Annonse

kommuner

Kriseledelse– Det første jeg tenkte var at dette er 22. juli om igjen

Den 13.oktober ble fem personer drept på Kongsberg. Rådmannen i kommunen, Wenche Grinderud, var også rådmann på Ringerike 22. juli 2011.

20 kommuner mangler kontanttjenester

Det mangler minibank, bank i butikk og bankfilial i 20 kommuner, og det er dermed umulig å gjøre bankinnskudd. Dette kan være lovstridig, ifølge Finanstilsynet.

Synspunkt

SynspunktKlimaendringer krever kommunalt lederskap

FNs klimarapport har satt klima på dagsorden i valgkampen. Men har partiene helt glemt at det er kommunene som skal gjøre oss rustet til å håndtere klimaendringene? spør Kari Sollien.

Synspunkt

SynspunktKlimaendringer krever kommunalt lederskap

FNs klimarapport har satt klima på dagsorden i valgkampen. Men har partiene helt glemt at det er kommunene som skal gjøre oss rustet til å håndtere klimaendringene? spør Kari Sollien.

Svært få ordførere vil dele opp sammenslåtte kommuner

Kun én av de 42 ordførerne i sammenslåtte kommuner ønsker å splitte opp kommunen igjen, slik Senterpartiet vil åpne for.

Fem tips for innovasjon i offentlig sektor

Forskningsstøttet innovasjon i norske kommuner har hatt en positiv utvikling, men det er fortsatt en lang vei å gå.

Kommunetopper lei av å få koronanyheter på pressekonferanser

Ordførerne i flere av Norges største kommuner krever mer forutsigbarhet i reglene om innreise, testing og karantene, og ber regjeringen involvere kommunene.

2 milliarder kroner mer til kommunene neste år

Regjeringen lover kommunene mellom 2 og 2,4 milliarder kroner mer i frie inntekter neste år. Men en del av det spises opp av økte pensjonsutgifter.

Fem kommuner i Norge har over 20 prosent uføre

10,4 prosent av arbeidsstyrken i landet er uføre. I fem kommuner er uføreandelen på over 20 prosent.

Koronapandemien kostet kommunene 14 milliarder kroner i 2020

Ulike tiltak og nedstenginger under pandemien ga kommunene en ekstraregning på rundt 14 milliarder kroner i fjor, viser rapport.

FHI-toppSituasjonen i disse kommunene har stor betydning for koronautviklingen

Før påske er smittesituasjonen i særlig ti østlandskommuner av stor betydning for utviklingen av pandemien videre her til lands, mener Preben Aavitsland i FHI.

Hodejeger– Kommuner gjør seg ikke attraktive for talentene

Trauste stillingsutlysninger og dårlig kommunikasjon gjør at utdaterte oppfatninger om at kommunen er en «kjedelig» arbeidsplass fremdeles henger over den kommunale sektoren.

– Kommunene kan ikke få viktig informasjon fra staten via pressekonferanser

Kommunikasjonen fra statlige myndigheter under koronapandemien har skapt frustrasjon i kommunene, viser en ny rapport fra KS.

Kommunene glapp på de sårbare barna

Tilbudet til sårbare barn og unge ble sterkt redusert i en rekke kommuner, spesielt i de to første månedene av pandemien, viser en ny undersøkelse.

Sykehus og kommunerLeier sykepleier-vikarer for milliarder

I 2020 brukte norske sykehus over en halv milliard kroner til innleie av sykepleiere fra vikarbyråer. Kommunene bruker mye mer. I 2019 leide de sykepleier-vikarer for mer enn 1,7 milliarder. I 2020 vil nok det tallet øke, mener Norsk Sykepleierforbund.

Regjeringen innfører pliktig samarbeid mellom sykehus og kommuner

Regjeringen ønsker at sykehus og kommuner skal bli bedre på felles planlegging, og foreslår en plikt til å samarbeide bedre gjennom helsefellesskapene.

KS pusser opp ­lederstrategienKoronakrisen kan gjøre kommunene til bedre arbeids­givere

Under koronapandemien har en rekke norske kommuner snudd seg rundt og satt i gang digitaliseringsprosjekter som egentlig lå flere år fram i tid. – Dette er læring vi skal ta med oss videre.

