Annonse

sykehusene

Lavere aktivitet på sykehuseneOUS-direktøren i tvil om helsetjenestene er dekkende

Varsler behov for ekstra støttemidler i brev til eget styre.

Langt færre lovbrudd på sykehusene i pandemiåret

Både i Helse vest, Helse nord og Helse Midt-Norge er det registrert klart færre mulige brudd på arbeidsmiljøloven i fjor enn året før.

Mangel på ansatte kan bli et problem for sykehusene

Flere alvorlig syke koronapasienter vil trenge intensivbehandling. Det fører til økt arbeidsbelastning for sykepleierne, som nå vil ha høyere lønn.

Synspunkt

HelseledelseTradisjon eller innovasjon i sykehusene

Hvorfor går ikke digitaliseringen av sykehusene raskere? Hva er grunnen til at de ikke viser mer ­innovasjon i ­organisering og utføring av helse­tjenester? Ligger svaret i finansieringsordningene, spør leder for helsesektoren i IBM Norge.

Synspunkt

HelseledelseTradisjon eller innovasjon i sykehusene

Hvorfor går ikke digitaliseringen av sykehusene raskere? Hva er grunnen til at de ikke viser mer ­innovasjon i ­organisering og utføring av helse­tjenester? Ligger svaret i finansieringsordningene, spør leder for helsesektoren i IBM Norge.

Norske sykehus når ikke budsjettmålene

Under halvparten av de 20 helseforetakene i landet klarte å holde budsjettene sine i fjor.

Sykehuskøene blir kortere

Flere pasienter enn før får behandling, men for psykisk syke barn og unge går tendensen svakt i motsatt retning.

Danske regioner vil ha færre overleger

Regionene har brukt tittelen for å lokke til seg nok leger.

Annonse
Annonse
Annonse