Annonse

somalia

Over 200 000 tiltak har ikke fått somaliere i jobb

Nav-tiltak for somaliske innvandrere har ikke virket etter intensjonen, fastslår Fafo-forskere.

Rederiforbundet– Følger utviklingen tett

– Det har ikke vært én vellykket kapring av et internasjonalt skip utenfor Somalia-kysten siden 2012. Men det har vært i underkant av ti forsøk på kapringer i vinter. Kun noen få lokale skip er faktisk blitt bordet av pirater.

Piratene er tilbake

Det har ikke vært piratangrep utenfor kysten av Somalia siden 2013. Og NATOs krigsskip vendte før nyttår hjem fra Somalia etter nesten å ha utryddet piratvirksomheten. Men i løpet av vinteren kom piratene tilbake.

NOAS– Norge leder an i å svekke flyktningers rettigheter

Flyktninger som har bodd flere år i Norge, kan miste oppholdstillatelsen her, og sendes tilbake til hjemlandet på grunn av forhold som de ikke har noen skyld i eller mulighet til å kontrollere.

219,8 millioner til årets TV-aksjon

Da klokken hadde passert midnatt, var det innsamlede beløpet fra årets TV-aksjon oppe i 219,8 millioner kroner. Helt overveldende, sier Røde Kors-president Sven Mollekleiv.

Kraftig nedgang i antall somaliere som får statsborgerskap

Anbefaler å saksøke staten over tap av oppholdstillatelse

Utlendingsdirektoratet innvilget i fjor nesten 18.500 permanente oppholdstillatelser.

Nesten 18.500 fikk permanent oppholdstillatelse i fjor

I alt 18.431 utlendinger fra til sammen 108 land fikk permanent oppholdstillatelse i Norge i fjor. Den største gruppen, en av seks, er somaliere.

shipping.jpg

Vurderer å bevæpne norske sjøfolk

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) skal etter alt å dømme vurdere å gi norske sjøfolk våpen for å forsvare seg mot piratvirksomheten utenfor Somalia.

Annonse
Annonse
Annonse