Annonse

Mangfold

Synspunkt

Utfordringer gir muligheter

Om vi ønsker å bevare det norske språket, demokratiet, tilgangen til kunnskap og ytringsfriheten, må vi ha en solid litteraturpolitikk, skriver administrerende direktør i Forleggerforeningen, Heidi Austlid.

Savner menn i barnebokbransjen

40 av 49 redaktører i barnebokforlag er kvinner. Nesten ingen menn søker på stillingene, ifølge forlagssjef.

Gyldendal tar selvkritikk

Forlaget mener de har kommet til kort, når det gjelder representativitet.

– Ledere må snakke om kjønnsidentitet

Det er fortsatt tøft å stå fram som transperson i arbeidslivet. – Selv om lederne ikke kjenner til at det gjelder noen i kollegiet, er det viktig å ta opp, sier ledelsesekspert Kjetil A. Vedøy.

Ny rapportTiltak for mangfold i kulturlivet

Mye av arbeidet for å inkludere underrepresenterte grupper har vært kortsiktig og prosjektbasert, og dette er til stort hinder, ifølge Kulturrådet.

LikestillingsombudetOverrasket over hijab-skepsis blant ledere i det offentlige

Det er et tankekors at ledere er positive til mangfold på arbeidsplassen, men samtidig er skeptiske til et tiltak som kan bidra til det, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Ledere ønsker mangfold på arbeidsplassen, men avviser kvotering

Ledere mener de går glipp av kompetanse ved ikke å ansette personer med minoritetsbakgrunn, men de er negative til kvotering for å få mer mangfold.

Lederverktøy

– Oppfølging og inkludering må skje på en annen måte enn før

Under koronakrisen risikerer vi lavere arbeidseffektivitet og mistrivsel, dersom vi ikke tar et ekstra oppfølgingsansvar for våre ansatte, advarer lederrådgiver.

Synspunkt

Kompetent mangfold i ledelse og styrerDer alle tenker likt, tenkes det lite

Ofte er det kjønn og etnisitet som diskuteres i forbindelse med mangfoldighetsbegrepet – men mangfold er så mye mer enn det.

Vil ha innspill fra yngre krefterEtablerer «omvendt» mentor-ordning for styreleder

I Advokatfirmaet Ræder har styreleder fått to yngre medarbeidere som mentorer. De skal bidra til å fornye både ledelse og kommunikasjon i selskapet.

Slakter mangfoldsarbeidet i kultursektoren

Tidligere leder for Mangfoldsåret 2008 slakter regjeringens strategi for å øke mangfoldet i kulturlivet, og omtaler den manglende viljen som «jåleri» og «angst for å miste makt».

NHO kritiserer regjeringens inkluderingsdugnad– Må gå fra ord til handling

Én av tre bedrifter vil ha mer inkludering.

Frykter «politisk korrekte» ledere som lyver om mangfold og inkludering

Minted-grunnlegger Mariam Naficy har sett seg lei på toppledere som utad ser ut til å inkludere alle typer arbeidstakere, når det i realiteten ikke er tilfelle.

FinanstoppsjefMellomledelsen er hvor mangfold forsvinner

Leder i investeringsnettverket Ellevest, Sallie Krawcheck, tror ikke finanskrisen ville hatt en så brutal effekt om Wall Street hadde vært mer mangfoldig. – Homogene team stoler altfor mye på hverandre, sier hun.

Refser Kulturrådet for manglende mangfold

Siden Mangfoldsåret i 2008, har fremdeles bare 13 av 388 Kulturrådets ansatte og utvalgsmedlemmer ikke-vestlig bakgrunn.

Kvinneandelen doblet

De er fremdeles få, men i år er det 6 kvinner inne på listen over sjefer i de 50 største selskapene på børsen. Det utgjør en dobling fra i fjor.

KulturstatistikkOver halvparten av ansatte i kulturlivet jobber i de største byene

63 prosent av alle ansatte i kulturell og kreativ næring jobber i Oslo, Rogaland, Hordaland og Trøndelag, viser ny statistikk fra SSB.

Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrerkvinner – få søker

Geir LippestadEtterlyser mer likhet for loven

– Trygdeskandalen er et typisk eksempel på hvordan urettferdighet fortsetter å ramme dem som har falt utenfor, mener ASVLs nye styreleder, Geir Lippestad.

Slik ryddet sparebanken opp i en mannsdominert ledelse

En lokal sparebank toppet i år She index og var dermed med på å dra finansnæringen opp på likestillingsbarometeret. HR-sjefen deler verktøyene de har brukt for å få flere kvinner inn i ledelsen.

9 av 10 bedrifter vil ha enda flere kvinner inn i elektro-, bygge- og anleggsbransjene

7 av 10 bedrifter mener også at mangfoldskompetanse kan redusere risiko for misforståelser, øke sannsynligheten for at det tas riktige beslutninger og øke innovasjonsevnen til bedriftene.

Antallet kvinnelige styreledere tredoblet i de største børsselskapene

Fremdeles er det kun et lite mindretall av de 50 største selskapene på Oslo Børs som har en kvinne øverst ved styrebordet, men noe skjer: 7 av de 50 største har i dag en kvinne som styreleder. I 2015 var tallet 2.

– Positiv utvikling

– Det er positivt at det er flere kvinner som er styreledere i de store og viktige selskapene, mener Gro Brækken, generalsekretær i Norsk styreinstitutt for styremedlemmer.

Sigve Brekke åpner opp om «sin største feil» som Telenor-sjef

For fire år siden tok Sigve Brekke over som toppsjef i Telenor. Den gang gjorde han en stor feil som han i dag reflekterer tilbake på.

Nødvendig med tydelig ­kommunikasjon

På Scandic Maritim i Haugesund har de fått 37 nasjonaliteter til å jobbe godt sammen. – Nøkkelen er å satse på språk og jobbe med det sosiale miljøet.

Mangfold krever skreddersøm

Ulikhet er en styrke, sier Loveleen Brenna. Hun mener likhetsidealet i Norge kan være til hinder for god mangfoldsledelse.

– Ikke under­vurder kultur­forskjeller

Norsk-kanadiske Julien Bourrelle mener ledere må tørre å snakke om forskjeller, hvis de skal få arbeidsplasser med mange nasjonaliteter til å fungere.

Synspunkt

Hvordan bruke 500 milliarder til likestilling og mangfold?

Vi trenger en mangfoldsmobilisering innen innkjøpsfaget, skriver mangeårig innkjøper Brit-Agnes Sværi.

Arendalsuka 2019

– Mangfold er et ballongord som alle er enige i

Ledere må klargjøre hva de mener når de snakker om mangfold, mener direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Leder

LederRekruttering uten å telle

Det blir ikke større vekst eller økt lønnsomhet av å få flere flerkulturelle og kvinner inn i ledelsen.

Lite mangfold i norske ledergrupper

Blant ledergruppene i Norges 50 største selskaper er det totalt tre personer med flerkulturell bakgrunn.

Satser på mangfoldCoca-Cola skal feire ramadan for første gang

– Vi tar et standpunkt for mangfold, sier selskapets markedssjef i Norge.

3 øvelser for bedre beslutninger

Som leder tar du avgjørelser som kan ha store konsekvenser. Her er tre øvelser som sørger for at du unngår vanetenkning og velger rett.

Lederverktøy

Hvordan få eldre til å stå lenger i jobb?Arbeidsplassen er avgjørende

Pensjonsreformen i seg selv får ikke nok eldre til å stå lenger i jobb. Enkle grep på arbeidsplassen virker vel så bra. Men da bør ledelsen ha en egen seniorstrategi.

Fretex Miljø-sjef– Småbarnsforeldre burde hatt en ekstra uke ferie

Etter et drøyt år i jobben har daglig leder i den nyopprettede virksomheten Fretex Miljø satt i gang en rekke tiltak for å øke andelen kvinnelige ledere i selskapet.

Unge ledere prioriterer ikke mangfold

– Vi må innse at vi er forutinntatte, sier prosjektleder for «Årets unge leder».

Kvinnelige statsledere gjør det bedre enn menn

Ny forskning viser at kvinner er bedre enn menn også når det gjelder å styre et land.

