Annonse

tilsyn

Leder

Kommunal bedriftsknusing

Når Oslo kommune presterer å bruke 8 måneder på å behandle en anke om skjenkebevilling, opptrer de som bedriftsknusere, ikke som frontsoldater i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde

Små bedrifter synes offentlige etater for ofte stikker kjepper i hjulene på dem og vil ha færre tidkrevende tilsyn.

Antall lovbrudd øker

I 2014 oppdaget Arbeidstilsynet brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved 16 prosent av de virksomhetene tilsynet kontrollerte. I 2018 var andelen økt til 31 prosent av virksomhetene.

70 virksomheter får arkivtilsyn i 2019

Fra 2019 fokuseres det på kommuner med høy risiko, og dem som ikke har hatt tilsyn av Arkivverket før – spesielt i Nordland og Hordaland.

Stort sett god kalvevelferd

Kalver i norsk melkeproduksjon har det stort sett bra i norske fjøs. Men det er også rom for forbedringer, viser en rapport Mattilsynet publiserte i dag.

LederTvangsflytting av byråkrater

Å dele byråkratiet opp i biter som flyttes ut av Oslo fordi regjeringen har fått det for seg at det er bra, øker byråkratiet og sløser med ressursene. Å legge nye tiltak og prosjektorganisasjoner ut, er positivt, for det er mer enn nok statsansatte i Oslo, skriver redaktør Magne Lerø.

NHO– Prioriter lovbrytere fremfor bedrifter med orden i sysakene

I en ny strategi for perioden 2017 til 2019 varsler Arbeidstilsynet hardere kamp mot kriminelle i arbeidslivet.

Varsler tilsyn med Westerdals

Kunnskapsdepartementet åpner tilsyn med Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology. – Vi vil være sikre på at alle lover og regler blir fulgt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 34 andre private fagskoler og høyskoler har rapportert for dårlig, og blir avkrevd mer informasjon.

LEDERVERKTØY: Når Arbeidstilsynet banker på døra

Mange ledere blir svar skyldige når Arbeidstilsynet kommer på besøk. Det kan lønne seg å være forberedt.

For dårlige på trygg plastemballasje

Bransjen er ikke god nok til å sikre at det ikke er uønskede stoffer i matemballasjen.

Høie som byråkrati-driver

Det ligger bare gode hensikter bak de 50 forslagene til forbedring knyttet til alvorlige hendelser innen helse og omsorg. Slik vokser byråkratiet uten at vi vet om vi oppnår noe særlig. Skal Bent Høie i tillegg kjøre fram en egen havarikommisjon som knapt noen vil ha, vokser byråkratiet enda mer, skriver redaktør Magne Lerø.

Regelbrudd hos to av tre

Eggene var ikke farlige, men Mattilsynet har funnet brudd på reglene hos to av tre eggpakkerier.

konkurransetils.jpg

Flytting av tilsyn ga null effekt

Det finnes ingen målbare virkninger av at sju direktorat og tilsyn ble tvangsflyttet fra Oslo, mener professor.

Annonse
Annonse
Annonse