Annonse
Samhandling mellom kunde og leverandør er helt avgjørende for å oppnå tilstrekkelig og hensiktsmessig nivå på informasjonssikkerheten, ifølge sikkhetsekspert. Foto: Miłosz Klinowski / Unsplash
Lederverktøy
Ny sikkerhetslov

– Er du rustet til å beskytte bedriften din?

1. januar 2019 trådte den nye sikkerhetsloven i kraft. Den har som hensikt å «forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet». Den nye loven skal bidra til at Norge beskyttes bedre, også mot dataangrep.

Lese resten?
Løpende abonnement. Fornyer på fullpris (163,-) - første mnd kr
20,-
Prøv nå
Ingen bindingstid
Jeg har allerede abonnement

Slik blir du bedre rustet til å håndtere sikkerhets-trusler:

Kartlegging:

  • Kartlegg og få god oversikt over leverandørkjeden

Leverandører:

  • Knytt et godt samarbeid med leverandørene og underleverandørene i verdikjeden og jobb sammen om sikkerhet

Risikoanalyser:

  • Bruk risikoanalyser som beslutningsgrunnlag for tiltak
  • Da får du best effekt av tiltakene i forhold til investeringen

Kilde: Irene Westlie / Skarpe 

Annonse

Slik blir du bedre rustet til å håndtere sikkerhets-trusler:

Kartlegging:

  • Kartlegg og få god oversikt over leverandørkjeden

Leverandører:

  • Knytt et godt samarbeid med leverandørene og underleverandørene i verdikjeden og jobb sammen om sikkerhet

Risikoanalyser:

  • Bruk risikoanalyser som beslutningsgrunnlag for tiltak
  • Da får du best effekt av tiltakene i forhold til investeringen

Kilde: Irene Westlie / Skarpe 

Annonse