Annonse

Ytringsfrihet

Saabye Christensen advarer mot innskrenket ytringsklima

Synspunkt

SynspunktDemagogenes tid - Om Trump og ytringsfrihet

I takt med større kanaltilgang skapes det også bedre grobunn for løgn og bedrag. Demagogene har gode arbeidsbetingelser, skriver Lars Esholdt.

Frp vil skrote rasismeparagrafen

Hatefulle ytringer mot minoriteter bør ikke være forbudt, mener Fremskrittspartiet, som vil fjerne hele rasismeparagrafen fra straffeloven.

Synspunkt

Lerø svarer Redaktørforeningen

Resetts redaktør bør få muligheten til å påta seg de forpliktelser Norsk Redaktørforening pålegger sine medlemmer, skriver Magne Lerø i et svar til Redaktørforeningen.

Synspunkt

Feil om Norsk Redaktørforening

Resetts politiske standpunkter var aldri noe tema da styret i Redaktørforeningen behandlet medlemssøknaden, skriver Redaktørforeningens leder, Hanna Relling, i et svar til Magne Lerø.

Leder

LederFrykten for å krenke settes høyere enn ytringsfriheten

Ingen sier de vil begrense ytringsfriheten, men i praksis blir den undergravd fordi også dens forsvarere setter frykt for å krenke eller eget omdømme øverst

Leder

LederMunnkurv i Hurtigruten

Hurtigruten sliter med åpenheten, og det vil ta lang tid før de kan seile i flau vind. Men det er ingen grunn til å kritisere at mannskapet har fått munnkurv og at de bruker tid på en granskning

Kulturbyråden vil tillate bruk av Deichman til SIAN-aktivitet

SIAN er en lovlig organisasjon, sier Omar Samy Gamal (SV).

Skal granske ytringsfriheten– Håper ikke vi klorer ut øynene på hverandre

18 stemmer fra vidt forskjellige deler av samfunnet er nå i gang med å vurdere ytringsfrihetens kår i en ny kommisjon. Det er ikke sikkert de blir enige.

Synspunkt

Urimelig redaktørkritikk

Påstanden om at Norsk Redaktørforening ikke vil ha meningsmangfold, faller på sin egen urimelighet. Styreleder Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening svarer Magne Lerø.

Leder

LederPolitisk korrekthet mot ytringsfrihet

Journalistene i NTB er fanget i en politisk korrekthet som er fremmed for ytringsfriheten. Resett bør bli godkjent som avis, selv om de fremmer meninger de fleste ikke liker.

LederYtringsfrihet uten regjeringens støtte

Å brenne Koranen er lovlig. Derfor skal politiet la det passere. Men regjeringen står fritt til å ta avstand fra handlingen og beklage overfor myndighetene i Pakistan der de brenner norske flagg.

Leder

LederProvokasjoner -demokratiets ektefødte barn

Meninger vi finner på nettstedene Resett og Document.no er ikke fenomener som skal utryddes. De er uttrykk for et levende demokrati selv om de hører til på ytterfløyen og provoserer.

Røe Isaksen vil ha ny gjennomgang av ytringsfriheten

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gjennomgå ytringsfriheten og kartlegge hvordan store selskap styrer offentligheten.

Kina søker kontroll over mediene også i utlandet

LederYtringsfrihet i Ernas flokk

Trine Skei Grande tillater seg en mild, indirekte refs av Erna Solberg som med god grunn ikke vil beklage sin uttalelse om Black Box- oppsettingen. Den som bør beklage eget surr, er politiet.

Juristene svarer

En ansatt argumenterer mot innvandring i media. Kan vi gi ham en advarsel?

DP-juristene svarer.

LederKunst til doms

Black Box-forestillingen med bilder av husene til kjente politikere bør ikke havne i rettssalen. Konflikten bør løses ved at teateret i større grad tar selvkritikk.

LederUmulig utestengelse

Den som vil ytre seg sterkt og tydelig, minoriteter inkludert, må være forberedt på å bli krenket. Det er bare oppfordringer til hat og vold myndighetene skal slå ned på.

LederVarsling i maktkamp

Maktkamper lar seg ikke disiplinere. Varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen ser ut til å være et nytt eksempel på at varslingsordningen øker problemene framfor å løse dem.

Synspunkt

Lojalitetsplikt trumfer ytringsfrihet

Selv om ytringsfriheten aldri har stått sterkere, er den tilsynelatende sterkere på papiret enn i arbeidslivet, der lojalitetsplikt trumfer ytringsfriheten langt oftere enn tidligere.

Nordmenn i ferd med å miste troen på demokratiet

Norge er demokratiets høyborg. Men folket har begynt å vakle i troen. – Politisk retorikk i Norge den siste tiden viser klart udemokratiske trekk, sier professor Lise Rakner ved UiB.

