Annonse

styreledere

Synspunkt

Hvem er styreleder i Norges største selskap?

Det var det bedrøvelig få som visste da Joacim Lund, kommentator i Aftenposten, stilte dette spørsmålet til næringslivsledere som deltok på Topplederdebatten 2021 i Arendal i forrige måned, skriver Turid E. Solvang.

Synspunkt

Hvem er styreleder i Norges største selskap?

Det var det bedrøvelig få som visste da Joacim Lund, kommentator i Aftenposten, stilte dette spørsmålet til næringslivsledere som deltok på Topplederdebatten 2021 i Arendal i forrige måned, skriver Turid E. Solvang.

Gapet mellom kvinner og menn i rollen som styreledere har blitt større de siste 15 årene

Kun 13,8 prosent styreledere i norske aksjeselskap (AS) er kvinner, mens andelen kvinnelige styreledere i lag og foreninger er på 34 prosent.

NationenØkt maktsentralisering under Erna Solberg

Den geografiske fordelingen av statlige styreledere har blitt klart skjevere i løpet av den blåblå regjeringens tid, ifølge en kartlegging Nationen har gjort.

Stop, think, act!

HMS-strategi kan redde din bedrift fra klimarisiko.

Mener styrelederne i børsnoterte selskaper får altfor lite betalt

I 127 børsnoterte selskaper er det bare 12 kvinnelige styreledere

Få kvinner og få utlendinger får plass i norske styrerom.

Mæland møter styreledere

Næringsminister Monica Mæland møter styreledere i selskaper med statlig eierandel for å diskutere selskapenes arbeid med mål og strategier, blant annet innenfor mangfold og likestilling.

– Vi trenger yngre styrer i det 21. århundre

Mens millennials overtar arbeidsstyrken, okkuperer den eldre garde styresetene.

Hun blir en av kultur-Norges mektigste

Linda Bernander Silseth blir ny styreleder for Nasjonalmuseet.

Høyere lønn er nødvendig

En rekke statlige toppsjefer tjener mer enn nødvendig. Slik blir det når staten holder seg med ubrukelige kriterier for lønnsfastsettelse og det er opp til hvert enkelt styre å bestemme daglig leders lønn, skriver redaktør Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse