Annonse

Samfunnsansvar

Utslippsreduksjon– Nå haster det!

To energibyråer med det samme beskjed.

Enorme forskjeller mellom landEUs flyktningpolitikk har raknet

Det er uholdbart at EU-land kan føre en så ulik flyktningpolitikk. La landene som ikke ønsker flyktninger finansiere tiltak i andre EU-land, foreslår tenketank.

TurbulensSAS anker gigantbot fra EU

Etter en årelang kamp i rettssystemet står Europakommisjonen fast ved sitt vedtak om å gi elleve internasjonale flyselskaper milliardbøter for kartellvirksomhet. SAS må ta sin del av støyten: over 600 millioner kroner.

UtviklingshemmedeDe sitter ikke nederst ved bordet – de ligger innerst i skuffen

Røde Kors vil stanse omstridte asyltiltak

De midlertidige hastetiltakene fra asylkrisen bryter med folkeretten, mener Røde Kors. Regjeringen vil videreføre tiltakene, men møter motbør i høringsrunden.

Annonse

Elbil-vekst gir mindre behov for biodrivstoff

Beregninger viser at Norge trenger 400 millioner liter biodrivstoff i 2030. For ett år siden var anslaget fire ganger så høyt, men så eksploderte elbilsalget.

Flertall på Stortinget åpner for større klimautslipp

Ap mener Høyre har rett i at det kan være greit å la Norges nasjonale klimautslipp stige. Et stort flertall på Stortinget åpner for større utslipp.

Finansministeren etter Forbrukerrådets kritikk av finansnæringen– Viktig at regelverket utvikles og forbedres

– Uklare retningslinjer for kjernevåpeninvesteringer

Oljefondet kan ikke investere i selskaper som produserer «sluttproduktet» i kjernevåpen. Underleverandører? Helt greit.

Bærekraftsmålene– Ungdommer er dagens ledere, ikke fremtidens

Det er unge mennesker mellom 15 og 24 år som vil merke de sterkeste konsekvensene hvis det ikke blir gjort endringer for å nå bærekraftsmålene innen 2030.

Annonse

Sivilombudsmannen kritiserer ordningen med soning i Nederland

Norske fanger som soner i Nederland, er ikke tilstrekkelig sikret mot tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling, mener Sivilombudsmannen.

Nordmenn flest mener flyktninger bidrar til positivt mangfold i samfunnet

Det viser undersøkelsen «Holdninger til barn på flukt» som Redd Barna har gjennomført.

Nordmenns helse sluker milliarder som aldri før

Din og min helse er dyrere enn noen gang, og utgiftsveksten er tiltakende. Kun det seneste året har helseutgiftene per innbygger i Norge økt med over 2000 kroner.

Miljøtopp går i protest mot Trumps budsjettkutt

Lederen for juridisk avdeling i det amerikanske miljødirektoratet EPA slutter i jobben i protest mot at USAs regjering vil kutte EPAs budsjett med 25 prosent.

Listhaug vil gjenforene flyktningfamilier i utlandet

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil stramme inn på familiegjenforening og foreslår at familier som kan leve sammen i et annet trygt land får avslag.

Annonse

OljefondetGjenåpner for kjernevåpenprodusent

Statens pensjonsfond utland opphever utelukkelsen av Raytheon. Selskapet er fortsatt på Storebrands, DNBs og KLPs svartelister.

Nesten halvparten av befolkningen kritiske til regjeringens innvandringshåndtering

Regjeringens håndtering av innvandrings- og integreringspolitikken får tommelen ned av nesten halvparten av de spurte i en ny meningsmåling.

Sosial kontrollKjemper mot skam- og æreskultur

De «skamløse» jentene mener handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er positiv så lenge det skjer på deres premisser.

Annonse

Trapper opp kampen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Det var en dobling i antall saker som omhandlet vold i nære relasjoner fra 2015 til 2016. Trusler og æresrelatert vold spiller en viktig del av økningen.

IntegreringSpråk- og arbeidspraksis er den store utfordringen

For liten kapasitet til språkopplæring og arbeidspraksis er den største utfordringen når større kommuner skal bosette flyktninger. Det svarer nesten 70 prosent av norske kommuner med mer enn 20.000 innbyggere i en undersøkelse Dagens Perspektiv har gjennomført.

