Annonse

Antallet kvinnelige styreledere tredoblet i de største børsselskapene

Fremdeles er det kun et lite mindretall av de 50 største selskapene på Oslo Børs som har en kvinne øverst ved styrebordet, men noe skjer: 7 av de 50 største har i dag en kvinne som styreleder. I 2015 var tallet 2.

– Positiv utvikling

– Det er positivt at det er flere kvinner som er styreledere i de store og viktige selskapene, mener Gro Brækken, generalsekretær i Norsk styreinstitutt for styremedlemmer.

Sigve Brekke åpner opp om «sin største feil» som Telenor-sjef

For fire år siden tok Sigve Brekke over som toppsjef i Telenor. Den gang gjorde han en stor feil som han i dag reflekterer tilbake på.

Nødvendig med tydelig ­kommunikasjon

På Scandic Maritim i Haugesund har de fått 37 nasjonaliteter til å jobbe godt sammen. – Nøkkelen er å satse på språk og jobbe med det sosiale miljøet.

Mangfold krever skreddersøm

Ulikhet er en styrke, sier Loveleen Brenna. Hun mener likhetsidealet i Norge kan være til hinder for god mangfoldsledelse.

– Ikke under­vurder kultur­forskjeller

Norsk-kanadiske Julien Bourrelle mener ledere må tørre å snakke om forskjeller, hvis de skal få arbeidsplasser med mange nasjonaliteter til å fungere.

Synspunkt

Hvordan bruke 500 milliarder til likestilling og mangfold?

Vi trenger en mangfoldsmobilisering innen innkjøpsfaget, skriver mangeårig innkjøper Brit-Agnes Sværi.

Arendalsuka 2019

– Mangfold er et ballongord som alle er enige i

Ledere må klargjøre hva de mener når de snakker om mangfold, mener direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Leder

LederRekruttering uten å telle

Det blir ikke større vekst eller økt lønnsomhet av å få flere flerkulturelle og kvinner inn i ledelsen.

Lite mangfold i norske ledergrupper

Blant ledergruppene i Norges 50 største selskaper er det totalt tre personer med flerkulturell bakgrunn.

Satser på mangfoldCoca-Cola skal feire ramadan for første gang

– Vi tar et standpunkt for mangfold, sier selskapets markedssjef i Norge.

3 øvelser for bedre beslutninger

Som leder tar du avgjørelser som kan ha store konsekvenser. Her er tre øvelser som sørger for at du unngår vanetenkning og velger rett.

Lederverktøy

Hvordan få eldre til å stå lenger i jobb?Arbeidsplassen er avgjørende

Pensjonsreformen i seg selv får ikke nok eldre til å stå lenger i jobb. Enkle grep på arbeidsplassen virker vel så bra. Men da bør ledelsen ha en egen seniorstrategi.

Fretex Miljø-sjef– Småbarnsforeldre burde hatt en ekstra uke ferie

Etter et drøyt år i jobben har daglig leder i den nyopprettede virksomheten Fretex Miljø satt i gang en rekke tiltak for å øke andelen kvinnelige ledere i selskapet.

Unge ledere prioriterer ikke mangfold

– Vi må innse at vi er forutinntatte, sier prosjektleder for «Årets unge leder».

Kvinnelige statsledere gjør det bedre enn menn

Ny forskning viser at kvinner er bedre enn menn også når det gjelder å styre et land.

En kreativ stjerne på teamet avler nye stjerner

Kreative team kan ha godt av en stjerne.

ArbeidsmiljøDu må inkludere alle – slik gjør du det

Skal du skape et godt arbeidsmiljø og beholde de flinkeste ansatte kan du ikke bare belage deg på mangfold – du trenger inkludering i tillegg, ifølge ledelseskonsulenten Karen Brown.

Synspunkt

Instituttpolitikken bør gi rom for mangfold

Når en ny instituttpolitikk skal utformes er det viktig å ivareta mangfoldet i sektoren. En felles instituttpolitikk må derfor være differensiert, skriver Tanja Storsul.

Kvinner i Forsvaret– Forsvaret må vite hva de skal bruke mangfoldet til

Forsvaret må vurdere å skape flere og varierte bilder av offiseryrket, inkludert ulike karriereløp. Dette kan åpne opp for et mangfold som Forsvaret kan dra nytte av, mener forsker.

Mangfold i ForsvaretFortsatt trang dør for kvinner

Hver fjerde søker til Krigsskolen er en kvinne. Men bare 14 prosent av dem kommer inn.

Skal du lykkes med strategi trenger du mangfold og trygghet på arbeidsplassen

Inkludering hos StormbergFra arbeids­ufør til butikk­sjef i Svolvær

En firedel av de ansatte hos turtøy­produsenten Stormberg er personer som har slitt med å få innpass i arbeidslivet. ­Trine Aas Nordvik er en av dem.

31-bussenOslos travleste reiserute

På andre ruter kan bussjåførene kjenne igjen enkelte «faste passasjerer». Men på 31-bussen er det vanskelig. Her er det for mange som går av og på hele tiden. Med nesten 50.000 passasjerer inn og ut av bussen hver dag, blir de lite «takk for sist-prat» med passasjerene.

Mangfold i næringslivet– Regjeringen begynner å bli utålmodige

Likestillingsministeren i strupen på arbeidet med mangfold i norsk næringsliv.

Nye kvinnelige soldater rådes til å unngå «den trangeste uniformen» og «ikke ta guttene for seriøst»

Samtidig ligger 40 konkrete tips til bedre likestilling på forsvarssjefens bord.

