Annonse

Mangfold

Lederverktøy

Unngå disse feilene når du ansetter flerkulturelle arbeidstakere

Det største problemet til de fleste ledere som administrerende direktør i Big Enough Global, Kimiya Sajjadi, har møtt på, er at de tror at det er nok å kun ha gode intensjoner.

Eldre arbeidstakere blir oftest diskriminert på jobb

Høy alder – 50 år og oppover – er det vanligste diskrimineringsgrunnlaget i arbeidslivet. Folk oppgir i mye mindre grad å bli diskriminert på grunnlag av kjønn og etnisitet.

Derfor er mangfold bra for business

En mangfoldig og inkluderende arbeidsplass gir grunnlag for bedre beslutninger og er mer attraktiv for de beste hodene.

Politiets fellesforbundLangt igjen før politiet speiler mangfoldet i befolkningen

Generalsekretær i Politiets fellesforbund, Per Erik Ommundsen, forteller at det har vært krevende å rekruttere kvinner inn i leder- og operative stillinger.

KPMG-toppsjef– Mangfold handler ikke om måltall

Hele konsernledelsen i KPMG har deltatt på mangfoldskurs for å bli en enda mer attraktiv bedrift for nye talenter.

Forsvarets HøgskoleØnsker seg større mangfold i Forsvaret

– Forsvarets høgskole har få ansatte og kadetter med etnisk minoritetsbakgrunn, og det hadde vært bra for organisasjonen å øke denne prosentandelen, sier Vibeke Alnæs Hoffmann, nestleder i Likestillings-og mangfoldsutvalget.

Yara– Lang vei å gå for å oppnå mangfold i Yara

Torstein Standal Hagen mener Yara kan bli flinkere til å spørre nyansatte hva de har lært av tidligere livserfaringer og arbeidsforhold – ikke bare hva de har gjort så langt i Yara.

Inkludering– Du får ikke resultater av å jobbe med mangfold på et kosmetisk nivå

Det hjelper lite å diskriminere og snakke ned de som allerede sitter med mye av makten i samfunnet – ofte hvite, middelaldrende menn i dress. – Gjensidig respekt og dialog er veien å gå, sier Loveleen R. Brenna.

RapportIngen universiteter er fornøyde med arbeidet for etnisk mangfold

En fersk kartlegging viser at det er store forskjeller mellom forskningsinstitutter når det gjelder arbeidet med likestilling. Mangel på ressurser er en av de store utfordringene.

Byggenæringen etterlyser mer mangfoldSkanska ansetter inkluderings-leder

Samtidig som byggeindustrien ønsker å speile befolkningen, ansetter Skanska Norge Gry Walstad som leder for arbeidet med inkludering og mangfold.

Ny tilskuddsordning skal bidra til å styrke mangfoldsarbeidet i arbeidslivet

Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs, til å øke rekrutteringen av innvandrere, og til bedre bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Julie Brodtkorb hadde null bransjekunnskapDerfor ble hun rekruttert til topplederjobben

Mangler virksomheten din kjønnsbalanse? Her får du tre råd for å skape mer mangfold i organisasjonen din.

Rune Bjerke– Alltid viktig å ha en klovn i ledergruppa

Tidligere DNB-sjef mener det er viktig for toppledere å se etter egenskaper hos andre som du ikke har selv. – Jeg er nok ikke den morsomste personen i verden, sier han.

Juristene svarer

Hvordan kan jeg på lovlig vis skape en bedre flerkulturell balanse i bedriften?

Juristene svarer.

Synspunkt

SynspunktDet musikalske mangfoldet i lederskapet

Kunsten er å ta den kraften som ligger i uenighet og ulikhet og kanskje til slutt konkludere at den melodien vi har brukt ikke er velegnet, og så skape en ny, bedre og mer lyttbar, skriver hodejeger Lars Esholdt.

Synspunkt

SynspunktDet musikalske mangfoldet i lederskapet

Kunsten er å ta den kraften som ligger i uenighet og ulikhet og kanskje til slutt konkludere at den melodien vi har brukt ikke er velegnet, og så skape en ny, bedre og mer lyttbar, skriver hodejeger Lars Esholdt.

Synspunkt

SynspunktPrisen på fordommer

«Mangfold» er et sterkt politisert ord. Det får en til å tenke på etnisitet, likestilling, by og land, eliter og folkelighet. Men, er det lønnsomt? spør mange seg. Hva er alternativet? spør Jan Ketil Arnulf.

Synspunkt

SynspunktPrisen på fordommer

«Mangfold» er et sterkt politisert ord. Det får en til å tenke på etnisitet, likestilling, by og land, eliter og folkelighet. Men, er det lønnsomt? spør mange seg. Hva er alternativet? spør Jan Ketil Arnulf.

