Annonse

Politi

− Folk er viktigere enn bygninger

− I Oslo er det et stort behov for flere politifolk. Men jeg frykter at enkelte ikke helt skjønner størrelsesforholdet mellom Oslo og andre deler av landet. Det er et problem, sier Raymond Johansen.

Kallmyr inn på teppet om politireformen

Etter negative oppslag, intern uro og påstander om krise i politiet krever Ap, Sp og SV at justisministeren kommer til Stortinget og redegjør om politireformen.

Storbyene støvsuger distriktene for politiårsverk

Nær halvparten av kommunene i Norge har fått færre årsverk i politiet siden 2016, mens veksten er stor i byene. Tillitsvalgte og opposisjonen reagerer.

Akademikerne varsler om streik i staten

524 medlemmer tas ut i første fase av en eventuell streik førstkommende fredag. De fleste i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Politidirektoratet.

Sørkoreanske Kim Jong-yang blir ny Interpol-sjef til fordel for russisk toppsjef

Storbritannia truet med å forlate Interpol-samarbeidet dersom den russiske generalen Aleksander Prokoptsju skulle ta over ledervervet i politiorganisasjonen.

Alvorlig underbemanning blant politijuristene i landet

Politijuristenes leder melder om krise i alle Norges politidistrikter på grunn av underbemanning blant juristene.

Politistudentene mest tilfreds – manglende digitalisering bekymrer

Norske studenter er stort sett tilfreds med kvaliteten på studiene, men politistudentene utmerker seg. Lærerstudentene er i motsatt ende av skalaen.

Riksadvokaten vil likevel ha bevæpnet politi

På grunn av terrorfare har riksadvokat Tor-Aksel Busch skiftet mening og mener norsk politi bør være bevæpnet.

Pensjonerte politifolk hentes inn, men få nyutdannede får jobb

12 prosent av dem som gikk ut av Politihøgskolen i sommer, har fått faste stillinger. Samtidig har Vest politidistrikt hentet inn 22 pensjonerte politifolk.

Norske kvinner mest utsatt for vold, seksuell trakassering og trusler på jobb

Norske yrkesaktive opplever mer truende og ydmykende oppførsel og er mer utsatt for fysisk vold i arbeidet enn EU-gjennomsnittet, viser en sammenligning STAMI har gjort.

Økt jakt på smuglere i Middelhavet

Rene politioppgaver preger redningsoperasjonene i Middelhavet i større grad enn tidligere. Noen smuglere tas, men tiltakene synes ikke å ha nevneverdig effekt.

Vil forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar

Slik vil regjeringen sørge for at Forsvaret kan bistå politiet så raskt som mulig.

Særorganutvalgets anbefalingerGir mer makt til POD og utvider distriktenes ansvarsområder

Vil slå sammen Kripos og Økokrim og legge ned UP og PU.

Annonse
Annonse
Annonse