Samfunnsansvar

– Problemet er at private var hovedregelen i Oslo etter 18 år med Høyre-styre. Når dagens rødgrønne byråd retter opp i dette, er det merkelig at Bratten skal kritisere oss, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

– Merkelig å få kritikk for å rydde opp

Byrådet i Oslo svarer på kritikken fra Spekter-sjefen.

Publisert Sist oppdatert

– Det blir rart å tenke at det å ha politisk kontroll over velferden er ideologisk, mens det å overlate kontrollen til kommersielle selskaper, er nøytralt og ikke ideologisk, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo.

Tirsdag arrangerer arbeidsgiverforeningen Spekter sin årlige konferanse. Tema for dagen er «noe å gå på» – som henspiller til tiltak der Norge her «noe å gå på» med hensyn til prioriteringer og grep for å opprettholde dagens nivå på velferdstjenester og verdiskaping også i årene som kommer.

I et intervju med Dagens Perspektiv i forkant av konferansen har Spekters administrerende direktør, Anne-Kari Bratten, kommet med en rekke eksempler der hun mener Norge har «noe å gå på».

Oslo fronter re-kommunalisering

Anne-Kari Bratten synes blant annet at det ris for mange ideologiske kjepphester i norsk politikk.

– Fra Stortingets talerstol skjeller man ut de som tar risiko og vil investere i privat omsorg og kaller dem «velferdsprofitører», sier hun intervjuet.

– Det blåser en re-kommunaliseringsvind over kommune-Norge, som er skummel, og ikke minst dyr. Og det er det rene ideologiske årsaker til, sier Bratten.

Anne-Kari Bratten er skeptisk til det hun kaller en «re-kommunaliseringsbølge» hun mener å se brer om seg. Særlig i Oslo.

– Halvparten av norske barnehager er private. Nå skal liksom alle de bli kommunale? Det er vanskelig å forstå.

– Vi ser at det særlig er Oslo som fører an i dette korstoget mot private, gjennom blant annet å skulle re-kommunalisere all eldreomsorg.

– Hvorfor skal de det? Jeg synes det er riktig at kommunen driver sykehjem, men hvorfor skal den absolutt drive alle? Det vil koste veldig mye, mener Bratten.

– Vi trenger private som supplement til det offentlige, sier Anne-Kari Bratten, og peker direkte på Arbeiderpartiet i Oslo som lokomotivet i det hun kaller en «re-kommunaliseringsbølge».

– Jeg registrerer at Arbeiderpartiet står i front for denne re-kommunaliseringspolitikken i Oslo. Og det synes jeg er trist. Arbeiderpartiet har alltid vært kjent for å føre en konstruktiv og pragmatisk politikk.

– Vi rydder opp

Dagens Perspektiv spurte byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen (Ap) om en kommentar til Brattens «beskyldninger»:

– Er det kun ideologi som ligger til grunn for at byrådet ønsker å «re-kommunalisere» velferdstjenestene?

– Anne-Kari Bratten sier private bør være supplementet, der er vi helt enige, begynner Johansen. Men enigheten stopper omtrent der:

– Problemet er at private var hovedregelen i Oslo etter 18 år med Høyre-styre. Når dagens rødgrønne byråd retter opp i dette, er det merkelig at Bratten skal kritisere oss, sier byrådslederen.

– For det er høyresiden som har vært ideologisk her, ikke Arbeiderpartiet. Det er dessuten rart å tenke at det å ha politisk kontroll over velferden er ideologisk, mens det å overlate kontrollen til kommersielle selskaper, ofte multinasjonale, er nøytralt og ikke ideologisk.

Det er dessuten rart å tenke at det å ha politisk kontroll over velferden er ideologisk

Barnehager og sykehjem

– Men de fleste barnehager er i dag private. De funker jo bra?

– Da jeg overtok som byrådsleder i 2015, hadde Høyre-byrådet innført forbud mot å bygge kommunale barnehager. Eksisterende kommunale barnehager ble solgt og lagt ut på anbud. 6 av 10 barnehager var private, og blant de private aktørene var det de store kommersielle kjedene som vokste. Det samme så vi i sykehjemmene. Seks av ti sykehjemsplasser i Oslo var privatisert, mot én av ti i resten av landet, sier Johansen, som mener politikerne i Oslo altså var i ferd med å miste styringen over velferdspolitikken.

– Med meg som byrådsleder har vi tatt tilbake den politiske kontrollen over velferden, og vi har fått en bedre balanse mellom private og kommunale tilbud. Kommersialisering av velferden har stoppet opp.

– Hvorfor skal «alt» bli kommunalt, dersom private løsninger funker bra både for ansatte og beboere/brukere?

– Det er vel ingen som tar til orde for at alt skal bli kommunalt, i alle fall ikke byrådet. Byrådet har for eksempel mål om at 25 prosent av sykehjemsplassene skal være drevet av private, ideelle aktører, sier Raymond Johansen.

Veireno-saken

Han gjentar poenget om at problemet i Oslo har vært at private aktører har vært hovedregelen, ikke supplementet. Som eksempel viser han til søppelskandalen med selskapet Veireno for et par år siden:

– Veireno-saken avslørte dessuten at Høyre var grenseløst naive overfor kommersielle selskaper, og nå går de altså til valg på å privatisere avfallshåndtering igjen. Frp vil i tillegg privatisere alle sykehjem. De borgerlige stilte dessuten aldri klare nok krav til private aktører. Vi har innført Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv med krav om for eksempel anstendige lønns- og arbeidsvilkår og begrensning i bruk av underleverandører når vi bruker private aktører.

– Hvorfor er kommunalt drevne velferdstjenester mest effektivt slik du/dere ser det?

– Fordelen med en kommunalt drevet barnehage, som et eksempel, er at vi kan stille kvalitetskrav til dem. Det kan være til bemanning og kompetanse, men også til språkoppfølging. Private barnehager er godkjent på livstid og trenger ikke følge noen av de politiske vedtakene som byrådet og bystyret fatter. Når flertallet av barnehagene er private, betyr det at politikken bare når ut til et mindretall av barnehagene.

Vil forhindre gule vester i Oslo

– Og hva med kostnader? Blir det ikke veldig dyrt hvis kommunen skal «gjøre alt selv», slik Bratten antyder?

– Jeg er opptatt av at folk skal ha skikkelig lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår sånn at de kan leve selvstendige liv, eie sin egen bolig og ha råd til å sende barna på fritidsaktiviteter, sier byrådslederen.

Han viser til utviklingen i Europa etter finanskrisen, også innen offentlig sektor, der flere og flere jobber er midlertidige deltidsjobber:

– Mange har blitt såkalt «arbeidende fattige». Det får store konsekvenser for folks mulighet til å leve frie liv, og det har ført til misnøye og uro i samfunnet.

– Liberalisering og svak regulering av arbeidsmarkedet er en viktig årsak til brexit og de gule vestene i Frankrike, sier byrådslederen, og er kommet langt over på både partipolitisk og ideologisk banehalvdel:

– Jeg er utrolig bekymra for økte forskjeller, fattigdom og at vanlige folk opplever at de ikke har mulighet til å leve selvstendige og frie liv. Jeg vil ikke at vi skal komme dit i Norge. Her er vi jo ved kjernen i sosialdemokratiet, sier Raymond Johansen.

Powered by Labrador CMS