Annonse
Foto: iStock
Synspunkt

Alle kan trene «omstillingsmuskelen»

Vidar Degrum er forretningsrådgiver i Evry.

SYNSPUNKT. Mennesket foretrekker stabilitet og forutsigbarhet, og kan derfor stritte imot når den innarbeidede arbeidshverdagen og de kjente omgivelsene f.eks. erstattes av nye prosesser, nye systemer, endret organisasjonskart, rapporteringsstruktur, mv.

Det er visse personlighetstrekk som kan gjøre oppgaven med omstilling tyngre for den enkelte. Det er betryggende å vite at det går an å trene «omstillingsmuskelen» for oss alle.

Menneskets følelsesliv vil i flg. Conner gå gjennom 8 faser når vi berøres av et endringsprosjekt, noen av fasene er negative.

Jo lengre tid det tar før den enkelte har jobbet seg gjennom «sin personlige» endringsreise med alt av negative følelser, jo lenger tid før endringen er gjennomført og derigjennom planlagte gevinster er realisert.

Lederen av endringen/prosjektet bør være bevisst på å styre to faktorer som kan benyttes for å minimere den negative delen av endringsreisen:

Faktor 1: Prosjekter med god og bevisst «Change Management» har en høyere suksessrate

Faktor 2: Visse personlighetstrekk gjør at den enkelte lar seg påvirke (mer) positivt i møte med omstillingen

Faktor 1: Prosjekter som har aktivt innarbeidet Endringsledelse har klart høyere suksessrater[1]. Altså: God prosjektledelse = God endringsledelse.

Faktor 2: Personlighetstrekk: Femfaktormodellen for personlighetskartlegging må sies å ha en utbredt anvendelse i arbeidslivet ved rekruttering o.a. De 5 faktorene/personlighetstrekkene er:

  • Åpenhet: Hvordan stiller du deg til nye ideer og opplevelser

  • Planmessighet: Hvordan er din hang til å etablere orden, struktur, din grad av samvittighetsfullhet

  • Utadvendthet: I hvilken grad søker du sosialt samvær, og graden av din tilstedeværelse (konverserende)

  • Omgjengelighet: I hvilken grad er du empatisk, sjenerøs og utviser tillit

  • Nevrotisisme: Hvor sårbar/sterkt reagerer du overfor (mulige) negative opplevelser

En ”ideell” personlighet for en person som går gjennom en endringsreise er høy grad av Planmessighet og Åpenhet,  og en lav score på Nevrotisisme: Du vil raskere nå den produktive fasen i Conners 8-stegs modell nevnt over.

Oppgaven for endringsledelsen (OG ansvaret for det enkelte individ) er derfor om mulig å gjøre endringsreisen mindre smertefull for de som ikke besitter «ideell» personlighet for endring, men tvert imot scorer lavt på Planmessighet og Åpenhet, og høyt på Nevrotisisme.

Planmessighet: En høy score her har den klareste sammenhengen av de «Big 5» for suksess i skolegang og arbeidslivet. Når finnene snakker om sisu og amerikanerne om «grit», så er denne egenskapen («utholdenhet») klarest koblet opp mot Planmessighet av «Big5».  Vi kan både øve opp og avhjelpe en «lav» score planmessighet i personlighetsprofilen vår ved å etablere vaner som:

Vi må også orke å gjennomføre den fine strukturerte planen vår. Vi kan trene vår utholdenhet og gjennomføringsevne ved å:

Åpenhet: En studie har vist å trene på ulike typer problemløsing («hjernetrim») samtidig øker din velvilje/nysgjerrighet overfor endringer. Åpenhet er kanskje det karaktertrekket av «Big5» som i minst grad lar seg endre gjennom trening.

Nevrotisisme: Her er noen teknikker, vaner og verktøy for å håndtere/redusere Nevrotisisme:

Endringer privat og på jobb som i øyeblikket oppleves entydig negative, kan vi ved å benytte visse teknikker og verktøy lære å håndtere på en mer robust måte. Dette gjelder alle, selv for de med en personlighetsprofil mer sårbar overfor endringer enn andre. Som alltid, øving og repetisjoner må til før vi er bedre rustet for å håndtere endringer i alle aspekter av livet.

([1] The Effective Change Manager’s Handbook. Smith, King, Sidhu, Skelsey, Kogan Page Ltd. 2014)

Annonse
Annonse