Annonse

sykehusene

Høyere sykefravær blant sykepleiere442.700 tapte dagsverk på sykehusene

I april og mai 2020 var det en vesentlig oppgang i overtidsbetaling til sykepleiere.

Leder

LederStøre-tvil om sykehusene

Koronapandemien har fått sykehusene på felgen. Jonas Gahr Støre er i ferd med å våkne og vil ha en grundig gjennomgang av styringsmodellen for sykehusene.

Leder

LederStøre-tvil om sykehusene

Koronapandemien har fått sykehusene på felgen. Jonas Gahr Støre er i ferd med å våkne og vil ha en grundig gjennomgang av styringsmodellen for sykehusene.

Intensivoverlege ber om nasjonale tiltakVi er helt på bristepunktet

Intensivavdelingen på Akershus universitetssykehus er helt på bristepunktet, sier en overlege, som ber regjeringen innføre nasjonale tiltak.

Leder

Tafatthet om krisen i helsevesenet

Regjeringen er for puslete. Krisen i helsevesenet krever omfattende grep. Det må utdannes flere sykepleiere, arbeidspresset må ned og lønnen opp.

Leder

Tafatthet om krisen i helsevesenet

Regjeringen er for puslete. Krisen i helsevesenet krever omfattende grep. Det må utdannes flere sykepleiere, arbeidspresset må ned og lønnen opp.

Lavere aktivitet på sykehuseneOUS-direktøren i tvil om helsetjenestene er dekkende

Varsler behov for ekstra støttemidler i brev til eget styre.

Langt færre lovbrudd på sykehusene i pandemiåret

Både i Helse vest, Helse nord og Helse Midt-Norge er det registrert klart færre mulige brudd på arbeidsmiljøloven i fjor enn året før.

Mangel på ansatte kan bli et problem for sykehusene

Flere alvorlig syke koronapasienter vil trenge intensivbehandling. Det fører til økt arbeidsbelastning for sykepleierne, som nå vil ha høyere lønn.

Synspunkt

HelseledelseTradisjon eller innovasjon i sykehusene

Hvorfor går ikke digitaliseringen av sykehusene raskere? Hva er grunnen til at de ikke viser mer ­innovasjon i ­organisering og utføring av helse­tjenester? Ligger svaret i finansieringsordningene, spør leder for helsesektoren i IBM Norge.

Synspunkt

HelseledelseTradisjon eller innovasjon i sykehusene

Hvorfor går ikke digitaliseringen av sykehusene raskere? Hva er grunnen til at de ikke viser mer ­innovasjon i ­organisering og utføring av helse­tjenester? Ligger svaret i finansieringsordningene, spør leder for helsesektoren i IBM Norge.

Norske sykehus når ikke budsjettmålene

Under halvparten av de 20 helseforetakene i landet klarte å holde budsjettene sine i fjor.

Sykehuskøene blir kortere

Flere pasienter enn før får behandling, men for psykisk syke barn og unge går tendensen svakt i motsatt retning.

Danske regioner vil ha færre overleger

Regionene har brukt tittelen for å lokke til seg nok leger.

Annonse
Annonse
Annonse