Annonse
Foto: Anyaivanova | Dreamstime.com

Snart tar kvinner igjen menn med doktorgrader

En større andel av menn enn kvinner har fullført en utdanning på master- og doktorgradsnivå, 10,6 prosent mot 9,5 prosent i 2018.

Til tross for dette øker andelen raskest for kvinner. Fra 2017 til 2018 økte andelen av kvinner med lang universitets- og høgskoleutdanning med 0,4 prosentpoeng, mot 0,2 prosentpoeng for menn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fortsetter den trenden, vil kvinner snart være høyere utdannet enn menn.

De siste ti årene har andelen av kvinner med utdanning på master- og doktorgradsnivå økt med hele 4,2 prosentpoeng, mens det for menn har vært en økning på 2,3 prosentpoeng.

Ser man på utdanning på doktorgradsnivå for seg, er forskjellene mellom kvinner og menn mindre.

I 2018 hadde 0,9 prosent av kvinnene og 1,2 prosent av mennene en doktorgrad som høyeste utdanningsnivå.

Selv om andelene har vært relativt stabile over tid, har økningen også her vært størst for kvinner.

De siste fem årene har andelen av kvinner med doktorgrad økt med 0,2 prosentpoeng: Fra 0,7 prosent i 2014 til 0,9 prosent i 2018. For menn var økningen på 0,1 prosentpoeng.

Annonse
Annonse