Annonse
Redaktørforeningens avslag på medlemssøknaden fra Helge Lurås, redaktøren av nettavisen Resett, innskrenker ikke hans ytringsfrihet, skriver leder Hanna Relling Berg i Redaktørforeningen. Foto: Heiko Junge, NTB
Synspunkt

Feil om Norsk Redaktørforening

Hanna Relling Berg er leder av Norsk Redaktørforening.

SYNSPUNKT. I en lederartikkel i Dagens Perspektiv 16. oktober, hvor temaet er at «Frykten for å krenke settes høyere enn ytringsfriheten», skriver redaktør Magne Lerø blant annet at: «Norsk Redaktørforening nekter at redaktøren av den innvandringskritiske nettavisen Resett, Helge Lurås, får bli medlem. Det hjelper ikke om han framover vil forplikte seg på Vær varsom-plakaten. De vil ikke være med på at dette har noe med ytringsfriheten å gjøre. Deres avslag føyer seg imidlertid inn i rekken av eksempler på at ytringsrommet blir trangere. Redaktørene har innført «no platforming» i sin egen organisasjon.»

Det krever en kommentar. For det første: Norsk Redaktørforening har vært og vil alltid være en kompromissløs forsvarer av ytringsfriheten. Vi jobber daglig for å styrke og utvide ytringsrommet.

Norsk Redaktørforening har vært og vil alltid være en kompromissløs forsvarer av ytringsfriheten

For det andre: Helge Lurås’ ytringsfrihet reguleres heldigvis ikke av Norsk Redaktørforening, men av norsk lov. Norsk Redaktørforening vurderer imidlertid, ut fra våre egne vedtekter, hvorvidt en søker oppfyller kriteriene for å bli medlem. At et slikt vedtak skulle begrense eller utvide søkerens ytringsfrihet faller på sin egen urimelighet.

For det tredje: Vi har selvsagt ikke innført «no platforming» i Norsk Redaktørforening. Helge Lurås’ og Resetts politiske standpunkter var aldri noe tema under styrets behandling av hans medlemssøknad.

Jeg minner for øvrig om at Hans Rustad og Øyvind Thuestad i Document.no er medlemmer hos oss. Vårt sekretariat har jevnlig bistått redaksjonen i ulike spørsmål. I parantes kan vi også nevne at vi utfra prinsipielle betraktninger bisto med støtteskriv til Human Rights Service da de ble bøtelagt for å ha publisert bilder fra Oslo sentrum.

Vår holdning til ytringsfrihet er prinsipiell. Nå driver vi ikke «benchmarking» av søkere eller medlemmer, men dersom avslaget overfor Helge Lurås hadde noe med politikk å gjøre, så ville det vært nokså ulogisk at Hans Rustad ble medlem. Det er imidlertid verdt å nevne at Rustad hadde journalistfaglig bakgrunn.

Norsk Redaktørforening ønsker medlemmer fra et bredest mulig sjikt av meninger og synspunkter. Vi vurderer imidlertid søknader ut fra de kriteriene som trekkes opp i vedtektene. De er ikke politiske, men faglige.

 

 

 

 

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse