Annonse

Flere lærere tar videreutdanning

Til høsten har 6843 lærere fått tilbud om videreutdanning.

Norske bedrifter vet ikke hvor kompetente – eller inkompetente – de er

Milliondryss til videreutdannings-prosjekter for bedre digital kompetanse

Regjeringen har startet opp arbeidet med en kompetansereform, hvor målet er at ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse.

Halvparten av alle ansatte må tenke nyttHar ikke utdanning som passer til det nye arbeidslivet

UndersøkelseNorske utdanningsinstitusjoner klarer ikke levere den digitale kompetansen arbeidslivet trenger

Norske universiteter og høyskoler klarer ikke å levere den digitale kompetansen arbeidslivet trenger, viser en ny undersøkelse. Arbeidstakerne etterlyser mer videreutdanning.

Kan ansatte nektes permisjon for utdanning?

DP-juristene svarer.

SynspunktEtter og videreutdanning - fra floskel til realitet

«Det er med i alle partiprogrammene. Uten visjoner, engasjement og virkemidler.»

NitoVil at retten til videreutdanning skal kontraktfestes

Mange arbeidstagere får ikke den for- og etterutdanningen de trenger på grunn av lite tid og dårlig økonomi i virksomheten.

Kvinnelige ledere videreutdanner seg mer

Det har lenge vært flere kvinner enn menn i høyere utdanning. En ny undersøkelse viser nå at det også er flere kvinnelige ledere som tar videreutdanning.

Utdanningsgapet mellom kjønnene øker

Flere kvinner tar videreutdanning. Menn sakker akterut.

Seks av ti lærere fikk godkjent søknad om videreutdanning

mann_forn__yd.jpg

Lær deg noe nytt

Har du fastnet i en jobb du helst vil slutte i? Gjør det beste ut av det.

Annonse
Annonse
Annonse