Ny undersøkelse fra KSDette er de største barrierene for mellomledere som jobber med digital omstilling i kommunene

Klimagassutslipp i mer enn tre av fem kommunene går ned

Reduserte utslipp fra veitrafikk er hovedårsaken til at 68 prosent av norske kommuner hadde lavere utslipp av klimagasser i 2019 enn i 2018, viser tall fra Miljødirektoratet.

Boligmarkedene i distriktskommuner er en flaskehals for rekruttering av arbeidskraft

I en fersk rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse oppgir 88 prosent av 147 distriktskommuner å ha rekrutteringsutfordringer.

Sju østlandskommuner får vaksinene først

Oslo, Ringsaker, Hamar, Stange, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler får vaksinedoser fra den aller første leveransen. I alt får Norge 35.000 doser i romjula.

Fagforbundet-leder advarerNå kommer koronakuttene i kommunene

Etter Arbeiderpartiets sentralstyremøte mandag advarer lederen i LOs desidert største forbund om at de kommunale budsjettene inneholder mange nedbemanninger.

Over én million hurtigtester sendes til landets kommuner

Over en million covid-19-hurtigtester sendes nå til landets kommuner, opplyser Helsedirektoratet. Testene vil bli fordelt etter kommunens folketall.

Norske kommuner kan tape milliarder på å sette ned formuesskatten

Bø kommune i Nordland kutter formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent fra nyttår. Hvis alle kommunene gjør som Bø, kan kommunene tape nesten 9 milliarder kroner.

Vindkraftenighet mellom regjeringen og Frp– Gir makt til kommunene

Regjeringen og Frp har kommet til enighet om ny vindkraftpolitikk. Nå skal kommunene få mer makt og kompensasjon for utbygginger.

Kommunene får 7,3 milliarder ekstra i koronahjelp neste år

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) setter av 7,3 milliarder ekstra til kommunene på 2021-budsjettet for å dekke ekstraordinære koronautgifter i første halvår.

Kraftig byråkratvekst i Kommune-Norge: 5.000 flere på fire år

Til tross for regjeringens mål om økt avbyråkratisering og effektivisering har antall byråkrater i norske kommuner økt med 5.000 fra 2015 til 2019.

Tre av fire kommuner vurderer kutt

Koronakrisen gjør at nær tre av fire kommuner vurderer kutt når kommunebudsjettet skal revideres, ifølge en undersøkelse.

Stort underskudd ­mellom behov og reell kompetanse

Norske kommuner mangler kompetanse innen innovasjon, nytenking og for å skape løsninger i samarbeid med eksterne miljøer.

– Kommunale ledere har rett og slett ikke den ­kompetansen de trenger

Det er et «nifst stort gap» mellom den kompetansen kommunale ledere i Norge innehar og den de selv sier de trenger, viser ny forskning.

Sanner– Uakseptabelt høy bruk av ufaglærte assistenter i mange kommuner

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener bruken av ufaglærte assistenter er uakseptabelt høy. Nå vil han stramme opp regelverket og samtidig kutte budsjettene til statens spesialpedagogiske tjeneste, Statped.

I disse tre kommunene er det størst ulikhet i inntekt

Kommunene med lavest ulikhet har enten en høyere andel eldre innbyggere eller høy yrkesaktivitet.

I disse kommunene tjener innbyggerne mest

De som bor i Bærum tjener mest, mens de som jobber i Sola kommune har høyest lønn.

Ledelse i Kommune-NorgeI skvis mellom handlingsrom og stortingssal

Hver gang kommunenes interesseorganisasjon KS får anledning, maser de om at «statlig detalj­styring svekker det lokale handlingsrommet i kommunene». Nå viser en fersk undersøkelse at KS har rett.

Kommune-Norge i endringHeftig innovasjon må ikke være high-tech

Da psykolog Birgit Valla for snaut 10 år siden startet Stangehjelpen – et lavterskeltilbud innen psykisk helse i Stange kommune – visste hun ikke at hun bedrev innovasjon på høyt nivå.

Arendalsuka 2019

Innovasjon i Kommune-Norge– Kommunale ledere mangler et tydelig mandat

«Alle» vet at kommunene må gjøre ting annerledes for å møte megatrender som klimakrav og eldrebølge. Men så lenge lederne ikke har et tydelig mandat, blir det svært vanskelig å endre seg, mener BI-forsker.

Strid om vindkraft mellom Sametinget og kommune

I det området i Nord-Norge som egner seg best for vindkraft, er reindriftsinteressene sterke. Nå venter strid mellom Sametinget og lokalpolitikere.

