Annonse

Frivillighet

Få kvinnelige styreledere i frivillig sektor

Tall fra Frivillighetsregisteret viser at kvinner ønsker å delta i organisasjonsarbeidet til frivilligheten, men at de ikke får toppvervene.

Slik leder du frivillige i en annerledes tid

Her får du tre tips til hvordan du tar vare på de frivillige under koronakrisen.

Frivillig innsats skaper verdier for omlag 76 milliarder

Det er ni ganger mer enn de statlige støttebeløpene. Regjeringen kutter nå momskompensasjonen.

Karrieresteg

Hun blir daglig leder for Oslo Pride

Oslo Pride har ansatt Monica Aasen som daglig leder. Hennes hovedoppgave vil være å tilrettelegge for frivilligheten og sikre en stabil driftsorganisasjon.

Ledelse i frivillig sektorÅ lede med mening

Skal du lykkes som leder i frivilligheten, er du nødt til å leve som du lærer og hele tiden løfte fram meningen med det organisasjonen jobber med, mener professor i ledelse Harald Askeland.

Komplekst og krevende lederskap

Karen Kvalevåg måtte lære seg at beslutninger ble tatt på ganske andre måter da hun gikk fra næringslivet til generalsekretærstillingen i Norges Idrettsforbund (NIF).

Med hjerte for jobben

Å lede en frivillig organisasjon krever både tålmodighet og evne til å håndtere konflikter. Til gjengjeld kan du forvente ansatte som brenner for jobben sin.

Sosiale medier får mye av æren for at ny giverrekord til veldedighet

Nordmenn gir mer til veldedighet enn noen gang tidligere og Facebook er den mest brukte kanalen.

Trender i frivillighetenMister lojalitet til organisa­sjonene

Dagens frivillige sprer grad engasjementet sitt og er mindre lojale mot organisasjoner.

Stortingsmelding om frivillighetenMindre moms og tilgang til statlige lokaler

Regjeringen lover en opptrappingsplan på 1,8 milliarder i momskompensasjon for frivilligheten frem til 2021. Videre skal statlige lokaler bli mer tilgjengelig for lokale, frivillige organisasjoner.

Frivillighetens forandringer

Dugnader, innsamlingsaksjoner, medlemskap i organisasjoner. ­Frivillig arbeid har en sterk tradisjon i Norge, men frivillighet er ikke helt hva det var. Vi er blitt mer opptatt av at innsatsen skal gagne oss selv.

Ildsjelene dominerer fortsatt norsk frivillighet

Frivillig arbeid tilsvarer svimlende 142.000 årsverk.

Synspunkt

Hvor blir det av regjeringens opptrappingsplan for frivilligheten?

For ett år siden vedtok Stortinget enstemmig å pålegge ­regjeringen å styrke momskompensasjonsordningen til ­frivillige organisasjoner. Siden har lite skjedd, skriver Kari Henriksen.

Synspunkt

Hvor blir det av regjeringens opptrappingsplan for frivilligheten?

For ett år siden vedtok Stortinget enstemmig å pålegge ­regjeringen å styrke momskompensasjonsordningen til ­frivillige organisasjoner. Siden har lite skjedd, skriver Kari Henriksen.

Nordmenn og svensker gjør mer frivillig arbeid enn danskene

Men vi er mindre lojale mot enkeltorganisasjoner, viser forskningsrapport.

Vil forbedre momskompensasjonen for frivilligheten

Få oversikt over alle tiltakene i regjeringsplattformen som er spesifikt rettet mot frivillighet her.

Fagforbundet– Økt bruk av frivillige kan være en trussel mot faste arbeidsplasser

I dag er det nærmere 400-500 frivillige sykehusverter ved 20 av landets sykehus.

Nye regler for skjermet sektorFretex omorganiserer

Sykehusene– Frivillige er helt nødvendig arbeidskraft

Uten sykehusverter til å hjelpe pårørende og brukere til å finne fram på de store institusjonene, hadde ikke ansatte fått gjort jobben sin.

Helse og utdanning dominererFrivillig innsats tilsvarte 74 milliarder

Regner man med verdien av frivillig arbeid, var de ideelle og frivillige organisasjonenes bruttoprodukt beregnet til om lag 130 milliarder i 2015.

– Avgiftsfritak på redningskjøretøy vil styrke beredskapen i Norge

Redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp jobber frivillig for å redde liv, men forklarer at de får for lite drahjelp fra staten for å stille med utstyret de trenger.

Norsk Friluftsliv– De blåblå svikter frivilligheten

Regjeringspartiene er minst villige til å satse på en styrking av frivillige organisasjoner i kommunene. – Svært uheldig, mener friluftsorganisasjonene, som etterlyser tydeligere nasjonale føringer, og politikere som fremsnakker frivilligheten og dens betydning.

Kommunenes frivillige

Kommunene har allerede frivillige som bidrar med eldrebølgen - pårørende og familie! skriver ledelsen i Pårørendealliansen.

Kommunenes frivillige

Kommunene har allerede frivillige som bidrar med eldrebølgen - pårørende og familie! skriver ledelsen i Pårørendealliansen.

Frivilligheten betaler to milliarder i moms - hvert år

– Alle frivillige organisasjoner vil tjene på en bedre momskompensasjonsordning, mener Frivillighet Norge. Dette er frivillighetens viktigste sak i valgkampen.

Har rekruttert over 16.000 frivillige på digital plattform

Over 1000 frivillige organisasjoner har tatt i bruk rekrutteringsplattformen Frivillig.no siden den ble lansert i 2016.

Hvem er best på frivillighet i Norge?