Jeg liker deg - du ligner på meg

3 faktorer som hindrer mangfold – og et par hverdagstips om hvordan du kan skaffe deg et mer variert nettverk.

Pass på så det ikke blir for god stemning i teamet

Dette karakteriserer teamene som er best på problemløsning

Norge har de nest beste arbeidsmulighetene for kvinner

Yrkesaktive kvinner i Norge har de nest beste arbeidsmulighetene i verden, viser den nye glasstak-indeksen til the Economist.

Norge ledende på samarbeid internt i selskaper

Men holder ikke følge med landene som er flinke til å utveksle ideer og skape og innovasjon.

Staten får stryk for manglende mangfold i rekrutteringen

– Dette er trist lesing, sier spesialrådgiver i Antirasistisk Senter, Shoaib M. Sultan.

Team der folk har lik bakgrunn er mer utsatt for å ta feilaktige beslutninger

Stjerner på flukt

Halvparten av dei som er på flukt i dag er under atten år. Lars Petter Sveen skriv seg inn i kvardagen deira.

Dette er de minst (og mest) produktive teamene

– Hvis ikke forventninger til medlemmene og hvordan man skal jobbe sammen blir avklart tidlig blir prestasjonene også tilfeldige, sier amerikansk ledelseskonsulent.

Fremtidens arbeidsliv– Tilhørighet spiller en nøkkelrolle

Arbeidstakere vil i større grad å investere i seg selv og hvem de er som mennesker. Ikke minst ønsker folk jobbe for virksomheter som virkelig vil ha dem i selskapet.

Dette ødelegger for lederteamet

3 ting som kan hindre lederteamet i å nå sitt potensial.

Kvinnelige ledere føler de må være bedre enn menn

– Ikke overraskende, sier direktør i danske Lederne.

Varierte team gjør færre feil

Homogene team er kanskje oftere enige og jobber kanskje raskere, men de gjør også mye oftere feil, sier amerikansk forsker.

ForskningMangfold kan gi bedre økonomi og demokrati

Svært etnisk og kulturelt mangfoldige samfunn har jevnt over bedre økonomisk styring enn mer homogene samfunn som i stor grad domineres av én kultur og ett folk.

Forener med festival

Lørdag 15. juli er det Festival for alle på Sagene i Oslo.

Mangfold fremmer innovasjon

Mangfold bidrar til nytenkning og innovasjon, mens altfor stor likhet kan hindre nytenkning, viser studie. Hos Opera Software i Oslo et har et bredt spekter av nasjonaliteter gitt fortrinn i den internasjonale konkurransen.

Mangfold skal bli gründernes største fordel

– Mennesker med ulik bakgrunn ser ulike utfordringer og ulike muligheter, sier næringsminister Monica Mæland.

Tre essensielle fordeler med multikulturelle ledergrupper

For internasjonale virksomheter.

Abelia-kåringHer er Norges 50 fremste teknologikvinner

– Vi ønsker å oppmuntre flere til å velge teknologi. Hvis næringen skal tiltrekke seg de beste, kan vi ikke bare rekruttere fra halve befolkningen, sier Abelia-sjef Håkon Haugli.

Empati og mangfold skal gi suksess

Har empati og mangfold innvirkning på globale selskapers ytelse? Svaret på det er ifølge Belinda Parmar og Joelle Emerson et klart «ja». 8. mars kommer de til Technoport-konferansen for å dele sine tanker om hvordan menneskelige egenskaper kan sette fart på inntjening og måloppnåelse.

Integrering: Sosial kontakt med sjefen er en viktig nøkkel

Gode sosiale møtepunkter mellom mellomledere og arbeidstakere er en viktig nøkkel til god integrering og vellykkede mangfoldstiltak på arbeidsplassene.

5 kjennetegn ved ledere som leder godt på tvers av kulturer

Ledere utenfra: Flyktningen som ble «årets forretningsmann»

-Er du klin gæren? Faren til Bardhec Ademaj skummer av raseri. Hans eldste sønn har frivillig søkt seg til militærtjeneste i Kosovo. En blodig krig er på vei.

LEDERVERKTØY: Blendahvitt på toppen av norske ­selskaper

Norske bedrifter forstår ikke at etnisk mangfold i ledelsen øker mulighetene for bedre innovasjon og lønnsomhet, viser en ny rapport.

Virksomheter med mange kvinner og utlendinger i ledelsen er flinkere til å tjene penger enn de som har lite mangfold i ledelsen, viser dansk undersøkelse.

Bedrifter og aksjonister har noe felles

Det mener Sarah A. Soule, professor i organisasjonsadferd ved Stanford Graduate School of Business.

Mangfold som konkurransefortrinn

UDI anslår at det vil komme rundt 70 000 flyktninger i 2015/2016. Viktigst for integrering er deltakelse i arbeidslivet, men bør lederne ansette dem kun for å være «snille og greie?»

Mangfold er ikke magi

For at mangfold skal gi resultater på arbeidsplassen er ikke gode intensjoner nok. Det må jobbes hardt.

Mangfold krever mer skreddersøm

Konseptet med «one size fits all» kan ikke bære den norske modellen fremover.

Påtatt engasjement for mangfold

Tre tegn på at mangfoldsarbeidet i bedriften bare er et spill for galleriet.

team_samhold_gr.jpg

Gir mangfold vekst?

Svensk forsker er kritisk til koblinger mellom mangfold og vekst.

Annonse
Annonse
Annonse