Manglende kompetanse er et stort hinder for kommuners digitale utvikling

Rundt 30 prosent av norske kommuner mangler en IKT-strategi.

Vindkraftkommuner vil ikke la staten bestemme

Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner vil ha vetorett, så de kan sette en stopper for vindkraftutbygging i områder som berører dem.

Rundt 80 prosent av norske kommuner bruker private aktører

Andelen norske kommuner som har satt tjenester ut på anbud, økte kraftig fram til 2012, men nå er trenden i ferd med å snu.

Regjeringen bevilger 50 millioner til kommunepsykologer

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner til dette.

KrF samarbeider oftere med Ap enn Høyre på kommunenivå

På kommunenivå samarbeider KrF oftere med Arbeiderpartiet enn med regjeringspartiene Høyre og Frp.

Nito– Altfor få ingeniører involveres i kommunenes klima- og miljøarbeid

63 prosent av kommuneingeniørene svarer at de i liten eller ingen grad involveres i arbeid med klima-, miljø og/eller energieffektiviserende tiltak i sin kommune.

Vil sette lokal råderett til side for bedre digitalisering

Norge kan bli en digital ener, tror IKT Norge. Men for å oppnå det må regjeringen styre sterkere og kommunene få bestemme mindre, mener administrerende direktør Heidi Austlid.

106 kommuner oppfyller ikke bemanningsnormen i barnehagene

Kunnskapsministeren forventer at disse kommunene har en plan for å øke bemanningen.

IT i praksis 2018Manglende kompetanse et hinder for digitalisering

Digitaliseringen i offentlig sektor har skutt fart, men manglende kompetanse og kapasitet er fartsdumper som hindrer de virkelige løftene.

Svensk doktorgradsstudieMer prosjektarbeid gir mer byråkrati i kommunene

Prosjektarbeid er blitt vanligere i offentlig sektor, men prosjekttrenden har noen uventede konsekvenser.

Flest foretrekker kommunale sykehjem

Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.

Brukarar av kommunale omsorgstenester aukar

Likevel leverer kommunane færre institusjonstenester og fleire heimetenester over tid.

Kunstig intelligens i kommuneneKommune-Kari blir stadig smartere

Roboten «Kommune–Kari» har i flere måneder hjulpet Sandefjord kommunes innbyggere med kommunespørsmål. Hun blir matet med stadig mer informasjon, og til slutt skal kommunens nettside bli helt navigasjonsfri.

Flest nye jobber i kommuneforvaltningen

Økningen er størst i Oslo.

KS– Statlig finansiering av omsorgstjenester er ikke bærekraftig

Den foreløpige evalueringsrapporten fra forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene er klar.

Kommunene sliter med å rekruttere rektorer

Stadig færre kvalifiserte kandidater søker seg til rektorstillinger i norske skoler. Det kan svekke skolene, sier Utdanningsforbundet.

Indre Østfold og Nordre FolloDe nye kommunene tar form

Navn, antall representanter i kommunestyret og annen struktur begynner nå å ta form i de 109 kommunene som skal slås sammen fra 2020.

KommuneneDyrere og dårligere uten maskinskatt

Dersom regjeringens forslag om å skrote maskinskatten går gjennom, må det kompenseres med andre skatter eller dårligere tjenester, advarer flere kommuner.

Uklarhet i folkeavstemninger om kommunesammenslåing

I flere norske kommuner fikk velgerne uklar eller mangelfull informasjon da det ble stemt om kommunesammenslåing, viser ny forskningsrapport.

17 av 425 kommuner vil være med på fastlegeprosjekt

17 av 425 kommuner har søkt om å delta i regjeringens prøveordning med primærhelseteam. Det er helseministeren godt fornøyd med.

Organisasjonsutvikling10 faktorer for felles kommune-suksess

– Alle ­kommunene vil ta samme medarbeider­undersøkelse i bruk.

UtfordrendeVanskeligst å rekruttere sykepleiere til kommunene

Bedre lønn, gode arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger er oppskriften på problemet, mener Norsk sykepleierforbundet (NSF).

Forsker frykter kommunene er uforberedte på eldrebølgen

Forsker Einar Vetvik frykter norske kommuner ikke har planlagt godt nok for eldrebølgen. – Nå er det alvor, bølgen er her allerede, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse