Annonse

vold

DanmarkÉn av tre kvinner i helsevesenet utsatt for vold og trusler

Hver tredje kvinnelige ansatte i helsevesenet i Danmark har opplevd vold eller trusler det siste året, viser dansk rapport.

Ansatte på institusjon mest utsatt for vold

Ansatte i pleie- og omsorgssektoren er mer utsatt for vold og trusler enn andre yrkesgrupper, også mer enn politi og fengselsbetjenter, skriver Aftenposten.

Omfattende vold og trusler mot ansatte i velferdsyrker

Fire av ti ansatte i velferdstjenester har opplevd vold eller trusler knyttet til jobben det siste året. Dette er en trussel mot velferdsstaten, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Lanserer #metoo-plakatEr flørtingen gjensidig?

Stemmer denne påstanden kan du sjekke av første punkt. For å avgjøre alvorsgraden må man se på de tre neste spørsmålene på plakaten.

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

Politiet mottok historisk få anmeldelser om lovbrudd i fjor

Det var imidlertid flere anmeldelser av seksuelle overgrep mot barn.

Ingen politidistrikter overholder tidsfristen– Skyldes kritisk bemanning og en stram budsjettsituasjon

– Det er ikke holdbart verken for politiet selv eller for publikum, slår leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad fast.

Forskning65.000 eldre utsatt for vold

Ny forskning indikerer at rundt 65.000 personer som bor hjemme, har blitt utsatt for vold eller overgrep etter at de fylte 65 år.

ArbeidstilsynetMå gi opplæring i å håndtere vold og trusler på jobb

Én av fire i helsesektoren har opplevd vold og trusselsituasjoner på arbeidsplassen.

Halvparten av lærere i barneskolen utsettes for vold fra elever

350 lærere i grunnskolen svarer i en ny undersøkelse at de har blitt utsatt for fysisk vold på skolen fra elever. Det er i barneskolen volden er mest utbredt.

Rekordhøyt antall mennesker på flukt

Krig, vold og forfølgelse sender flere mennesker ut på flukt enn noensinne, viser UNHCRs ferske rapport. Barn er de største taperne.

Arbeidstilsynet ikke varslet om vold mot lærere i Oslo

Ingen av de 901 alvorlige tilfellene av vold mot lærere ved osloskoler i 2016 ble varslet til Arbeidstilsynet. – Mulig systemsvikt, sier professor.

KonfliktrådeneVold og seksuallovbrudd øker blant unge

Trapper opp kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det var en dobling i antall saker som omhandlet vold i nære relasjoner fra 2015 til 2016. Trusler og æresrelatert vold spiller en viktig del av økningen.

Økning i norsk bistand til ofre for menneskehandel

Det kommer frem i en fersk rapport fra Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) som tar for seg digital trakassering, seksualisert vold og menneskehandel.

Hatytringer mot jenter– Regjeringen svikter sine forpliktelser om å bekjempe digital vold mot kvinner

Det kommer frem i en fersk rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) som tar for seg digital trakassering, seksualisert vold og menneskehandel.

JubileumKirkens krig mot seksuelle overgrep runder 20 år

I årtier, for ikke å si århundrer, var seksuelle overgrep i kristne sammenhenger omgitt av taushet. Så kom sjokkmeldingene. Søndag markerer Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep at de er blitt 20 år.

Slik skader vi oss på jobb

Det var 24.000 arbeidsulykker i Norge i 2015. 40 av dem hadde dødelig utfall.

Ekstremismen øker i Tyskland

Politisk ekstremisme øker både på venstresiden, høyresiden og innen religion.

LO: – Positivt med egen forskrift

Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget har samlet seg om en enstemmig innstilling om vold og trusler i arbeidslivet.

Annonse
Annonse
Annonse