Arbeidsliv

Flere ledere bør ha som en del av sin rutine å lytte til medarbeiderne og sjekke opp hvordan de har det, mener direktør Mette Rønnau i selskapet Cabi. (Illustrasjonsfoto)

Sjefene går tur med medarbeiderne – og får ned fraværet

I den danske it-bedriften House Of Code går ansatte tur med en av sjefene en gang i måneden. Det er et av flere tiltak for å styrke arbeidsmiljøet, og resultatet er at sykefraværet har gått ned.

Publisert Sist oppdatert

For fire år siden innførte den danske it-bedriften House Of Code som fast rutine at medarbeiderne en gang i måneden går en halvtimes tur med en av sjefene, forteller det danske nettstedet A4 Arbeidsliv.

Disse turene fører til at man snakker om løst og fast, og det skaper en kultur der medarbeiderne kan stille alle mulige spørsmål også utenfor de strukturerte kanalene, ifølge direktør og partner Henrik Stær Grove i it-selskapet.

Han tilbakeviser at det er sløsing med tid, når medarbeiderne er ute og går tur i stedet for å jobbe.

– Nei, nei, nei, nei, jeg er sikker på at de blir markant mer effektive etter en gåtur eller en prat med oss. De har større lyst og motivasjon til å bli enda dyktigere i jobben, sier han til A4 Arbejdsliv.

Han tilbakeviser også at slike turer og samtaler kan oppleves som at sjefene snoker i medarbeidernes privatliv.

– Det er de som styrer samtalen. Jeg stiller ett spørsmål, og det er: «Hvordan har du det?» De velger selv hva de vil svare. Noen snakker meget faglig og andre beveger seg inn på mer private ting.

Å være nærværende og oppriktig interessert i våre medarbeidere skaper god trivsel.

Flere tiltak

De månedlige spaserturene er ikke det eneste tiltaket den danske it-bedriften har iverksatt for å skape et godt arbeidsmiljø. Medarbeiderne gir også daglige meldinger til sin sjef om hvordan de har det.

Det handler både om den fysiske og om den mentale dagsformen.

– Å være nærværende og oppriktig interessert i våre medarbeidere skaper god trivsel. Hvis vi vil ha fornøyde mennesker som er åtte timer om dagen på en arbeidsplass, så er de gode samtalene viktige, sier Henrik Stær Grove.

Trivselsskjema

Hver 14. dag får de ansatte i House Of Code et trivselsskjema, der de anonymt svarer på spørsmål om det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Spørsmålene varierer fra gang til gang, og en i ledelsen har ansvar for å svare på kommentarene fra de ansatte.

De ulike tiltakene i den danske it-bedriften har bidratt til å få ned sykefraværet, selv om det ikke har vært et mål i seg selv.

House Of Code har nå et fravær på under to prosent, mens sykefraværet for den danske it-bransjen som helhet ligger på tre prosent.

Viktig å lytte

Ledere har mye å vinne på å være oppmerksomme på arbeidsmiljøet, stemningen og kulturen på arbeidsplassen, mener direktør Mette Rønnau i selskapet Cabi, som arbeider for å fremme et sosialt ansvarlig arbeidsmarked.

Rønnau mener ledere i flere bedrifter bør ha som en del av sin rutine å lytte til medarbeiderne og sjekke opp hvordan de har det. Hun påpeker at dialog kan styrke trivselen og redusere sykefraværet.

– Det er vanskelig for medarbeidere å utfordre sjefene eller selv løse konflikter med kolleger, og derfor bør sjefene selv sørge for å være nysgjerrige på hvordan medarbeiderne har det og hvordan de de tolker tiltak i organisasjonen, sier Rønnau til A4 Arbejdsliv.

Powered by Labrador CMS