Lederverktøy

Har du husket å rapportere om likestilling i årsrapporten?

I år er alle offentlige bedrifter og private bedrifter med over 50 ansatte pålagt til å rapportere om mangfold og likestilling i sine årsrapporter.

Få ledere vet at de må rapportere om mangfold og likestilling

Over 10.000 norske bedrifter er i årsberetningen 2020 pliktig til å opplyse om likestillingsarbeidet i bedriften.

Lederspeilet

Catalysts-gründer Lisa CooperFornorsket lederstilen

Det norske arbeidslivet åpnet opp øyene til ­amerikanske Lisa Cooper. Den hierarkiske lederstilen hun var vant med fra USA, måtte vike for en mer inkluderende tilnærming.

Synspunkt

Mangfold er bra for fred og business, men kommer ikke av seg selv

Likestilling og mangfold gir bedre fredsavtaler, mer lønnsomme bedrifter og mer stabile samfunn. Målene er det enighet om, men hvorfor klarer verken næringslivet, forsvaret eller FN å nå dem?

Synspunkt

Mangfold er bra for fred og business, men kommer ikke av seg selv

Likestilling og mangfold gir bedre fredsavtaler, mer lønnsomme bedrifter og mer stabile samfunn. Målene er det enighet om, men hvorfor klarer verken næringslivet, forsvaret eller FN å nå dem?

– Ledere må snakke om kjønnsidentitet

Det er fortsatt tøft å stå fram som transperson i arbeidslivet. – Selv om lederne ikke kjenner til at det gjelder noen i kollegiet, er det viktig å ta opp, sier ledelsesekspert Kjetil A. Vedøy.

Lederverktøy

– Oppfølging og inkludering må skje på en annen måte enn før

Under koronakrisen risikerer vi lavere arbeidseffektivitet og mistrivsel, dersom vi ikke tar et ekstra oppfølgingsansvar for våre ansatte, advarer lederrådgiver.

Synspunkt

Kompetent mangfold i ledelse og styrerDer alle tenker likt, tenkes det lite

Ofte er det kjønn og etnisitet som diskuteres i forbindelse med mangfoldighetsbegrepet – men mangfold er så mye mer enn det.

Synspunkt

Kompetent mangfold i ledelse og styrerDer alle tenker likt, tenkes det lite

Ofte er det kjønn og etnisitet som diskuteres i forbindelse med mangfoldighetsbegrepet – men mangfold er så mye mer enn det.

Vil ha innspill fra yngre krefterEtablerer «omvendt» mentor-ordning for styreleder

I Advokatfirmaet Ræder har styreleder fått to yngre medarbeidere som mentorer. De skal bidra til å fornye både ledelse og kommunikasjon i selskapet.

NHO kritiserer regjeringens inkluderingsdugnad– Må gå fra ord til handling

Én av tre bedrifter vil ha mer inkludering.

Frykter «politisk korrekte» ledere som lyver om mangfold og inkludering

Minted-grunnlegger Mariam Naficy har sett seg lei på toppledere som utad ser ut til å inkludere alle typer arbeidstakere, når det i realiteten ikke er tilfelle.

FinanstoppsjefMellomledelsen er hvor mangfold forsvinner

Leder i investeringsnettverket Ellevest, Sallie Krawcheck, tror ikke finanskrisen ville hatt en så brutal effekt om Wall Street hadde vært mer mangfoldig. – Homogene team stoler altfor mye på hverandre, sier hun.

Kvinneandelen doblet

De er fremdeles få, men i år er det 6 kvinner inne på listen over sjefer i de 50 største selskapene på børsen. Det utgjør en dobling fra i fjor.

Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker

Slik ryddet sparebanken opp i en mannsdominert ledelse

En lokal sparebank toppet i år She index og var dermed med på å dra finansnæringen opp på likestillingsbarometeret. HR-sjefen deler verktøyene de har brukt for å få flere kvinner inn i ledelsen.

9 av 10 bedrifter vil ha enda flere kvinner inn i elektro-, bygge- og anleggsbransjene

7 av 10 bedrifter mener også at mangfoldskompetanse kan redusere risiko for misforståelser, øke sannsynligheten for at det tas riktige beslutninger og øke innovasjonsevnen til bedriftene.

Antallet kvinnelige styreledere tredoblet i de største børsselskapene

Fremdeles er det kun et lite mindretall av de 50 største selskapene på Oslo Børs som har en kvinne øverst ved styrebordet, men noe skjer: 7 av de 50 største har i dag en kvinne som styreleder. I 2015 var tallet 2.

– Positiv utvikling

– Det er positivt at det er flere kvinner som er styreledere i de store og viktige selskapene, mener Gro Brækken, generalsekretær i Norsk styreinstitutt for styremedlemmer.