Bosetting av flyktningerTrenger mer penger innen psykiatri og barnevern

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

UtviklingshemmedeMå løftes ut av skuffen

– Vi håper politikerne ser behovet for å løfte en gruppe som i stor grad er usynliggjort i den offentlige debatten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm om rapporten fra Rettighetsutvalget.

Regjeringen til kamp mot mikroplast

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) varsler en offensiv mot marin forsøpling og mikroplast.

UtvalgGratis barnehage • Avvikling av kontantstøtten • Behovsprøvd barnetrygd

Flertallet av utvalget som i halvannet år har vurdert den samlede støtten til barnefamilier vil fjerne kontantstøtten for å finansiere gratis barnehage til alle barn.

Stor variasjon i andelen fattige innvandrerbarn

Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i lavinntektsgruppen her til lands, men spriket er stort mellom grupper fra ulike bakgrunnsland.

Småkommuner etterlyser forutsigbarhet i bosettingen av flyktninger

Dagens Perspektiv har gjennomført en spørreundersøkelse der 108 rådmenn i Norge har svart på hvordan de håndterer bosetting av flyktninger.

Integrering i mottakeneForeldreveiledning kan forebygge radikalisering

Tilpasning og målrettet bruk av foreldreveiledning (ICDP) kan forebygge radikalisering og støtte foreldre i asylmottak, viser en fersk Fafo-rapport.

UtviklingshemmedePolitisk pause i 25 år

– Vi hatt 25 års politisk pause for utviklingshemmede her i landet. Håpet er at rapporten fra Rettighetsutvalget setter ny og etterlengtet fart på den politiske debatten om denne gruppen, mener en av landets fremste forskere på området.

RettighetsutvalgetKommune-Norge stritter i mot

Mens frivillige organisasjoner fullt ut støtter Rettighetsutvalgets forslag til å bedre levekårene for utviklingshemmede er kommuner og forvaltning langt mer reservert. Frykt for økte kostnader og mer sentralstyring bremser kommunens entusiasme.

Listhaug vil innføre plikt til å melde fra om unge i tvangsekteskap

I en ny handlingsplan vil statsråd Sylvi Listhaug (Frp) gjøre det straffbart å ikke melde fra om unge jenter i tvangsekteskap.

Nær dobling i grønne investeringer

Investeringene i statlige Enova økte fra 1,3 milliarder kroner i 2013 til 2,3 milliarder kroner i fjor.

Olav ThonMesteparten av formuen til forskning

Olav Thon gir bort mye penger, men sparer sine slektninger for problemer ved heller å gi pengene til forskning og lignende, hevder han.

KlimaForskning er nøkkelen til nye arbeidsplasser

Nye, klimavennlige løsninger er nødvendig både for å løse klimaproblemet, og for å sikre norske arbeidsplasser når klimapolitikken skjerpes verden rundt.

Stor asyl-usikkerhet i norske kommuner

Kommunene bosatte rekordmange flyktninger i fjor. Samtidig stupte antall nye asylsøknader. Dette har skapt stor usikkerhet for mange kommuner som har forberedt seg på økt bosetting.

Nigeria, Niger, Tsjad og KamerunHungersnød og utdanningskrise

Blandingen av krig og tørke har ført til en av verdens alvorligste humanitære kriser i landene Nigeria, Niger, Tsjad og Kamerun. 500.000 barn er akutt underernærte og ikke noe annet sted i verden går færre barn på skolen.

Hvem har ansvaret for global oppvarming?

Hvem har det historiske ansvaret for klimautslipp? Og hvilke land har i minst grad forårsaket oppvarmingen?

Oppfordring frå politietLever inn ulovleg våpen utan å bli straffa

Frå 1. mars til 31. mai kan ein levere inn ulovlege skytevåpen til politiet utan å risikere straff.

Verger langer ut mot «hjerterå asylpolitikk»

60 verger for enslige asylsøkere har signert et opprop mot regjeringen. Den strenge asylpolitikken gjør hverdagen for tøff for dem som skal hjelpe, hevder de.

Halvparten mener innvandring ikke truer norsk kultur

Hver tredje nordmann mener innvandring truer norsk kultur, mens over halvparten er uenig i påstanden, ifølge en ny undersøkelse.