Mens andre har fri, står noen på hodet i det som er høysesong for festivaler, leirer, spel og fritidsaktiviteter. Tusenvis av frivillige stiller opp i sommerferien.

Vil profesjonalisere frivilligheten

Motivere ulønnende, løse konflikter og legge strategier er bare noen av oppgavene til ledere og koordinatorer i frivilligheten. Men har de resursene som kreves?

Frivillighetsmeldingen– Staten skal holde fingrene unna detaljstyring

Mer frivillighet for flere på en enklere måte er hva Kulturminister Linda Hofstad Helleland ønsker skal komme ut av arbeidet med en ny statlig frivillighetspolitikk.

Norsk Folkehjelp– Regjeringen jager bort ideelle aktører

Norsk Folkehjelp må legge ned sitt niende mottak i løpet av et år. – En spiker i kista for humanitære organisasjoner innen mottaksdrift, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

Gir terningkastSenterpartiet best på frivillighet

Frivillighet Norge har anmeldt partienes program for stortingsperioden 2017-2021. Sentrumspartiene kommer best ut.

Den nye velferdsstatenDu må gjøre mer selv

Eldrebølgen er på vei, flere blir kronisk syke og færre vil være i arbeid. Nå må folk flest brette om ermene og gjøre jobben selv.

Frivillighet– Kommunene må trekke seg tilbake og slippe styringen

Agderforskning har sett nærmere på hvordan man kan kartlegge hvilke ressurser som finnes i et lokalsamfunn og hvordan man kobler disse sammen.

Frivillighet på sosiale medier– Mange har behov for å bli tatt på alvor

Det skapte spenninger mellom paraplyorganisasjonen Refugees Welcome to Norway og undergruppene da de ønsket å bli «mer en bare en Facebookgruppe».

Mawra Mahmood, leder for Røde Kors UngdomMed frivillig­het som ledestjerne

På knappe to år har Mawra Mahmood (27) gått fra å være vanlig medlem i Røde Kors Ungdom til å bli leder for en av Norges største frivillige ungdomsorganisasjon.

Psykiske plagerSamarbeid med frivilligheten gir bedre resultater i folkehelse

– Frivilligheten er en ressurs som kan utnyttes bedre i det psykiske helsearbeidet, mener statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Frode Hestnes.

Fast ansatt i frivilligheten– Kan ikke betale regninger med lønn i himmelen

Ansatte i frivillig sektor mener de har dårlige arbeidsvilkår. Uklare arbeidsavtaler fører til et høyt konfliktninivå og mye ubetalt overtid.

Krever helhetlig frivillighetspolitikk– Vil ikke bli redusert til et statlig underbruk

Frivillighet Norge mener det er på tide å gjøre opp status på nytt og krever nå en ny stortingsmelding om frivilligheten.

FlyktningsituasjonenUklar ansvarsfordeling og vanskelig tilgang for frivillige

Sivilsamfunnet reiste seg høsten 2015 da flyktningkrisen slo inn for fullt. Nå etterlyser de frivillige organisasjonene bedre rammebetingelser og et mer forutsigbart samarbeid med det offentlige.

FrivillighetOmdømmerisiko å knytte seg til bedrifter

Frivillighetsbarometeret 2016 viser at samarbeid mellom næringslivet og frivillig sektor kan by på flere utfordringer.

FrivillighetAlle partiene vil innføre full momskompensasjon

Utenom Høyre og Frp. De ønsker å forbedre dagens ordning.

NæringslivstopperUlikhet er den største utfordringen verden står overfor

Det sier Norges Røde Kors president under Topplederkonferansen 2017.

Norsk givergledeVi donerer stadig mer spontant

Men går dermed glipp av store beløp i skattefradrag.

Generalsekretær i Røde KorsFra tøffhets­bransjen til godhetsbransjen

Bernt Apelands jobb er å lytte. Til 650 ansatte, 140 000 medlemmer og 50.000 frivillige.

Kulturministeren– Dagens utdanningssystem fungerer ikke

Kulturminister Linda Helleland mener at vi har et utdanningssystem som ikke ser verdien av at elevene tar samfunnsansvar eller oppmuntrer til frivillighet.

Dugnadslandet: Frivillig innsats for 72 milliarder

Nordmenn som jobber gratis og frivillig utgjør 147.800 årsverk i året. Verdien av den ulønnede innsatsen er beregnet til 71,9 milliarder kroner. De fleste frivillige jobber innen kultur, idrett og fritidssektoren.

Mindre momskompenasjon for frivilligheten

Regjeringen satser ikke på organisasjonene, mener Frivillighet Norge.

Utvalg: Staten bør dekke pensjonsregning på 1,7 milliarder

Staten bør dekke historiske pensjonsutgifter for ideelle organisasjoner innen helse og omsorg, mener et offentlig utvalg. Totalt dreier det seg om rundt 1,7 milliarder kroner.

Data og demokrati: Koderne krever sin plass

Mens europeiske land stilte seg i kø for å få koding inn i skolen, satt norske politikere på gjerdet og kikket på at innovasjonstoget gikk. Først når grasrota og frivilligheten tok tak, begynte ting å skje.

Ta frivillig arbeid med i CV-en

Er du aktiv i Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller annet frivillig arbeid? Få det med i CV-en når du søker jobb.

LO satser på OL

Blir sponsor for ungdoms-OL.

Overklassen bidrar mer til samfunnet rundt seg

Ny forskning innen psykologi peker på at overklassen er mer tillitsfulle mot fremmede. De gir også oftere til veldedighet og da større andeler enn resten av samfunnet. Minst sosial er middelklassen.

Annonse
Annonse
Annonse