Sigve Brekke åpner opp om «sin største feil» som Telenor-sjef

For fire år siden tok Sigve Brekke over som toppsjef i Telenor. Den gang gjorde han en stor feil som han i dag reflekterer tilbake på.

Nødvendig med tydelig ­kommunikasjon

På Scandic Maritim i Haugesund har de fått 37 nasjonaliteter til å jobbe godt sammen. – Nøkkelen er å satse på språk og jobbe med det sosiale miljøet.

Mangfold krever skreddersøm

Ulikhet er en styrke, sier Loveleen Brenna. Hun mener likhetsidealet i Norge kan være til hinder for god mangfoldsledelse.

– Ikke under­vurder kultur­forskjeller

Norsk-kanadiske Julien Bourrelle mener ledere må tørre å snakke om forskjeller, hvis de skal få arbeidsplasser med mange nasjonaliteter til å fungere.

Synspunkt

Hvordan bruke 500 milliarder til likestilling og mangfold?

Vi trenger en mangfoldsmobilisering innen innkjøpsfaget, skriver mangeårig innkjøper Brit-Agnes Sværi.

Synspunkt

Hvordan bruke 500 milliarder til likestilling og mangfold?

Vi trenger en mangfoldsmobilisering innen innkjøpsfaget, skriver mangeårig innkjøper Brit-Agnes Sværi.

Arendalsuka 2019

– Mangfold er et ballongord som alle er enige i

Ledere må klargjøre hva de mener når de snakker om mangfold, mener direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Leder

LederRekruttering uten å telle

Det blir ikke større vekst eller økt lønnsomhet av å få flere flerkulturelle og kvinner inn i ledelsen.

Leder

LederRekruttering uten å telle

Det blir ikke større vekst eller økt lønnsomhet av å få flere flerkulturelle og kvinner inn i ledelsen.

Lite mangfold i norske ledergrupper

Blant ledergruppene i Norges 50 største selskaper er det totalt tre personer med flerkulturell bakgrunn.

Satser på mangfoldCoca-Cola skal feire ramadan for første gang

– Vi tar et standpunkt for mangfold, sier selskapets markedssjef i Norge.

3 øvelser for bedre beslutninger

Som leder tar du avgjørelser som kan ha store konsekvenser. Her er tre øvelser som sørger for at du unngår vanetenkning og velger rett.

Lederverktøy

Hvordan få eldre til å stå lenger i jobb?Arbeidsplassen er avgjørende

Pensjonsreformen i seg selv får ikke nok eldre til å stå lenger i jobb. Enkle grep på arbeidsplassen virker vel så bra. Men da bør ledelsen ha en egen seniorstrategi.

Fretex Miljø-sjef– Småbarnsforeldre burde hatt en ekstra uke ferie

Etter et drøyt år i jobben har daglig leder i den nyopprettede virksomheten Fretex Miljø satt i gang en rekke tiltak for å øke andelen kvinnelige ledere i selskapet.

Unge ledere prioriterer ikke mangfold

– Vi må innse at vi er forutinntatte, sier prosjektleder for «Årets unge leder».

Kvinnelige statsledere gjør det bedre enn menn

Ny forskning viser at kvinner er bedre enn menn også når det gjelder å styre et land.

En kreativ stjerne på teamet avler nye stjerner

Kreative team kan ha godt av en stjerne.

ArbeidsmiljøDu må inkludere alle – slik gjør du det

Skal du skape et godt arbeidsmiljø og beholde de flinkeste ansatte kan du ikke bare belage deg på mangfold – du trenger inkludering i tillegg, ifølge ledelseskonsulenten Karen Brown.

Synspunkt

Instituttpolitikken bør gi rom for mangfold

Når en ny instituttpolitikk skal utformes er det viktig å ivareta mangfoldet i sektoren. En felles instituttpolitikk må derfor være differensiert, skriver Tanja Storsul.

Synspunkt

Instituttpolitikken bør gi rom for mangfold

Når en ny instituttpolitikk skal utformes er det viktig å ivareta mangfoldet i sektoren. En felles instituttpolitikk må derfor være differensiert, skriver Tanja Storsul.

Kvinner i Forsvaret– Forsvaret må vite hva de skal bruke mangfoldet til

Forsvaret må vurdere å skape flere og varierte bilder av offiseryrket, inkludert ulike karriereløp. Dette kan åpne opp for et mangfold som Forsvaret kan dra nytte av, mener forsker.

Mangfold i ForsvaretFortsatt trang dør for kvinner

Hver fjerde søker til Krigsskolen er en kvinne. Men bare 14 prosent av dem kommer inn.

Skal du lykkes med strategi trenger du mangfold og trygghet på arbeidsplassen

Annonse
Annonse
Annonse