Annonse

videreutdanning

Ledelsen ved Politihøgskolen etterlyser øremerkede midler for videreutdanning

Interessen for Politihøgskolens etter- og videreutdanninger er rekordhøyt. I årets studieår søkte 9.467 personer seg til 65 ulike utdanninger, men kun 3.881 studenter fikk studieplass.

Flere tok formell utdannelse og videreutdannelse under pandemien

I den nye regjeringsplattformen trekkes kompetanseutvikling særlig trekkes frem som et område det skal samarbeides tettere på.

Nå kan statlige universiteter og høyskoler ta betalt for etter- og videreutdanning

Med mer fleksible regler er håpet til regjeringen at statlige universiteter og høyskoler i større grad vil utvikle og tilby videreutdanninger som kan tas i kombinasjon med jobb.

Ny videreutdanningssjef– Virksomheter må kontinuerlig oppdatere kunnskapen sin

Tore Hillestad er ansatt som ny direktør ved NHH Executive. Han mener det er essensielt med videreutdanning for virksomheter som ønsker å henge med i konkurransen.

Asheim vil åpne for mer egenbetaling ved videreutdanning

Personer som har to års arbeidserfaring eller mer, kan i framtiden i større grad måtte betale for videreutdanning på statlige universiteter og høyskoler.

Flere lærere ønsker videreutdanning

Over 11.000 lærere har søkt om videreutdanning i år. Men fortsatt er det mange lærere som trenger mer utdanning for å kunne fortsette i yrket.

Hver fjerde matematikklærer mangler fordypning

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha fordypning i fagene.

Digitale giganter med satsing på videreutdanning

Apple og Salesforce samarbeider om app for økt kompetanse i arbeidslivet.

SSB-rapport om lærerkompetanse– Viser stort behov for videreutdanning

– Alle elever fortjener kompetente lærere. SSB-rapporten viser at det fortsatt er stort behov for videreutdanning blant grunnskolelærere.

Videreutdanning av lærereAmbisjonene ligger fast

Regjeringen kan komme til å justere inn­retningen noe, men ambisjonene om at alle lærere skal gjennom videreutdanning ligger fast.

Halvparten av engelsklærerne oppfyller ikke faglige krav

1 av 5 lærere i grunnskolen oppfyller ikke kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk. Dårligst stilt er det i engelsk – der mangler 51 prosent av lærerne tilstrekkelig kompetanse.

Trender i arbeidslivetKontinuerlig læring – den viktigste utfordringen

Åtte av ti virksomheter sier de vil trappe opp innsatsen for kompetanseheving av de ansatte, viser ny global undersøkelse.

Flere lærere tar videreutdanning

Til høsten har 6843 lærere fått tilbud om videreutdanning.

Norske bedrifter vet ikke hvor kompetente – eller inkompetente – de er

Milliondryss til videreutdannings-prosjekter for bedre digital kompetanse

Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse.

Halvparten av alle ansatte må tenke nyttHar ikke utdanning som passer til det nye arbeidslivet

UndersøkelseNorske utdanningsinstitusjoner klarer ikke levere den digitale kompetansen arbeidslivet trenger

Norske universiteter og høyskoler klarer ikke å levere den digitale kompetansen arbeidslivet trenger, viser en ny undersøkelse. Arbeidstakerne etterlyser mer videreutdanning.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

SynspunktEtter og videreutdanning - fra floskel til realitet

«Det er med i alle partiprogrammene. Uten visjoner, engasjement og virkemidler.»

SynspunktEtter og videreutdanning - fra floskel til realitet

«Det er med i alle partiprogrammene. Uten visjoner, engasjement og virkemidler.»

NitoVil at retten til videreutdanning skal kontraktfestes

Mange arbeidstagere får ikke den for- og etterutdanningen de trenger på grunn av lite tid og dårlig økonomi i virksomheten.

Kvinnelige ledere videreutdanner seg mer

Det har lenge vært flere kvinner enn menn i høyere utdanning. En ny undersøkelse viser nå at det også er flere kvinnelige ledere som tar videreutdanning.

Utdanningsgapet mellom kjønnene øker

Flere kvinner tar videreutdanning. Menn sakker akterut.

Seks av ti lærere fikk godkjent søknad om videreutdanning

Annonse
Annonse
Annonse