Arbeidsliv

Daglig leder Hege Nilsen i Stormberg.

– Må øke mangfoldskompetansen til ledere

Toppsjef Hege Nilsen i Stormberg mener norsk arbeidsliv går glipp fantastiske ressurser når ledere ikke ansetter noen som ikke ligner på dem selv.

Publisert Sist oppdatert

Stormberg har lenge hatt som mål at 25 prosent av alle som rekrutteres til selskapet skal være mennesker som normalt havner utenfor arbeidslivet av ulike årsaker.

Hver fjerde person i Stormberg er rekruttert på bakgrunn av dette målet. Daglig leder Hege Nilsen forklarer at mangfold og inkludering alltid har vært en del av Stormbergs DNA og verdisett.

– I Stormberg ser vi på mangfoldet som et konkurransefortrinn og en styrke for oss som virksomhet. Et mangfold av ansatte gir oss flere perspektiver og ulike strenger å spille på. Ulike perspektiv dytter oss raskere fremover, sier toppsjefen.

For seks måneder siden sa hun ja til å være mentor for en av deltakerne i programmet JobbAsker som har som mål å hjelpe høyt utdannede innvandrere ut i norsk arbeidsliv.

– Vi ønsker å gjøre verden til et litt bedre sted. Da handler det om å si ja når man blir spurt om å være mentor.

En til to ganger i måneden har hun samtaler med Remy Estella Ytterhus for å hjelpe henne i veien mot drømmejobben.

Deler karrieretips

Nilsen forteller at det første hun gjorde var å lytte til historien og til Ytterhus og opplevelsene hennes knyttet til det norske arbeidsmarkedet.

– Jeg stilte åpne spørsmål for å kunne hjelpe henne med å finne en konkret retning. Når man har søkt over 200 jobber mister man kanskje litt retningen og smører seg selv litt tynt når man skal søke nye jobber.

Sammen med mentoren har Ytterhus diskutert hva man kan gjøre for å jobbe dedikert inn mot drømmejobben. De har snakket om bruk av ulike kanaler, om å være aktiv gjennom LinkedIn, fange opp aktuelle bedrifter og jobbe for og få de i dialog, samt jobbet på presentasjon av cv og kompetanse.

– Det er viktig å åpne opp egen profil og gjøre seg selv synlig. Vi har snakket om salg og markedsføring som hun ønsker å jobbe med. Hvordan hun kan bruke sitt fag og sin erfaring for å jobbe med dette feltet.

For Nilsen handler mye av mentorrollen om læring. Hva de som står utenfor arbeidslivet opplever som barrierer og hva arbeidsgivere kan legge bedre til rette for.

– Den største utfordringen de jeg snakker med står overfor er at de mangler nettverk. Da må man være raus å dele nettverket sitt og åpne dører.

Lang vei å gå

De er mange ressurser der ute som dessverre ikke slipper til. Men selv med Stormbergs mål, har de ikke mulighet til å ta inn alle. Daglig får de henvendelser fra mange som står utenfor.

– Vi vet det er gode ressurser. Norge går glipp av utrolig mye kompetanse som står å banker på døra og vil inn. For min egen del handler mentorordningen om å få lov til å bidra med mine egne erfaringer, siden vi ikke kan gi en jobb til absolutt alle som står utenfor arbeidslivet.

Norge er et foregangsland på mange områder, men når det gjelder mangfold, mener Nilsen vi fremdeles har en lang vei å gå for å se, lære og bruke potensialet i det.

– Jeg tror det handler om å løfte kompetansen blant ledere og rekrutterere. De må lære hva mangfold er og hva det kan bidra til. Vi i Stormberg ser mangfold som en del av vårt DNA og vår styrke. Mangfold skaper innovasjon og vekst. Vi vet at mangfold er bunnlinje.

Når man sitter i en rekrutteringsprosess kan det være enkelt å velge de som ligner mest på seg selv. Nilsen understreker derimot at ulikheter styrker organisasjonen.

– Det handler om at vi i enda større grad skal kunne se potensiale i mangfold.

Allerede i utlysningsteksten sender man klare signaler om hvem man ønsker inn og hvordan organisasjonen ser ut. Stormberg har vært bevisste på ordlyden og fått hjelp til å se på stillingsutlysningen for å sikre at de ikke stenger noen dører.

– Den andre biten handler om at man i mange tilfeller bruker rekrutteringsbyråer når man skal ansette. Det er viktig at byråene som jobber med dette har mangfoldsperspektivet med seg når de rekrutterer. Det er ofte de som stenger døren og ikke sender gode CV-er videre fordi de mangler mangfoldskompetanse.

Vinn-vinn-vinn situasjon

– Ligger ansvaret på norske arbeidsgivere – burde de være mer nysgjerrige på det ukjente?

