Annonse
70 prosent av dem som har svart at kompetansemangelen hindrer den digitale utviklingen, har imidlertid ikke forsøkt å rekruttere IKT-spesialister. Foto: Prakasit | Dreamstime.com

Manglende kompetanse er et stort hinder for kommuners digitale utvikling

I 4 av 10 kommuner er manglende kompetanse et stort hinder for digital utvikling.

I en rapport fra Statistisk sentralbyrå oppgir 42 prosent at manglende kompetanse i svært stor eller ganske stor grad har vært et hinder for utvikling av kommunens digitale tjenester, mens bare 20 prosent av kommunene har få eller ingen problemer.

– Manglende kompetanse gjelder først og fremst kommuner som bruker egne ansatte for å utføre kommunens digitale tjenester og i mindre grad kommuner som baserer seg på eksterne leverandører, sier Ole Røgeberg i SSB, en av rapportforfatterne.

70 prosent av dem som har svart at kompetansemangelen hindrer den digitale utviklingen, har imidlertid ikke forsøkt å rekruttere IKT-spesialister.

– Dette kan tyde på enten finansielle begrensninger eller på manglende relevant kompetanse på arbeidsmarkedet, sier SSB-forsker og medforfatter av rapporten Marina Rybalka.

Verst for kommunene rundt Oslo

Rapporten viser at det er kommunene rundt Oslo som i størst grad opplever problemer med å rekruttere folk med den riktige kompetansen.

– Mulige årsaker er stor etterspørsel etter IKT-spesialister i hovedstaden og trolig mer attraktive jobber for dem der enn i kommunene rundt. Det gjør det vanskelig for disse kommunene å rekruttere dem, understreker Rybalka.

Det er bruk av skytjenester og tilbud av digitale tjenester som fortsatt har et utviklingspotensial blant kommunene. Samtidig viser rapporten at kommunene er veldig aktive brukere av digitale løsninger for innkjøp og anskaffelser.

Annonse
Annonse