Annonse

oljesektoren

Revidert budsjett Høylytt klagesang for oljen og kommunene

I årevis har oljelobbyen argumentert for at mindre oljeinntekter gir mindre velferd. Nå er vi der. Oljebransjen og kommunene ser ut til å lide aller mest under korona-nedstengningen.

Industri Energi varsler mulig streik for oljearbeidere

Forbundet varsler mulig streik for nær 937 medlemmer. I slutten av juni møtes de sammen med Norges Rederiforbund til mekling om lønnsoppgjør for flyteriggarbeidere.

KarrierestopperAdvarer kvinner i oljebransjen fra å snakke om likestilling

Klimaendringer– Norsk arroganse kan dessverre ikke forsvares

Den anerkjente finanseksperten Sony Kapoor slakter Norges evne til å omstille seg fra en oljenasjon til å tilpasse seg de økonomiske endringene verden står overfor.

Midlertidighet erstatter faste jobber

– Dette rammer spesielt unge mennesker som lever på sjefens nåde, sier AUF-leder Mani Hussaini.

Gode tider for eksport av fornybar-teknologi

Mens oljeleverandørene sliter, sender norske leverandører stadig mer fornybar-teknologi ut av landet.

Vil sette oljeservice-giganter ut av spill

Med et relativt beskjedent første streikeuttak tar Industri Energi sikte på å lamme Schlumberger, Halliburton og Baker Hughes fra og med onsdag morgen - med mindre de får gjennom sine krav i meklingen med Norsk olje og gass.

Nederlag i arbeidsretten kan sende tusenvis av oljearbeidere ut i streik

Den nye brønnserviceavtalen mellom Norsk olje og gass og Safe ble inngått på lovlig måte, konkluderte arbeidsretten i dag. Industri Energi forbereder seg på streik etter det sviende nederlaget.

Enighet om brønnserviceavtalen

Oljestreik kan ramme 6 prosent av produksjonen

Storstreik blant riggarbeidere?

Industri Energi varsler plassfratredelse for hundrevis av riggarbeidere. Arbeidestakersiden melder om snarlig opptrapping av en eventuell streik «dersom Norsk olje og gass opprettholder sine massive angrep på tariffavtalen.»

Oljeoppgjørets time er kommet

En rekke forhandlinger i lønnsoppgjørene knyttet til norsk olje og gass, strandet i år. Torsdag begynner den første av en rekke meklinger i bransjen.

NITO er optimister tross høye ledighetstall

Kan arbeidsledigheten ha nådd toppen allerede?

Norges Bank har anslått at arbeidsledigheten i gjennomsnitt blir 4,6 prosent i 2016. Sjefanalytikere stiller seg tvilende i påvente av dagens registrerte ledighetstall.

Selskaper som leverer utstyr og tjenester til oljeindustrien vil få betydelig lavere omsetning i 2016.

Dyster spådom for oljeservicebransjen

Omsetningen til norske oljeserviceselskaper vil i år falle med 80 milliarder kroner sammenlignet med 2015, viser en ny undersøkelse.

Annonse
Annonse
Annonse