Annonse

Velferdstjenester

Nå strammes det inn i utbyttepolitikken – til og med i USA

Utbytter begrenses flere steder i koronatiden.

Synspunkt

Konkurranseutsetting For felleskap profitt eller egen vinning?

Hvordan man ser på konkurranseutsetting avhenger som oftest av hvilke politiske briller man har på. Men konkurranse i seg selv er motiverende for den enkelte. Vi har alle vært konkurranseutsatt helt fra barnsben av.

Synspunkt

Kommunene må åpne døra for innbyggerne De beste løsningene kommer nedenfra

Framtidens velferdssamfunn krever nye løsninger som involverer innbyggerne mer direkte. Et nytt begrep er i ferd med å vokse fram i norske kommuner: Samskaping.

Tinder for velferdstjenester

– Vi må lure innbyggerne og næringslivet til å betjene seg selv. Det er vi villige til å gjøre, sier IKT-Norge leder Heidi Arnesen Austlid.

Gavmild stiftelse går nye veierSøker aktivt etter mottakere av bank-gaver

Nå blir det vanskeligere å søke om penger til ny ballbinge fra SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus. Nå søker stiftelsen selv etter prosjekter de vil støtte, og trekker inn sosiale entreprenører i gjennomføringen.

To av tre mener velferdsytelser bør bli mer målrettet

I en ny undersøkelse er 67 prosent enig i at ytelser i det norske velferdssamfunnet bør bli mer målrettet.

– Aktørmangfold styrker ­velferdsstaten

Monopol på offentlige tjenester er feil politikk når det norske samfunnet møter et velferdsgap som blir større og større, skriver administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Virke– Privatisering av velferdstjenester kan femdobles

Private tjenesteleverandører bør i langt større grad slippe til på det norske arbeidsmarkedet, ifølge en rapport utarbeidet for hovedorganisasjonen Virke. De vil sette ut tjenester for over 500 milliarder mer enn i dag.

PerspektivmeldingenOverhengende fare for beslutningsvegring

Synspunkt av Erlend Vestre.

– Oslo kommune har blitt en melkeku for IKT-sektoren

Hvert år brukes 1,5 milliarder kroner på IKT-kostander i hovedstaden. Pengene brukes veldig fragmentert, tilfeldig, mye på overlappende oppgaver og lite effektivt, mener Finansbyråden.

Asylmottak Halv seier for de ideelle organisasjonene

Regjeringen må iverksette tiltak som styrker de ideelle og kommunale aktørenes andel i asylmottaksmarkedet, mener et flertall i Stortingets kommunalkomité.

AsylmottakNår pris veier tyngst

Norsk Folkehjelp vil ikke finne seg i å bli stengt ute fra asylarbeidet. Hjelpeorganisasjonen oppfordrer derfor Stortinget til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI).

Lukrativ velferd– Urimelig høy lønnsomhet

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrund mener kommersielle selskaper som selger attføringstjenester til Nav har så sterk lønnsomhet at den vanskelig lar seg rettferdiggjøre.

Svenske tilstanderSvenskene vil bremse privatiseringen

En omfattende offentlig utredning viser at kommersialiseringen av svenske velferdstjenester verken har gitt større mangfold, bedre kvalitet eller effektiviseringsgevinster som er kommet samfunnet til gode.

Både bestemor og lillegutt på anbud

Barnevernsinstitusjoner, sykehjem, asylmottak og barnehager driftes i stadig større grad av store kommersielle selskaper. De ideelle leverandørene sliter der de kommersielle satser.

Lukrativ velferdVelferdssektoren er superlønnsom

Skal du som investor putte penger i noe som gir skyhøy lønnsomhet, bør du satse på velferdstjenester, viser fersk rapport.

RegjeringenBer brukere klage til fylkesmannen

– Det er alvorlig dersom kommuner ikke oppfyller en lovpålagt rettighet for sine innbyggere, sier statssekretær Lisbeth Normann. Hun ber funksjonshemmede som ikke får brukerstyrt personlig assistent om å klage til fylkesmannen.

Funksjonshemmede fratas personlig assistent – Det gjør meg rasende

Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos, reagerer kraftig på hvordan norske kommuner behandler funksjonshemmede med rett til personlig assistent.

Kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rettighet for funksjonshemmede

Er du funksjonshemmet og har en egen personlig assistent, bør du være forsiktig med å flytte til en annen kommune. Da risikerer du nemlig å bli fratatt din assistent, selv om du har lovbestemt rett på en.

Oslo kommune vant over NHO

Oslo kommune kan be om anbud for drift av barnevernsinstitusjoner kun fra ideelle aktører. Det slår Byfogden i Oslo fast. NHO Service saksøkte kommunen fordi kommersielle aktører ikke fikk delta i anbudsrunden.

Annonse
Annonse
Annonse