Annonse

kommuner

Norske kommuner kan tape milliarder på å sette ned formuesskatten

Bø kommune i Nordland kutter formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent fra nyttår. Hvis alle kommunene gjør som Bø, kan kommunene tape nesten 9 milliarder kroner.

Vindkraftenighet mellom regjeringen og Frp– Gir makt til kommunene

Regjeringen og Frp har kommet til enighet om ny vindkraftpolitikk. Nå skal kommunene få mer makt og kompensasjon for utbygginger.

Store forskjeller i hvordan kommunene prioriterer barn

Hvor du bor, er svært avgjørende for hvor mye penger kommunen bruker på dine barn. Barnas andel av kommunebudsjettet varierer mellom 18 til 47 prosent.

Kommunene får 7,3 milliarder ekstra i koronahjelp neste år

Kommunalminister Nikolai Astrup (H) setter av 7,3 milliarder ekstra til kommunene på 2021-budsjettet for å dekke ekstraordinære koronautgifter i første halvår.

– Trygt med 600 på konsert

Creo-leder Hans Ole Rian mener at kulturlivet ikke vil lide i særlig grad av 50-grensen som helseministeren har tvunget igjennom. Samtidig åpner han opp for at et sittende publikum på 600 er trygt under konsertarrangementer.

Antall publikummere på kulturarrangementer– Kommunene må få bestemme

– Det vil få stor betydning for lokalt kulturliv, mener Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).

Kraftig byråkratvekst i Kommune-Norge: 5.000 flere på fire år

Til tross for regjeringens mål om økt avbyråkratisering og effektivisering har antall byråkrater i norske kommuner økt med 5.000 fra 2015 til 2019.

Tre av fire kommuner vurderer kutt

Koronakrisen gjør at nær tre av fire kommuner vurderer kutt når kommunebudsjettet skal revideres, ifølge en undersøkelse.

Fem kommuner klare for festival med bare norsk musikk

For tredje gang går Spill norsk-festivalen av stabelen for å feire det norske musikklivet.

Stort underskudd ­mellom behov og reell kompetanse

Norske kommuner mangler kompetanse innen innovasjon, nytenking og for å skape løsninger i samarbeid med eksterne miljøer.

– Kommunale ledere har rett og slett ikke den ­kompetansen de trenger

Det er et «nifst stort gap» mellom den kompetansen kommunale ledere i Norge innehar og den de selv sier de trenger, viser ny forskning.

Sanner– Uakseptabelt høy bruk av ufaglærte assistenter i mange kommuner

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener bruken av ufaglærte assistenter er uakseptabelt høy. Nå vil han stramme opp regelverket og samtidig kutte budsjettene til statens spesialpedagogiske tjeneste, Statped.

Store forskjeller i omsorgstjenestene

Hvor du bor i landet er med å avgjøre hvor gode helse- og omsorgstjenester du får. Det viser en kunnskapsgjennomgang gjennomført av Senter for omsorgsforskning.

I disse tre kommunene er det størst ulikhet i inntekt

Kommunene med lavest ulikhet har enten en høyere andel eldre innbyggere eller høy yrkesaktivitet.

I disse kommunene tjener innbyggerne mest

De som bor i Bærum tjener mest, mens de som jobber i Sola kommune har høyest lønn.

Ledelse i Kommune-NorgeI skvis mellom handlingsrom og stortingssal

Hver gang kommunenes interesseorganisasjon KS får anledning, maser de om at «statlig detalj­styring svekker det lokale handlingsrommet i kommunene». Nå viser en fersk undersøkelse at KS har rett.

Kommune-Norge i endringHeftig innovasjon må ikke være high-tech

Da psykolog Birgit Valla for snaut 10 år siden startet Stangehjelpen – et lavterskeltilbud innen psykisk helse i Stange kommune – visste hun ikke at hun bedrev innovasjon på høyt nivå.

Arendalsuka 2019

Innovasjon i Kommune-Norge– Kommunale ledere mangler et tydelig mandat

«Alle» vet at kommunene må gjøre ting annerledes for å møte megatrender som klimakrav og eldrebølge. Men så lenge lederne ikke har et tydelig mandat, blir det svært vanskelig å endre seg, mener BI-forsker.

