Annonse

levealder

Hardt fysisk arbeid er helseskadelig, mens fysisk aktivitet på fritiden er sunt

Fysisk krevende arbeid øker faren for tidlig død, mens fysisk aktivitet på fritiden øker sjansen for et langt liv, viser dansk studie.

Synspunkt

Må årets nyttårsbarn jobbe til de er 90?

Tall fra UNICEF viste at norske barn som fødes i år, vil leve til de blir 110 år. Dette tallet ble senere korrigert, men hva om det hadde vært sant? Hvor attraktive vil 75-åringene være på arbeidsmarkedet? Vil Nav sende en 80-åring på AMO-kurs?

Synspunkt

Må årets nyttårsbarn jobbe til de er 90?

Tall fra UNICEF viste at norske barn som fødes i år, vil leve til de blir 110 år. Dette tallet ble senere korrigert, men hva om det hadde vært sant? Hvor attraktive vil 75-åringene være på arbeidsmarkedet? Vil Nav sende en 80-åring på AMO-kurs?

LevealdersjusteringUnge må stå i jobb til de er godt over 70

En 20-åring må belage seg på å stå i jobb til hen er over 73 år for å få like god pensjon som eldre generasjoner har fått ved fylte 67 år.

Menn blir eldre, men kvinner lever lengst

Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år.

Store sosiale helseforskjeller i Norge

Det er større sosiale helseforskjeller i Norge enn i mange andre europeiske land.

Nå kommer eldrebølgen

I 2060 vil 19 prosent av Norges befolkning være over 70 år. Menns gjennomsnittlige levealder vil sannsynligvis være 87 år – det er 7 år mer enn i dag. For kvinner vil levealderen ha økt fra dagens 84 år til 89 år i 2060.

Annonse
Annonse
Annonse