund er en mislykket sammenslåing fordi bysentrum ikke samles, ifølge ekspertene.

Rattsø med ramsalt reformkritikk av regjeringen

Kommunereformen omtales som Solbergs største reformtabbe.

Publisert Sist oppdatert

Kritikken mot sammenslåinger av kommunene kommer nå også fra en som har ivret for sterkere og mer robuste kommuner i en årrekke.

Professor Jørn Rattsø er en av landets ledende forskere på kommunene og ledet regjeringens produktivitetskommisjon.

I en artikkel i Aftenposten peker han på at nye kommunegrenser splitter bysamfunn.

Ingen av de flerkommunale byområdene i Norge ble samlet gjennom kommunereformen selv om dette har en av hensiktene med reformen.

– Løsningen med lokalt drevne sammenslåinger har gitt en kommunestruktur som ikke henger sammen nasjonalt, sier Rattsø til Aftenposten.

Geir Vinsand i Nivi Analyse mener kommunereformen er blitt Erna Solbergs største reformtabbe som statsminister.

Nye Ålesund kommuner er et eksempel på en sammenslåing hvor sentrum ikke ble samlet innenfor de nye kommunegrensene.

Ifølge Rattsø var reformbehovet klart størst i oppsplittede byområder i Sør-Norge.

De to ekspertene nevner og Drammen og Lillestrøm som konstruksjoner som ikke er blitt spesielt vellykket.

Regionreformen overstyrer

Både Rattsø og Vinsand mener regionreformen har ødelagt for kommunereformen.

Rattsø peker på at det nå skapes hardere fronter og mer spill om ansvar for store investeringer og nødvendige omstillinger i byregionene.

Det er ikke første gang eksperter har vært kritiske til omstillingene i regioner og kommuner. Geir Vindsand har advart mot en langvarig strid mellom kommune, region og stat i flere år allerede.

I 2018 sa han til Dagens Perspektiv at det er en illusjon å tro at regionreformen ikke vil gå utover kommunenivået.

– Nå blir kommune sittende igjen som tjenesteprodusenter og svake utviklingsorganer uten hovedansvar for samfunnsutvikling overfor egne innbyggerne, sa han den gang.

Powered by Labrador CMS