Strid om vindkraft mellom Sametinget og kommune

I det området i Nord-Norge som egner seg best for vindkraft, er reindriftsinteressene sterke. Nå venter strid mellom Sametinget og lokalpolitikere.

Manglende kompetanse er et stort hinder for kommuners digitale utvikling

Rundt 30 prosent av norske kommuner mangler en IKT-strategi.

Vindkraftkommuner vil ikke la staten bestemme

Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner vil ha vetorett, så de kan sette en stopper for vindkraftutbygging i områder som berører dem.

KommuneneStørst kjønnsforskjeller i sykefraværet i 20-årene

Kvinner i slutten av 20-årene som jobber i kommuner og fylkeskommuner, har nesten tre ganger så høyt sykefravær som menn i samme alder, viser tall fra KS.

Rundt 80 prosent av norske kommuner bruker private aktører

Andelen norske kommuner som har satt tjenester ut på anbud, økte kraftig fram til 2012, men nå er trenden i ferd med å snu.

Regjeringen bevilger 50 millioner til kommunepsykologer

Regjeringen foreslår i neste års statsbudsjett at det skal være en kommunepsykolog i alle norske kommuner og setter av 50 millioner kroner til dette.

KrF samarbeider oftere med Ap enn Høyre på kommunenivå

På kommunenivå samarbeider KrF oftere med Arbeiderpartiet enn med regjeringspartiene Høyre og Frp.

Nito– Altfor få ingeniører involveres i kommunenes klima- og miljøarbeid

63 prosent av kommuneingeniørene svarer at de i liten eller ingen grad involveres i arbeid med klima-, miljø og/eller energieffektiviserende tiltak i sin kommune.

Vil sette lokal råderett til side for bedre digitalisering

Norge kan bli en digital ener, tror IKT Norge. Men for å oppnå det må regjeringen styre sterkere og kommunene få bestemme mindre, mener administrerende direktør Heidi Austlid.

106 kommuner oppfyller ikke bemanningsnormen i barnehagene

Kunnskapsministeren forventer at disse kommunene har en plan for å øke bemanningen.

IT i praksis 2018Manglende kompetanse et hinder for digitalisering

Digitaliseringen i offentlig sektor har skutt fart, men manglende kompetanse og kapasitet er fartsdumper som hindrer de virkelige løftene.

Svensk doktorgradsstudieMer prosjektarbeid gir mer byråkrati i kommunene

Prosjektarbeid er blitt vanligere i offentlig sektor, men prosjekttrenden har noen uventede konsekvenser.

Flest foretrekker kommunale sykehjem

Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.

Brukarar av kommunale omsorgstenester aukar

Likevel leverer kommunane færre institusjonstenester og fleire heimetenester over tid.

Kunstig intelligens i kommuneneKommune-Kari blir stadig smartere

Roboten «Kommune–Kari» har i flere måneder hjulpet Sandefjord kommunes innbyggere med kommunespørsmål. Hun blir matet med stadig mer informasjon, og til slutt skal kommunens nettside bli helt navigasjonsfri.

Flest nye jobber i kommuneforvaltningen

Økningen er størst i Oslo.

KS– Statlig finansiering av omsorgstjenester er ikke bærekraftig

Den foreløpige evalueringsrapporten fra forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene er klar.

Kommunene sliter med å rekruttere rektorer

Stadig færre kvalifiserte kandidater søker seg til rektorstillinger i norske skoler. Det kan svekke skolene, sier Utdanningsforbundet.

Indre Østfold og Nordre FolloDe nye kommunene tar form

Navn, antall representanter i kommunestyret og annen struktur begynner nå å ta form i de 109 kommunene som skal slås sammen fra 2020.

KommuneneDyrere og dårligere uten maskinskatt

Dersom regjeringens forslag om å skrote maskinskatten går gjennom, må det kompenseres med andre skatter eller dårligere tjenester, advarer flere kommuner.

Uklarhet i folkeavstemninger om kommunesammenslåing

I flere norske kommuner fikk velgerne uklar eller mangelfull informasjon da det ble stemt om kommunesammenslåing, viser ny forskningsrapport.

17 av 425 kommuner vil være med på fastlegeprosjekt

17 av 425 kommuner har søkt om å delta i regjeringens prøveordning med primærhelseteam. Det er helseministeren godt fornøyd med.

