Annonse
Langvarig stress kan kan slite oss ut og er skadelig. Foto: Dreamstime

4 måter å unngå skadelig stress på

Får du hjertebank eller kjenner at musklene knyter seg når du skal presentere noe for et stort publikum eller nærmer deg deadline på et stort prosjekt på jobben?

De fleste av oss opplever stress på jobben iblant. I passe doser kan det være et tegn på at du har utfordrende og spennende arbeidsoppgaver. Men det kan bli for mye.

To typer stress

Man kan nemlig skille mellom to typer stress: Det kortvarige, som er normalt og nyttig, og det langvarige, som er skadelig for helsa. Det skriver nettsiden Idebanken.org, en informasjonstjeneste om inkluderende arbeidsliv underlagt Arbeids- og velferdsdirektoratet.

De beskriver at det kortvarige akutte stresset er en naturlig reaksjon på noe som skjer, for eksempel en frist som nærmer seg. Det skjerper sansene våre og setter oss i stand til å handle raskt. Etterpå kan kroppen slappe av igjen.

Som leder kan du hjelpe medarbeiderne dine å forebygge skadelig stress.

Kan slite oss ut

Det vi skal være på vakt mot er derimot det langvarige stresset: Når situasjonen som stresser oss ikke forsvinner, men gjør livet vanskelig i uker, måneder eller år. Det kan slite oss ut og er skadelig.

Som leder kan du hjelpe medarbeiderne dine å håndtere det stresset som naturlig oppstår og forebygge skadelig stress.

Tro på egne evner

En avgjørende faktor for å takle stress er å ha tro på egne evner og en forventning om at handlinger fører til et godt resultat. Som leder bør du derfor være oppmerksom på dine medarbeideres styrker og svakheter og bidra til at de ansatte opplever mestring.

Skjer det ting på arbeidsplassen som øker stressfaktorene på alle, som for eksempel større endringer eller store, krevende prosjekter, er det også viktig å legge til rette for god stresshåndtering.

Da er god kommunikasjon og åpenhet avgjørende, skriver Idebanken.org. Medarbeiderne må få god informasjon, mulighet til å stille spørsmål og lufte frustrasjoner.

God kommunikasjon og åpenhet avgjørende

4 råd for å forebygge stress

Idebanken.org oppsummerer at undersøkelser viser at vi fungerer best når disse fire faktorene er tilstede på jobben:

1. Følelse av kontroll: Når vi opplever at vi har påvirkning på arbeidssituasjonen, takler vi stress mye bedre.

2. Forutsigbarhet: Hendelser er mindre stressende når vi på forhånd vet at vi blir utsatt for dem. Det gjør oss tryggere når vi har mulighet til å legge en strategi for å mestre situasjonen.

3. Sosial støtte: Omtanke og sosial støtte fra ledere og kolleger i stressende og truende situasjoner reduserer stressreaksjonene i kroppen.

4. Følelse av at ting går riktig vei: Tror man på at det går rett vei, blir man mindre stresset. Det er derfor viktig å kommunisere visjoner, mål og tiltak slik at medarbeiderne får en forventning om at man kommer til å lykkes.


 

 

Annonse
Annonse