Annonse

Kriminalitet

Kortsiktig økonomisk gevinst går på bekostning av etiske valg

En Europol-rapport varsler om økt risiko for mer økonomisk kriminalitet som følge av koronakrisen.

Norske menn som mister jobben har høyere sjanse for å bli kriminelle

En ny studie viser at arbeidsledighet øker risikoen for kriminalitet. I forrige uke var 270.000 nordmenn arbeidsledige som følge av koronaviruset.

Synspunkt

Grov avfallskrim må prioriteres

NRK Brennpunkts program om tyveri og ulovlig eksport av ­elektronikkavfall tidligere i år viste grov avfallskriminalitet satt i system. Dette må vi må få bukt med, skriver administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Synspunkt

Grov avfallskrim må prioriteres

NRK Brennpunkts program om tyveri og ulovlig eksport av ­elektronikkavfall tidligere i år viste grov avfallskriminalitet satt i system. Dette må vi må få bukt med, skriver administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen.

Kvinner tar mindre risiko og tjener mindre på sin kriminelle aktivitet enn menn

Politiet mottok historisk få anmeldelser om lovbrudd i fjor

Det var imidlertid flere anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn.

Slik endres politiutdanningen med et stadig mer digitalt kriminalitetsbilde

Nettkriminalitet tas nå inn i etterforskningsfaget hvor studentene lærer om sikring av digitale spor, samt etterforske saker der folk er utsatt for trassakering på nett.

Samarbeider i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet

Skanska Norge og Skatteetaten inngår samarbeid for å forsterke innsatsen mot kriminelle aktører i byggebransjen.

Nyankomne innvandrere blir oftere siktet for kriminelle handlinger

De fem første årene etter innvilget opphold øker andelen siktede gjerningspersoner blant innvandrere, før dette stabiliseres og deretter synker etter ti års botid.

Dokumentar

En historie uten helterCiudad Juárez er ikke lenger verdens mordhovedstad

KriminalitetStadig flere soner med fotlenke

Antall soninger med fotlenke økte med 20 prosent fra 2014 til 2015. Samtidig går bruken av varetekt ned. 95 prosent av de som soner en dom i Norge er menn.

Mange norske selskaper anmelder ikke lovbrudd

Hvert tiende norske selskap lar være å anmelde kriminalitet fordi de tror saken vil bli henlagt, viser en ny undersøkelse.

Vil holde tilbake utlendinger i grensekontroll

Innvandrings- og integreringsministeren sender på høring nye regler som gjør det enklere for politiet å holde på utlendinger som stanses i grensekontrollen.

UndersøkelseFrp vant valgkampen på sosiale medier

Mange nordmenn orienterer seg i nyhetsbildet via sosiale medier. Under valgkampen var det Fremskrittspartiet som hadde størst gjennomslagskraft på nettet.

Slik jobber de kriminelle i det norske arbeidsmarkedet

Kriminelle aktører utvikler kontinuerlig metodene etter hvert som de finner nye muligheter for profitt.

Fiskeriministeren til krig mot fiskesmuglere

Fiskesmuglingen ut av landet har vært rekordhøy hittil i år. Nå lover fiskeriminister Per Sandberg (Frp) at skurkene skal tas.

Rederiforbundet– Følger utviklingen tett

– Det har ikke vært én vellykket kapring av et internasjonalt skip utenfor Somalia-kysten siden 2012. Men det har vært i underkant av ti forsøk på kapringer i vinter. Kun noen få lokale skip er faktisk blitt bordet av pirater.

KonfliktrådeneVold og seksuallovbrudd øker blant unge

Nordiske bankerEtablerer digitalt forsvarssenter i Oslo for å bekjempe dataangrep

Nordisk finansnæring er enige om å danne felles front mot cyber-kriminelle.

Kripos oppfordrer flere til å anmelde datakriminalitet

Datakriminalitet øker i omfang, men de fleste sakene blir ikke anmeldt, ifølge Politidirektoratet.

Forslag om 40 års maksstraff får hard medfart

Forslagene om å heve straffenivået for folk som har begått flere lovbrudd, fører Norge et skritt bort fra en human strafferettspleie, mener ekspertgruppe.

Sivilombudsmannen kritiserer ordningen med soning i Nederland

Norske fanger som soner i Nederland, er ikke tilstrekkelig sikret mot tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling, mener Sivilombudsmannen.

RapportHvitsnippforbrytelser koster 12 milliarder årlig

Selv om såkalt hvitsnippkriminalitet koster Norge mer enn trygdesvindel, brukes langt større ressurser på å ta uærlige navere enn kriminelle direktører.

Boligområde– En gang utsatt, alltid utsatt

En ny dansk studie viser at det er lettere sagt enn gjort å bedre miljø—og leveforhold i utsatte boligområder.

Annonse
Annonse
Annonse