Arbeidsliv

I snitt tjener de som har tatt en hel utenlandsk grad mellom fem og ti prosent mer enn de som har studert ved et norsk lærested.

Arbeidstakere med grad fra utlandet tjener mer enn de som har studert i Norge

Personer som har tatt en hel mastergrad utenlands opplever også bedre jobbmestring, viser Kandidatundersøkelsen.

Publisert Sist oppdatert

I snitt tjener de som har tatt en hel utenlandsk grad mellom fem og ti prosent mer enn de som har studert ved et norsk lærested.

De har også noe lavere arbeidsledighet, ifølge nye resultater fra Kandidatundersøkelsen gjennomført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

– Dette viser at det er flere gode grunner til å studere utenlands. Skal man lære et språk og en kultur godt, er det en fordel å bo i et annet land. Det er også faglige utfordringer ved utenlandske universiteter som kan komme godt med i arbeidslivet senere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Kommer raskere i arbeid

Særlig personer med master innen økonomi med en hel grad fra utlandet kommer raskere i arbeid sammenliknet med de som er uteksaminert ved norske læresteder.

Undersøkelsen viser også at arbeidstakere som har tatt en master i utlandet i større grad opplever at studiet er tilpasset arbeidslivet enn de med master fra Norge.

Det er kort og godt ikke lenger en ulempe å ha utenlandsk utdanning, uansett om det er en hel grad eller utvekslingsopphold, sammenlignet med personer som har tatt utdanningen i Norge. Tvert imot ser det ut til å lønne seg, særlig å ha en hel grad fra utlandet.

Næringslivet må ta ansvar

Den digitale utviklingen er trolig årsaken til at utenlandsk utdanning er anerkjent i større grad.

Det at verden stadig blir mer global og digital, gjør at det er enklere både å orientere seg om gode universiteter og høyskoler hjemmefra, og å søke opp jobber og kandidater på tvers av landegrensene.

Det kan være en medvirkende faktor til at utenlandsk utdanning langt på vei nå ser ut til å være likestilt med norsk utdanning.

– Dette skiller seg ut fra tidligere tilsvarende undersøkelser, og det er jeg glad for. Men norske virksomheter må i større grad vise kandidater som har studert utenlands at de har et fortrinn på arbeidsmarkedet, dersom norsk næringsliv skal få hoder og hender med internasjonal kompetanse slik vi som nasjon trenger om vi fortsatt skal være konkurransedyktige, sier Nybø.

Powered by Labrador CMS