Pris tvinger sjåfører fra biodrivstoff tilbake til fossil diesel

Prisen på biodrivstoff har steget kraftig etter årsskiftet. Posten og Bring er blant aktørene som nå går bort fra det miljøvennlige alternativet.

Oppretter investeringsselskap som skal redusere klimagassutslipp

«Fornybar AS» skal ligge i Stavangerregionen. Det kunngjorde olje- og energiminister Terje Søviknes torsdag.

Helsedirektøren slår alarm– For mange barn og unge faller utenfor

Alt for mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer seg ikke inn i arbeid og samfunnsdeltagelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sa helsedirektør Bjørn Guldvog i sin årlige helsetale.

Grønt skiftePrivat næringsliv må investere mer – mye mer

Den grønne revolusjonen henger i en tynn tråd om ikke private investorer snart kommer på banen, og investerer penger i grønn teknologi.

Dobling av unge uføre– Dette er svært bekymringsfullt

Antall unge uføretrygdede i alderen 20 til 29 år har nær doblet seg i løpet av de ti siste årene.

Amnesty bekymret for norsk flyktningpolitikk

Norsk innstramming i Utlendingsloven og måten flyktninger og asylsøkere behandles på vekker bekymring i Amnestys internasjonale rapport.

Tre måter å bygge mer rettferdige samfunn på

140 millioner jenter vil bli barnebruder innen 2020 dersom ikke regjeringer handler nå.

UNICEF1,4 millioner barn risikerer å sulte i hjel

Nesten 1,4 millioner barn i Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Jemen lider av alvorlig underernæring og kan dø av sult i løpet av året, advarer UNICEF.

ForbrukerrådetSmåsparere lures til å kjøpe sminkede fond

Småsparerne forledes til å kjøpe dyre fond fra leverandører som pynter på de historiske resultatene, fastslår Forbrukerrådet etter en omfattende gjennomgang.

Nye avgifter får skyldaMot elbil-død i Danmark

Nye avgifter på elbiler har ført til bråstopp i elbilsalget i Danmark. I januar 2017 ble det kun solgt fem elbiler i hele landet. – Dette viser hva som kan skje om man fjerner avgiftsfordelene for tidlig, sier Venstres Abid Raja.

EU med «siste advarsel» for brudd på klimaregler

Fem viktige medlemsland, blant andre Tyskland og Frankrike, får to måneder på seg til å bedre luftkvaliteten i landene. Ellers havner saken i EU-domstolen.

Norge får kritikk i anti-korrupsjonsrapport

Norge har kun fulgt tilstrekkelig opp tre av sju forslag til forebyggende tiltak mot korrupsjon i staten, mener Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO.

Skjerpede Nav-krav kan gi milliardsparing

Tettere oppfølging og strengere krav til aktivitet for sykmeldte kan spare samfunnet for milliarder i trygdeutbetalinger, antyder to nye rapporter.

DopingNorske forskere i strupen på WADA

Hevder laboratoriearbeidet ikke er vitenskapelig etterrettelig og at det ikke bør være nok til å felle en dom.

Trumps sikkerhetsrådgiver trekker seg

President Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har gått av, og tidligere generalløytnant Keith Kellogg overtar stillingen inntil videre.

India kan bli kullfritt innen 2050

Men for å lykkes med målsetningen må fornybarprisene halveres, ifølge rapport.

Leder av helse- og omsorgskomiteen– Dette har vi visst om i årevis

Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos, er ikke overrasket over konklusjonen til Rettighetsutvalget. – Dette har pårørende fortalt om i årevis, sier hun.

Kjedene slåss om hvem som har mest ansvarlig datostempling

NorgesGruppen og Rema 1000 konkurrerer ikke bare om apper for tiden. En like hard kamp utkjempes på den samfunnsansvarlige arenaen.

Vind påvirkes også av klimaendringene

Klimaendringene gir oss mer og sterkere vind, viser en fersk forskningsrapport.

Frivillig sektor satser tungt på privat helseforsikring

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke vil gi privat helseforsikring til alle. Samtidig viser forskning ingen effekt på sykefraværet.

25 år etter Ansvarsreformen– Plutselig ble utviklingshemmede en del av eldrepolitikken

Eldre med demens og mennesker med utviklingshemming settes i samme bås, Også barn med funksjonsnedsettelser puttes i den samme båsen, sier Jens Petter Gitlesen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.