Annonse
- Skal du være leder i en frivillig organisasjon hjelper det å være tålmodig, sier Elin Holmedal, daglig leder i Oslo Røde Kors. Foto: Katrine Gramnæs

Med hjerte for jobben

Den norske dugnadsånden lever i beste velgående. Det bekrefter forsker Audun Fladmoe ved Institutt for samfunnsforskning.

– Om lag 60 prosent av befolkningen i Norge deltar i frivillig arbeid. Dette er høyt sammenlignet med andre land og har holdt seg ganske stabilt over mange år. Folk bidrar med alt fra dugnad i fotballaget til barna til å gi blod, hjelpe flyktninger eller merke stier, forteller han.

Les resten med abonnement fra
Velg det abonnementet som passer best for deg. Priser fra:
1,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement
Vil du ha regningen rett til bedriften? Klikk her

Den norske frivilligheten

 • Antall organisasjoner: I Norge finnes det over 100 000 frivillige lag og foreninger, på nasjonalt og lokalt nivå.  

 • Deltakelse: 63 prosent av nordmenn deltok i frivillig arbeid i løpet av 2017. Denne andelen har økt noe de senere årene og er høy, sammenlignet med andre land.

 • Kjønn: I dag deltar like mange menn og kvinner i frivillig arbeid, men menn bruker noe mer tid enn kvinner på frivillig arbeid.

 • Alder og bakgrunn: Deltakelsen er høyest blant folk som er midt i livet, personer med barn i husstanden deltar oftere enn andre, høyt utdannede deltar mer enn lavt utdannede, høyinntektsgrupper deltar mer enn lavinntektsgrupper, og personer som er sysselsatt, deltar mer enn personer som ikke er sysselsatt.

 • Saksfelt: De områdene der det er størst frivillig innsats er i kultur- og fritidsorganisasjoner (særlig idrett) og velforeninger, grendelag og nærmiljø.

 • Inntekter: Rundt 63 prosent av inntektene i frivillig sektor skaffer organisasjonene selv gjennom medlemskontingenter, deltageravgifter og salg av varer og tjenester. 23 prosent er overføringer fra det offentlige, 7 prosent er fra gaver og 7 prosent er fra sponsing.

 • Verdiskaping: Ideelle og frivillige organisasjoners bruttoprodukt var om lag 132 milliarder i 2016, medregnet verdien av frivillig arbeid. Dette utgjorde 4,7 prosent av BNP i Fastlands-Norge.

 • Årsverk betalt arbeid: Lønnet arbeid i organisasjonene tilsvarte i overkant av 95 200 årsverk, en økning på 9,2 prosent fra 2015.

 • Årsverk frivillig arbeid: Frivilligheten bidro med 142 000 årsverk i ulønnet innsats i 2018.

 • Antall medlemskap: Den norske befolkningen er i gjennomsnitt medlem av to organisasjoner, et nivå som har holdt seg ganske stabilt over tid.

Kilde: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, sivilsamfunn.no

Annonse

Den norske frivilligheten

 • Antall organisasjoner: I Norge finnes det over 100 000 frivillige lag og foreninger, på nasjonalt og lokalt nivå.  

 • Deltakelse: 63 prosent av nordmenn deltok i frivillig arbeid i løpet av 2017. Denne andelen har økt noe de senere årene og er høy, sammenlignet med andre land.

 • Kjønn: I dag deltar like mange menn og kvinner i frivillig arbeid, men menn bruker noe mer tid enn kvinner på frivillig arbeid.

 • Alder og bakgrunn: Deltakelsen er høyest blant folk som er midt i livet, personer med barn i husstanden deltar oftere enn andre, høyt utdannede deltar mer enn lavt utdannede, høyinntektsgrupper deltar mer enn lavinntektsgrupper, og personer som er sysselsatt, deltar mer enn personer som ikke er sysselsatt.

 • Saksfelt: De områdene der det er størst frivillig innsats er i kultur- og fritidsorganisasjoner (særlig idrett) og velforeninger, grendelag og nærmiljø.

 • Inntekter: Rundt 63 prosent av inntektene i frivillig sektor skaffer organisasjonene selv gjennom medlemskontingenter, deltageravgifter og salg av varer og tjenester. 23 prosent er overføringer fra det offentlige, 7 prosent er fra gaver og 7 prosent er fra sponsing.

 • Verdiskaping: Ideelle og frivillige organisasjoners bruttoprodukt var om lag 132 milliarder i 2016, medregnet verdien av frivillig arbeid. Dette utgjorde 4,7 prosent av BNP i Fastlands-Norge.

 • Årsverk betalt arbeid: Lønnet arbeid i organisasjonene tilsvarte i overkant av 95 200 årsverk, en økning på 9,2 prosent fra 2015.

 • Årsverk frivillig arbeid: Frivilligheten bidro med 142 000 årsverk i ulønnet innsats i 2018.

 • Antall medlemskap: Den norske befolkningen er i gjennomsnitt medlem av to organisasjoner, et nivå som har holdt seg ganske stabilt over tid.

Kilde: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, sivilsamfunn.no

Annonse