Annonse

prioritering

ProsjektledelseFor mange baller i lufta

Ledere tar på for seg for mange prosjekter, og lesser derfor oppgaver over på medarbeiderne. – Vi har en begrenset rasjonalitet, sier ledelsesprofessor.

Slik overlever du en sjef som har nye ideer hvert 5. minutt

– Prioritering skal gjøre vondt

Skal du lykkes i arbeidslivet må du ifølge professor Morten T. Hansen lære deg å prioritere knallhardt.

Bli en effektiv problemløser

Det er flere måter å benytte tiden din mer effektivt på enn du tror, hevder gründer.

Legene utfordrer: – Må få politisk ryggdekning for prioriteringer

Noe av det verste en lege vet, er å ta en vanskelig avgjørelse som senere blir til en politisk sak fordi en politiker benytter anledningen til å kritisere regjeringens helsepolitikk.

Helse: Livsviktige prioriteringer

I takt med at befolkningen stadig blir eldre, oppdages nye sykdommer og forekomsten av kreft øker. Samtidig kan flere pasienter kureres eller få livsforlengende behandling. Det vanskelige spørsmålet er hva som skal prioriteres og hvor mye det skal koste.

Noen ganger trenger man tall for å prioritere

Hvem som får behandling skal fortsatt tallfestes. Grovt sagt: Får du fem gode leveår ekstra av en medisin du trenger, kan medisinen koste alt under 1,35 millioner kroner - og ikke en krone mer.

Sykepleierforbundet positive til prioriteringsmelding

Slik vil Høie prioritere i helsetjenesten

Anundsens vilje til prioritering

Anders Anundsen besto prøven. Han lar politimestrene prioritere hvordan etterforskingsresursene skal disponeres. Den kritikken KrF og Sp serverer, bidrar til å forkludre hva lederskap innebærer i praksis, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse