Annonse

Faktisk.noListhaug la ikke ned alle kjøkkenene på sykehjem

Det er feil at Sylvi Listhaug (Frp) la ned alle kjøkkenene på sykehjemmene da hun var byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, fastslår faktasjekknettstedet Faktisk.no

NæringsministerenMange kommuner og sykehus er gammeldagse

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener for mange kommuner og sykehus er gammeldagse. I helsenæringsmeldingen vil han be dem åpne for private aktører.

Antall institusjonsplasser på aldershjem er nesten halvert på fire år

I 2018 var det 554 aldershjemsplasser i omsorgstjenesten ute i kommunene. Det innebærer en reduksjon på 480 plasser, som utgjør 46 prosent, fra 2015.

Skulle undersøke sykehjemmene i Oslo – fant formidabelt kontroll- og tilsynssystem

Og det kanskje viktigste lar seg ikke måle i det hele tatt.

Halvparten av kommunene rapporterer om tvangsbruk i omsorgstjenesten

1 prosent av brukerne i omsorgstjenesten ble utsatt for tvang i fjor.

Flest foretrekker kommunale sykehjem

Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.

LederSykepleierkrise på gang

Mangelen på sykepleiere rammer de eldre stadig hardere. Det må tas håndfaste politiske grep for å sikre nok tilgang på sykepleiere, skriver redaktør Magne Lerø.

Syke eldre skal få bedre, tettere og mer koordinerte tjenester

Helseminister Bent Høie vil innføre kommunale oppfølgingsteam til eldre for å følge opp de sykeste pasientene.

Ap vil la studenter bo på sykehjem

Ap foreslår å la studenter bo billig på sykehjem mot at de bruker tid med de eldre.

To milliarder ekstra til omsorgsboliger og sykehjem

Styrkingen av årets ramme for investeringstilskuddet gir kommunene økt handlingsrom til modernisering og rehabilitering av eksisterende omsorgsboliger og sykehjem.

Det offentlige tar kontroll over tidligere kommersielle velferdstilbud i hele landet.

Det offentlige tar over kommersielle velferdstilbud

I Bergen planlegger bystyret å ta tilbake driften av byens to siste kommersielt drevne sykehjem.

carl_ivar_hagen.jpg

– La syke og eldre bo på hotell

Fremskrittspartiets Carl I. Hagen mener at hoteller med ledige rom kan ta over syke og eldre fra sykehjem som sliter med underkapasitet.

sykehus_lege_al.jpg

Bedre enn sitt rykte

Norsk eldreomsorg er bedre enn sitt rykte. Få land har et så godt system som oss, og norske eldre kan prise seg lykkelige over at det er nettopp her de bor.

sykepleier__yur.jpg

Pårørende til eldre på private sykehjem mest fornøyd

Pårørende til eldre er mer fornøyde med private sykehjem enn med kommunenes egne sykehjem. Det viser en spørreundersøkelse fra Oslo kommune.

adecco.jpg

Adecco avvikler sykehjemsdriften

Adecco vil avvikle driften av sykehjem i Norge. Sykehjemsdriften utgjorde i fjor om lag 5 prosent av selskapets totale omsetning her i landet.

sykehus_lege_al.jpg

Ap i Oslo vil fjerne alle private sykehjemsaktører

Oslo Ap vil kaste ut de kommersielle selskapene fra alle sykehjem i Oslo. Det gjelder seks sykehjem i tillegg til sykehjemmene Ammerudlunden og Midtåsenhjemmet.

sykehjem.jpg

Halvparten av pengene til sykehjem ubrukt

Høyre og Frp tror ikke regjeringen når målet om full sykehjemsdekning i 2015. I fjor var halvparten av investeringstilskuddene ubrukt.

sykehuskorridor.jpg

Bare 16 av landets 1050 sykehjem er privatdrevet

Bare åtte av landets kommuner har private kommersielt drevne innslag i sykehjemsdriften.

b__n_sykehjem.jpg

Nok en privat helseaktør er avslørt

Samme dag som den norske Adecco-sjefen lovet bot og bedring etter skandalene ved selskapets sykehjem, ble nok en stor, privat helseaktør avslørt for grove lovbrudd.

adecco2.jpg

Adecco vurderer å droppe sykehjem

Det hardt pressede vikarbyrået Adecco er ikke sikker på om det vil fortsette med drift av sykehjem.

sykehus_lege_al.jpg

Privatiseringen går sin gang ved Oslos sykehjem

Adecco-saken gir ingen ringvirkning for konkurranseutsettingen i hovedstaden. Planen om privatisering av flere sykehjem står ved lag.

doktorer_leger_.jpg

Omfattende avvik ved flere sykehjem

Det er avdekket grove lovbrudd ved ytterligere to sykehjem som drives av Adecco. I Oppegård mener man at konsernet bevisst har fôret kommunen med falsk informasjon.

sykehus_lege_al.jpg

Adecco skal ha brutt pensjonslover

Både Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund (NSF) mener vikarbyrået Adecco har begått flere brudd på pensjonslovgivningen.

sykehuskorridor.jpg

Adecco innrømmer ulovlig drift ved alle sine sykehjem

Adecco innrømmer å ha drevet ulovlig ved alle sykehjemmene sine.

sykehus_lege_al.jpg

Adecco innrømmer lovbrudd ved sykehjem

En av Norges største private sykehjemskjeder, Adecco Helse, innrømmer å ha latt ansatte jobbe så lange vakter at det bryter med loven.

sykehus_lege_al.jpg

Vil ha med private på bygging av sykehjem

Regjeringen øker investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser med til sammen 2,5 milliarder kroner de neste fem åra, og åpner for at private aktører kan bygge sykehjem.

Annonse
Annonse
Annonse