Annonse
Foto: Lise Åserud / NTB
Synspunkt
Synspunkt

Enklere å rapportere og riktigere pensjon

Nina Schanke Funnemark er skattedirektør og Torstein Hoem  divisjonsdirektør i Skatteetaten.

SYNSPUNKT. Arbeidsgivere rapporterer hver måned inn opplysninger om lønn og arbeidsforhold gjennom a-ordningen. Grunnlaget for pensjonssparing har imidlertid frem til nå blitt rapportert separat fra arbeidsgivere til det pensjonsselskapet de har avtale om sparing med.

Fra 01.01.2021 ble private arbeidsgivere pliktige å oppgi hvilket pensjonsselskap de har avtale med. Dette gjør de gjennom a-meldingen, en månedlig melding de allerede sender inn til Skatteetaten, NAV og SSB om ansattes lønn og arbeidsforhold.

Disse opplysningene kan nå deles videre til det pensjonsselskapet arbeidsgiveren har avtale med. Dermed slipper arbeidsgiver å rapportere opplysningene dobbelt – både til det offentlige og til pensjonsselskapet.

Arbeidsgiverne vil spare anslagvis 780 millioner kroner årlig som følge av enklere rapportering, og pensjonsselskapene vil på sikt kunne avvikle sine egne rapporteringsløsninger og spare opp mot 40 millioner kroner årlig.

Helhetlig syn på tilsyn

Skatteetaten har fra juni 2021 fått ansvaret for tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Dette gir muligheter til bedre oppfølging av arbeidsgiverne, tilsyn med at bestemmelsene om obligatorisk tjenestepensjon blir fulgt, og et mer maskinelt tilsyn basert på løpende tilgang til opplysninger om arbeids- og inntektsforhold. Dette skal komme arbeidstakerne til gode.

Får du pensjonen du har krav på?

De fleste private arbeidsgivere plikter å spare til pensjon for sine ansatte tilsvarende minst to prosent av den ansattes lønn. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 50 000 – 88 000 arbeidstakere trolig ikke mottar pensjonssparingen de har rett på.

Pensjonsbransjen på sin side anslår at det skulle vært satt inn 1-2 milliarder kroner mer per år for allerede inngåtte pensjonsavtaler. I tillegg er det ansatte som ikke har pensjonsavtaler i det hele tatt.

Disse hullene tettes nå med bedre tilsyn og bedre datagrunnlag fra Skatteetaten og NAV.

Riktigere pensjonssparing

Når pensjonsbransjen gjenbruker opplysninger fra Skatteetaten til å beregne obligatorisk tjenestepensjon (OTP), så sikres du pensjonssparing av den samme lønnen som du betaler skatt av.

Dette er den samme lønnen som brukes som grunnlag for kredittvurdering når du søker om lån, eller når du søker bostøtte fra Husbanken. Det er også disse opplysningene NAV benytter til beregning av sykepenger, uføretrygd og foreldrepenger.

Dette er grep som medfører forenkling og riktigere pensjon for arbeidstagere i private bedrifter, det forenkler jobben for de fleste norske arbeidsgivere og for pensjonsselskapene.

 

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til 
 
 

Nyhetsbrev

Klikk her for å melde deg på et eller flere av Dagens Perspektivs nyhetsbrev.


Prøv DP

Klikk her for å prøve Dagens Perspektiv.


Annonse