– Det handler ikke om å ansette noen for inkluderingens skyld eller gjøre noen en tjeneste. Dette er fantastiske ressurser og en vinn-vinn-vinn situasjon for alle – for bedriften, samfunnet og arbeidstakeren. Deltakerne ønsker å bidra til å spille Norge enda bedre. Vi går glipp av mye kompetanse når vi ikke tar noen som ikke ligner på oss selv.

Hun mener det er nettopp mangfold som skaper endring og dynamikk.

– Som ledere har vi et ansvar for å bli enda bedre. Mangfoldsperspektivet har stort potensiale i Norge til å løftes.

Kartlegge kompetanse

For å få en jobb som faktisk samsvarer med kompetansen til deltakerne, mener Stormberg-sjefen at det er viktig å fortelle sin historie, tørre å fortelle hva man ønsker å jobbe med og være tydelig på hva man kan bidra med.

– Mange arbeidsgivere oppdager plutselig at organisasjonen sitter på en kompetanse som de ikke kjente til. Ledere må spørre hver enkelt av sine ansatte om de har en kompetanse de ikke får brukt. De som er ledere må kartlegge kompetansen i virksomheten.

I Stormberg ser vi på mangfoldet som et konkurransefortrinn og en styrke for oss som virksomhet

De fleste av oss har alle hatt jobber som ikke har vært drømmejobben og jobbet oss videre oppover. Men Nilsen anerkjenner at disse deltakerne står overfor flere barrierer enn de fleste av oss opplever.

– Det er ikke disse menneskene som må endre mentaliteten sin, det er vi ledere som må ta det ansvaret.

– Hadde det vært aktuelt for Stormberg å ansette noen av disse deltakerne?

Ja, utvilsomt. Jeg har ikke oversikt over alle kandidatene, men det er like aktuelt å ansette noen av dem som andre kvalifiserte søkere. Det er den best kvalifiserte som vi ønsker til jobbene vi lyser ut.

Konkurransefortrinn

– Mange norske ledere snakker om at de ønsker mangfold – men er dette kun prat og ingen handling?

– Både ja og nei. Det er stor bredde fra de som kun snakker om mangfold til de som faktisk klarer å bruke potensiale i mangfold. Det er mye jobb og en krevende jobb som krever fokus hele tiden. Vi må skape en felles forståelse av hva mangfold faktisk er, ha felles begrepsforståelse, og at det kan bidra til vekst og innovasjon. Vi driver ikke med mangfold for mangfoldets skyld.

Nilsen mener bedrifter må bruke mangfold som et konkurransefortrinn. Jo flere ulike mennesker man får inn i rommet, jo flere ideer vil en få og jo flere ideer man får jo større er potensiale for innovasjon.

– Den vil man aldri få når alle er prikk like i en organisasjon.

I Stormberg er tre av lederne i ledergruppen sertifisert mangfoldsledere gjennom Seema. Resten av ledere er i gang med å gjennomgå samme sertifisering.

– Sertifiseringen handler om kompetanse, bevisstgjøring, å utvikle rammeverk og systematisk jobbe med mangfold og å få en verktøykasse for å bruke mangfoldet. Mangfold er mer enn kun etnisitet og kjønn. Det er mange dimensjoner til mangfold man må ta hensyn til når man skal bygge team.

– Mangfold handler om alle ansatte, og samtidig forstå hvordan økt spennvidde i mangfoldet, som hos oss i Stormberg bringer med seg av ny innsikt, kunnskap og perspektiv.

– Mangfoldsledelse handler om å skape trygghet, faktisk inkludering og samtidig få frem ulikhetene som en styrke, uten å stigmatisere. For eksempel hva som skal til for at teamet skal fungere best mulig sammen. Det er et kontinuerlig arbeid.

Stormberg bruker modenhetsskalaen til Seema som består av fem nivåer for å måle hvor bedriften er i dag og hva man må gjøre får å komme på et nivå hvor mangfold driver bedriften videre.

Politiske føringer

Norge står nå midt i et regjeringsskifte hvor de rødgrønne skal overta etter åtte år med regjeringen Solberg. Nilsen at debatten rundt mangfold må løftes til regjeringsnivå.

– Alle norske bedrifter burde ha øye for talenter og kompetanse uansett bakgrunn. Jeg ønsker at mangfold blir satt på dagsorden av vår kommende regjering og at de sørger for at ord som mangfold, inkludering og likestilling ikke bare blir liggende i en skuff, men at de lager faktiske handlingsplaner med konkrete tiltak som måles.

Hun mener dette er fullt mulig å få til, men understreker at noen må sette rammeverket og utfordre næringslivet til å bli enda bedre på mangfold og ta samfunnsansvar.

Powered by Labrador CMS