Organisasjonsutvikling10 faktorer for felles kommune-suksess

– Alle ­kommunene vil ta samme medarbeider­undersøkelse i bruk.

UtfordrendeVanskeligst å rekruttere sykepleiere til kommunene

Bedre lønn, gode arbeidstidsordninger og flere heltidsstillinger er oppskriften på problemet, mener Norsk sykepleierforbundet (NSF).

Forsker frykter kommunene er uforberedte på eldrebølgen

Forsker Einar Vetvik frykter norske kommuner ikke har planlagt godt nok for eldrebølgen. – Nå er det alvor, bølgen er her allerede, sier han.

150 kommuner rammetJobber med kriseløsning etter RenoNorden-konkurs

150 kommuner er rammet av avfallsselskapet RenoNordens konkurs.

Innbyggerne i store kommuner venter lengst på omsorgstjenester

Ventetiden er særlig lang for plass på institusjon.

Ti kommuner har fortsatt reservasjonsleger

Fastleger mistet i 2015 retten til å reservere seg mot å henvise gravide til abort. Men fortsatt har ti kommuner reservasjonsleger.

Høyere skatteinntekter til kommunene

Ifølge DN får kommunene i år fire milliarder kroner mer enn ventet. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) mener det viser at skatteøkning ikke er svaret.

Store by-regioner vinner NHOs kommune-NM

Områdene rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim vinner årets Kommune-NM.

Norsk Friluftsliv– Turistskatt vil svekke friluftslivet

Flere partier ønsker nå å gi kommuner tillatelser til å innføre en turistskatt for å dekke utgifter som kommunene har ved reiseliv. Norsk Friluftsliv mener dette også rammer friluftslivet, og kan åpne for andre avgifter ved ferdsel i naturen.

Rekordmange folkeavstemninger i fjor

Det ble avholdt 204 lokale folkeavstemninger i 2016. Antallet er rekordhøyt, og nesten alle avstemningene dreide seg om kommunetilhørighet.

Fortsatt høyt sykefravær i kommunene

Kommunene henger langt etter med å få ned sykefraværet. Privat sektor har allerede redusert det med 20 prosent.

Helsesøstre på stedet hvil i fire av ti kommuner

Nye tall viser nullvekst i nye årsverk innen skolehelsetjenesten og helsestasjonene i fire av ti kommuner. Nå vil Ap ha forlik om bemanningsnorm.

To milliarder ekstra til omsorgsboliger og sykehjem

Styrkingen av årets ramme for investeringstilskuddet gir kommunene økt handlingsrom til modernisering og rehabilitering av eksisterende omsorgsboliger og sykehjem.

Kommuner bryter Grunnloven

Mange kommuner stiller strengere krav til de ansattes lojalitet enn Grunnloven tillater.

Nye samarbeid for sosial innovasjon

KS og Ferd Sosiale Entreprenører har utviklet en veiviser som skal bidra til å konkretisere hvordan kommuner og sosiale entreprenører kan samarbeide.

Sanner får Sp-kritikk for uansvarlig plan for kommunesammenslåing

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har bedt kommuner som skal sammenslås ha alt avklart før 25. august. Uansvarlig, mener Senterpartiet.

KS20 millioner til kompensasjon til kommunene

Kommuner som bygde opp apparat for å bosette mindreårige asylsøkere etter anmodning fra staten, får delvis kompensasjon for utgiftene i revidert nasjonalbudsjett.

– Norge har en lang vei å gå om alle kommuner skal ha en frivillighetspolitikk

Bare 41 kommuner i Norge har en frivillighetspolitikk med faste møter, forutsigbare rammevilkår og samarbeidsrelasjoner med frivillig sektor.

Sandberg mener 160 kommuner er ideelt

Frp-nestleder Per Sandberg mener Frp må holde fast på at kommuner kan tvinges sammen, og sier det blir mindre konflikt hvis Stortinget vedtar kommunegrensene.

Fartsrekord?Full enighet i kommuneoppgjøret etter en drøy time

Første kravoverlevering i årets kommuneoppgjør ble gjennomført torsdag klokken 10. Etter en drøy time var alle parter enige. – Ingen her kan huske at noe slikt har skjedd før.

Annonse
Annonse
Annonse