Annonse

PU

Passkontrollen på Gardermoen får midler som var øremerket til asylreturer

Penger fra Politiets utlendingsenhet ble omdisponert til passkontrollen på Gardermoen. Da blir det enda vanskeligere å nå regjeringens mål om å sende ut rekordmange asylsøkere uten lovlig opphold.

Balansekunst: UDI må levere både for bosetting og uttransportering

Med 250 nye saksbehandlere i løpet av tre måneder – en dobling av staben – jobber UDIs asylavdeling på spreng for å skaffe norske kommuner flyktninger å bosette. Samtidig må UDI bidra til at Politiets utlendingsenhet får uttransportert de som ikke har krav på opphold i Norge. Men innsatsen for å møte de to hensynene er ikke helt i balanse, mener kritikerne.

UDI-rapporten: Politiet tilbakeviser kritikken

Politiets utlendingsenhet tilbakeviser påstander om at de prioriterte å returnere asylsøkere fremfor å sikre skikkelig registrering av de som kom under de hektiske månedene med mange asylankomster i fjor høst.

UDI-sjefen om høsten 2015: – Vi vet ikke hvor lenge vi hadde maktet å stå i dette

UDI-direktør Frode Forfang er bedre forberedt på nye asyltilstrømninger i dag enn for et år siden. Men UDI er fortsatt ikke a jour med merarbeidet som oppsto da tusenvis av flyktninger tok utlendingsmyndighetene på sengen i fjor høst.

UDI har evaluert seg selv: Var ikke forberedt på fjorårets flyktningstrøm

UDIs beredskap var for dårlig på flere områder. Samarbeidet med Politiets Utlendingsenhet og Politidirektoratet hadde store mangler.

Annonse
Annonse
Annonse