Samfunn

Forventet levealder har alltid vært høyere for kvinner enn menn.

Menn blir eldre, men kvinner lever lengst

Menn kan nå forvente å leve 80,6 år og kvinner 84,2 år. Forskjellen mellom kjønnene er dermed 3,6 år.

Publisert Sist oppdatert

Fra 2015 til 2016 økte den forventede levealderen med 0,25 år for menn, men bare med 0,02 år for kvinner.

Forventet levealder ved fødsel er bestemt av dødeligheten ved alle aldre, men tidlige dødsfall har størst betydning, skriver SSB.

Går vi 100 år tilbake var forventet levealder om lag 25 år lavere. Det skyldes i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet og mange dødsfall blant yngre eldre, særlig menn.

I dag skjer de aller fleste dødsfall i høyere alder, og det er dermed den reduserte dødeligheten i eldre aldersgrupper som nå har størst betydning for økningen i forventet levealder.

Alltid høyere for kvinner

Forventet levealder har alltid vært høyere for kvinner enn menn. Fra midten av 1950-tallet til 1980-tallet økte forskjellen i levealder mellom menn og kvinner betydelig.

Kjønnsforskjellen, som var rundt 2,5-3,5 år, økte i denne perioden til om lag 6,8 år. Fra rundt 1985 begynte menns forventede levealder igjen å øke, og i løpet av de siste 30 årene har forskjellen i forventet levealder mellom menn og kvinner blitt gradvis mindre.

I 2016 var kjønnsforskjellen krympet til 3,6 år. Fortsatt er det økning i forventet levealder for begge kjønn, og i 2016 økte menns gjenstående levetid noe mer enn kvinners i alle aldersgrupper fram til rundt 85 års alder.

Dette bidrar til reduserte forskjeller i levealder og gjenstående levetid mellom menn og kvinner.

Japanske kvinner lever lengst

Norge er blant de 10-15 landene i verden som har høyest forventet levealder for kvinner. I følge WHO var forventet levealder for japanske kvinner 86,8 år i 2015.

Blant de nordiske landene er det Island som har høyest forventet levealder for kvinner på 84,5 år. Sverige og Norge kommer på delt andreplass med 84,2 år i 2014, i følge EUs statistikkbyrå Eurostat.

I europeisk sammenheng er det spanske og franske kvinner som har høyest forventet levealder, henholdsvis 86,2 og 86,0 år.

Powered by Labrador CMS