– Det er ingen tvil om at ansatte i det offentlige har ytringsfrihet

Politidirektoratet ønsker tydelige ledere som gir klart uttrykk for sine standpunkt. Så lenge det skjer internt.

Leder Søgnen på blindvei

Skoledirektør Astrid Søgnen vil lide nederlag. Konklusjonen kommer til å bli at om elever føler seg krenket og uthengt av Simon Malkenes, er det noe de får leve med. Ytringsfrihet trumfer innordning.

Valg 2017 på EldoradoUnderviser ferske velgere

Eldorado bokhandel vil «ufarliggjøre» veien til stemmeurnene. Og tilbyr derfor førstegangsvelgere og innvandrere håndfast undervisning i hvordan et valg fungerer. Også i moskeer.

Krever svar fra justisministeren

Flere stiller spørsmål ved de politifaglige vurderingene som ble gjort da nynazister fikk demonstrere i Kristiansand lørdag. – Jeg stiller meg spørrende til om justisministeren er villig til å ta nødvendige grep for å lykkes med å hindre demonstrasjoner som dette, sier medlem av Kristiansand bystyre, Mira Svartnes Thorsen.

Ytringsfriheten i Russland har ikke stått svakere siden sovjettiden

Ytringsfriheten i Russland er på sitt svakeste siden Sovjetunionen ble oppløst i 1991, mener Human Rights Watch (HRW).

Endringer i etiske retningslinjer for statsansatte

Regjeringen endrer de etiske retningslinjene for statsansatte og sørger blant annet for å styrke offentlig ansattes ytringsfrihet.

Kommuner bryter Grunnloven - best å holde kjeft

Mange kommunale ledere går lenger enn det Grunnloven åpner for når de gir korreks til ansatte som har uttalt seg offentlig, mener Sivilombudsmannen.

«Varsling etter boka» fungerer ikke i praksis

Kommuner bryter Grunnloven

Mange kommuner stiller strengere krav til de ansattes lojalitet enn Grunnloven tillater.

Unge vil sove lenger og ønsker mindre ytringsfrihet

Det viser en ny undersøkelse blant 15 til 21 åringer som Varkey Foundation har gjennomført.

Bryter barriererPrisen å betale for å utøve lederskap som lesbisk muslim

«Ha deg til helvete tilbake der du kommer fra» og «folk som deg ødelegger vår nasjon og kultur» er hatytringer leder for Skeiv Verden, Nora Mehsen får når hun hever stemmen i samfunnsdebatten.

Ekspertutvalg skal granske varsleres rettigheter

Regjeringen vil i statsråd i dag utnevne en ekspertgruppe som skal granske varslernes rettssikkerhet i Norge.

Knebling av folkevalgte

Flertallet fatter ikke alltid de rette avgjørelsene. Demokratiet er en risikosport. Da kan vi ikke straffeforfølge folkevalgte som bryter taushetsplikten når de begrunner det med at det er i de svakes interesse. Oslo kommune er på jordet. Kommunelovutvalget også, skriver redaktør Magne Lerø.

Organisasjon: – Pressefriheten i verden innskrenkes

Verden kan være på vei mot «en ny propagandaperiode».

Danmark vil forby kontroversielle religiøse budskap

Fritt ord til frittalende Mood

I en tid hvor mulighetene for å ytre seg i flere deler av offentlig sektor er under betydelig press, taler generalløytnant Robert Mood høyt og tydelig. Den slags åpenhet der taushet gjerne lyder, belønner Fritt Ord med sin hederspris.

Knut Olav Åmås: – Ledelses­litteraturen er som slanke­industrien

– Ledelseslitteraturen er som slankeindustrien. Det kommer en ny vidunderkur hver måned, med et nytt slagord eller et nytt trylleformular som liksom skal sikre genial ledelse, sier lederen for Fritt Ord, Knut Olav Åmås. Han mener ledelse dreier seg om grunnleggende menneskelig egenskaper. Og om folkeskikk.

Ytringsfrihets-surrealisme

I debatter om ytringsfrihet, gjelder det å ha flere tanker i hodet samtidig. Børge Brende og andre politikere bør si det de mener uten å være redd for å få ytringsfrihetens selvoppnevnte riddere med hevet sverd etter seg, skriver redaktør Magne Lerø.

Ytringsfrihetens riddere

Per Sandberg er i det rause hjørnet og roser Hadia Tajik for å stå opp for ytringsfriheten selv når det svir. Men det er bortimot fri diktning å hevde at Tajik og Jonas Gahr Støre ikke er på samme linje. De er enige alle tre, ingen av dem vil endre lov eller straffepraksis, skriver redaktør Magne Lerø.

Rør om Støre

Støres retorikk er ikke spesielt opplysende, men å gjøre ham til en som svikter i forhold til Vestens verdier er dog for drøyt.

Annonse
Annonse
Annonse