En kreativ stjerne på teamet avler nye stjerner

Kreative team kan ha godt av en stjerne.

ArbeidsmiljøDu må inkludere alle – slik gjør du det

Skal du skape et godt arbeidsmiljø og beholde de flinkeste ansatte kan du ikke bare belage deg på mangfold – du trenger inkludering i tillegg, ifølge ledelseskonsulenten Karen Brown.

Synspunkt

Instituttpolitikken bør gi rom for mangfold

Når en ny instituttpolitikk skal utformes er det viktig å ivareta mangfoldet i sektoren. En felles instituttpolitikk må derfor være differensiert, skriver Tanja Storsul.

Kvinner i Forsvaret– Forsvaret må vite hva de skal bruke mangfoldet til

Forsvaret må vurdere å skape flere og varierte bilder av offiseryrket, inkludert ulike karriereløp. Dette kan åpne opp for et mangfold som Forsvaret kan dra nytte av, mener forsker.

Mangfold i ForsvaretFortsatt trang dør for kvinner

Hver fjerde søker til Krigsskolen er en kvinne. Men bare 14 prosent av dem kommer inn.

Skal du lykkes med strategi trenger du mangfold og trygghet på arbeidsplassen

Inkludering hos StormbergFra arbeids­ufør til butikk­sjef i Svolvær

En firedel av de ansatte hos turtøy­produsenten Stormberg er personer som har slitt med å få innpass i arbeidslivet. ­Trine Aas Nordvik er en av dem.

31-bussenOslos travleste reiserute

På andre ruter kan bussjåførene kjenne igjen enkelte «faste passasjerer». Men på 31-bussen er det vanskelig. Her er det for mange som går av og på hele tiden. Med nesten 50.000 passasjerer inn og ut av bussen hver dag, blir de lite «takk for sist-prat» med passasjerene.

Mangfold i næringslivet– Regjeringen begynner å bli utålmodige

Likestillingsministeren i strupen på arbeidet med mangfold i norsk næringsliv.

Nye kvinnelige soldater rådes til å unngå «den trangeste uniformen» og «ikke ta guttene for seriøst»

Samtidig ligger 40 konkrete tips til bedre likestilling på forsvarssjefens bord.

Jeg liker deg - du ligner på meg

3 faktorer som hindrer mangfold – og et par hverdagstips om hvordan du kan skaffe deg et mer variert nettverk.

Pass på så det ikke blir for god stemning i teamet

Dette karakteriserer teamene som er best på problemløsning

Norge har de nest beste arbeidsmulighetene for kvinner

Yrkesaktive kvinner i Norge har de nest beste arbeidsmulighetene i verden, viser den nye glasstak-indeksen til the Economist.

Norge ledende på samarbeid internt i selskaper

Men holder ikke følge med landene som er flinke til å utveksle ideer og skape og innovasjon.

Staten får stryk for manglende mangfold i rekrutteringen

– Dette er trist lesing, sier spesialrådgiver i Antirasistisk Senter, Shoaib M. Sultan.

Team der folk har lik bakgrunn er mer utsatt for å ta feilaktige beslutninger

Stjerner på flukt

Halvparten av dei som er på flukt i dag er under atten år. Lars Petter Sveen skriv seg inn i kvardagen deira.

Dette er de minst (og mest) produktive teamene

– Hvis ikke forventninger til medlemmene og hvordan man skal jobbe sammen blir avklart tidlig blir prestasjonene også tilfeldige, sier amerikansk ledelseskonsulent.

Fremtidens arbeidsliv– Tilhørighet spiller en nøkkelrolle

Arbeidstakere vil i større grad å investere i seg selv og hvem de er som mennesker. Ikke minst ønsker folk jobbe for virksomheter som virkelig vil ha dem i selskapet.

Dette ødelegger for lederteamet

3 ting som kan hindre lederteamet i å nå sitt potensial.

Kvinnelige ledere føler de må være bedre enn menn

– Ikke overraskende, sier direktør i danske Lederne.

Varierte team gjør færre feil

Homogene team er kanskje oftere enige og jobber kanskje raskere, men de gjør også mye oftere feil, sier amerikansk forsker.

Annonse
Annonse
Annonse