Sykefraværet har økt med 17 % de siste fire årene, viser tall fra Nav.

Nav: Fortsatt høyt sykefravær skyldes psykisk sykdom og korona-etterdønninger

Fire år etter pandemien er sykefraværet fortsatt høyt. Det skyldes i hovedsak økt fravær med psykiske lidelser, luftveissykdommer og «long covid».

Publisert

Fra 2019 til 2023 økte det legemeldte sykefraværet fra 4,8 til 5,6, en prosentvis vekst på 17 prosent, viser Nav-analysen i « Arbeid og Velferd ». Ikke siden 2004 og 2009 har det vært tilsvarende høyt sykefravær.

– Sykefraværet har ikke gått ned igjen som forventet etter pandemien, og det er alvorlig. Denne analysen viser at økningen har rammet bredt og at årsakene er svært sammensatte. Nå er utfordringen å finne gode løsninger og tiltak, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Vi må se på alle virkemidler for å få ned sykefraværet, beholde folk i jobb, og inkludere de som står utenfor

Øker i alle grupper

Analysen viser at fraværet har økt i alle grupper, både når det gjelder kjønn, alder, næring og yrke.

Det er tre hovedårsaker til at sykefraværet har gått opp. Psykiske lidelser står for 43 prosent av økningen, mens luftveislidelser står for 33 prosent. I tillegg har sykefravær med diagnosen «trøtthet/slapphet» økt med 15 prosent. Dette er den vanligste av diagnosene som settes ved «long covid».

– Må sette inn tiltak

Denne utviklingen må snus, mener arbeids og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap). Hun påpeker at en tredel av sykefraværet skyldes forhold på jobben, og at samarbeid med partene i arbeidslivet er strengt nødvendig.

– Alle kan bli syke, men mange kan jobbe gjennom god tilrettelegging på arbeidsplassene. Vi må se på alle virkemidler for å få ned sykefraværet, beholde folk i jobb, og inkludere de som står utenfor, sier arbeidsministeren.

Powered by Labrador CMS