Annonse

Kortnytt

Foreldrenes utdanning avgjørende for barnas skole-prestasjoner

Elever som gjør det bra på én av de nasjonale prøvene, gjør det ofte bra også på de andre.

Enda et helseselskap saksøkes av ansatte

FamilieinnvandrereDe fleste kommer til Norge for å være sammen med en nordmann

I alt kom det 10.940 familieinnvandrere fra 142 land til Norge i fjor.

Talet på sysselsette har auka med 55.000 det siste året

Sjølv om sysselsettinga har stige, har arbeidsløysa vore stabil det siste året. Det kan forklarast med at fleire har komme inn i arbeidsstyrken.

LO og NHO utsetter AFP-forhandlinger i ett år

LO, NHO og regjeringen trenger mer tid på å utrede ny avtalefestet pensjon. Dermed blir ikke AFP forhandlingstema før i 2020.

KrF vil ha 3,3 milliarder til økt barnetrygd neste år

KrF vil gi barnefamiliene 3.200 kroner mer i året per barn til neste år. En dobling av barnetrygden er blant partiets hovedkrav i regjeringsforhandlingene.

Færre unge yrkesaktive

Andelen yrkesaktive var 70,7 prosent i 3. kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før.

Kraftig økning av lederlønninger i staten

Topplederne i 40 statlige selskaper fikk et solid lønnsløft fra 2016 til 2017. I snitt steg lønna med 6,5 prosent.

Sanner åpner for 11. skoleår for svake elever

Elever som er ferdige med ungdomsskolen, men som likevel ikke er klare til å begynne på videregående, kan ende opp med å gå i 11. klasse.

KrFU-leder vil ha økt kontantstøtte fra regjeringen

KrFU-leder Martine Tønnessen ber moderpartiet jobbe for økt kontantstøtte i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Dette var den mest dominerende arbeidsulykken i fjor

Rekordmange milliardærer i Norge

Flere får lærekontrakt

Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at antall lærekontrakter øker for tredje år på rad.

Ap vil hjelpe i nærområdene og ha flere EU/Tyrkia-avtaler

– Vi kan ikke ha en flyktningpolitikk som skiller oss fra våre naboland, sier leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg, Masud Gharahkhani.

108.000 arbeidslause i juni

Statistisk sentralbyrå melder om stabil arbeidsløyse for sommarmånadane.

En av tre studenter er ensomme

– Det er alvorlig at så mange studenter er ensomme, sier leder i studentorganisasjonen.

Sanner varsler strengere krav til norskundervisning

Regjeringen kommer til å kreve resultater for norskundervisningen, ikke bare krav til et visst antall timer, varsler integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

SV med nye skatteforslag for de rikeste

SV-leder Audun Lysbakken vil gjøre flere grep for å skattlegge de aller rikeste, og ser for seg å kunne øke statskassa med 14 milliarder kroner.

Fire dagers arbeidsuke ga svært positive resultater

Økt sykefravær blant ledere

Blant ledere har sykefraværet økt fra 3,8 prosent fra 1. kvartal 2015 til 4,1 prosent i tilsvarende kvartal i 2018.

48 av de største selskapene i Norge ansatte ny toppsjef - bare 6 ansatte en kvinne

Det viser tall fra Core Topplederbarometer 2018.

Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før

Kongo topper lista over neglisjerte kriser

I fjor ble flere kriser på det afrikanske kontinentet drastisk forverret.

106 kommuner oppfyller ikke bemanningsnormen i barnehagene

Kunnskapsministeren forventer at disse kommunene har en plan for å øke bemanningen.

Justisministeren vil bruke sanksjoner for å fremme retur

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) arbeider med EU-landene om visumrestriksjoner overfor land som ikke samarbeider om retur av egne borgere.

Ny analyseFremtidig pensjonssjokk for mange nordmenn

Mange får inntekten halvert, ifølge Storebrand.

Ny analyseFremtidig pensjonssjokk for mange nordmenn

Mange får inntekten halvert, ifølge Storebrand.

– Strenge vilkår for familieinnvandring hindrer integrering

En streng politikk på familieinnvandring er til hinder for god integrering. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning på området.

Økt satsing på varig tilrettelagt arbeid

I revidert nasjonalbudsjett styrker regjeringen ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 100 plasser.

Bitre folk bekymrer seg mer for innvandring

Ny forskning dokumenterer en sammenheng.

Stadig flere har jobb

På to år har det blitt 70.000 flere lønnsmottakere og nesten 90.000 flere jobber i norske virksomheter.

Geir Axelsen ny toppsjef i Statistisk sentralbyrå

Etter tre år som nestkommanderende i Nav blir den tidligere Ap-politikeren og samfunnsøkonomen Geir Axelsen ny direktør i Statistisk sentralbyrå.

Økt mangel på arbeidskraftStor mangel på sykepleiere

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44.400 personer.

AutomatiseringNorge minst utsatt for jobbtap i OECD

Nav-direktør vil bli toppsjef i SSB

Nav-topp Geir Axelsen er favoritt til å overta som sjef i Statistisk sentralbyrå etter Christine B. Meyer, skriver Dagens Næringsliv.

FrpInspireres av dansk ghetto-politikk

Frp vil språkteste fireåringer, kutte Nav-ytelser og stoppe ghetto-dannelser.

Flest foretrekker kommunale sykehjem

Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.

Nav stanset barnetrygden for 17.000 barn i utlandet

17.000 barn oppholdt seg så lenge i utlandet i 2017 at Nav stoppet utbetaling av barnetrygd. Årsaken til utenlandsoppholdene blir ikke registrert.

Flere eldre innvandrere på sosialhjelp etter innstramming

I 2016 mistet eldre som er kommet til Norge gjennom familiegjenforening retten til supplerende stønad.

Flere velger yrkesfag

Samtidig synker studieforberedende fag i popularitet.

65 000 per innbygger til helse

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Det var godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. Helseutgiftene utgjør om lag en tidel av brutto nasjonalbudsjett.

Store karakterforskjeller mellom elever med ulik minoritetsbakgrunn

Nesten en hel karakter skiller snittet til elever med familiebakgrunn fra Vietnam og Thailand på videregående, ifølge en ny rapport.

Flere menn mottar barnetrygd

Annonse
Annonse
Annonse