Annonse

Norske bedrifter betaler heller løsepenger enn å investere i IT-sikkerhet

Halvparten av norske bedrifter har en responsplan for dataangrep, og vil heller betale løsepenger enn å investere i sikkerhetssystemer, viser en undersøkelse.

Synspunkt

BedriftenProfittmaksimerende uhyre eller ansvarlig samfunnsaktør?

Unyanserte fremstillinger og tildeling av skurkeroller, hindrer ofte en mer overordnet vurdering av hva bedrifters etiske ansvar egentlig innebærer.

Veksling mellom læring i skole og praksis motiverer elever

Yrkesfagelever som veksler mellom opplæring i bedrift og skole gjennomfører like godt eller bedre enn de på ordinært løp, viser ny rapport.

Sp vil ha plan for å sikre norsk eierskap i strategiske bedrifter

Senterpartiet vil i Stortinget be regjeringen utarbeide en stortingsmelding om hvordan Norge kan sikre eierskap i strategisk viktige bedrifter.

Synspunkt

Bedriftsromantikk – jakten på en drømmehelt

200.000 små og mellomstore bedrifter søker en drømmehelt som er godt bevandret i norsk politikk og glad i «den gode samtalen», skriver Olaf Thommessen.

Nesten én av tre bedrifter er ikke forsikret mot hackerangrep

Antallet norske bedrifter uten datasikkerhetsforsikring er høyere enn i andre land.

Mange konkurser, men bedre enn fryktet

De siste konkurstallene fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at konkursene fortsatte å øke i oktober med 13,4 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Norske bedrifter satser stadig grønnere

Bedrifter blir grønnere. Negativt omdømme som følge av dårlig miljøprofil kan koste dyrt.

Synspunkt

Man finner ikke det man ikke leter etter

Det er bedriftenes ansvar selv å aktivt rekruttere flere kvinner, skriver Tom Bolstad.

RegjeringenVil ikke belaste små og mellomstore bedrifter med overflødig rapportering

Til sommeren skal regjeringen legge frem en strategi for hvordan man skal forenkle hverdagen for små- og mellomstore bedrifter.

NHO-rapportSterk jobbvekst, knapphet på fagfolk

Flere og flere bedrifter mangler arbeidskraft, ifølge «Økonomisk overblikk» for tredje kvartal.

Få nordmenn ønsker å starte egen bedrift

Veldig få unge sier at de ser på det å være gründer som en lovende karriere.

Dårlig tilgang på kompetanse hindrer norske bedrifter i å vokse

Norge trenger flere store kunnskaps- og teknologibedrifter.

Mange gikk konkurs i juli

Hittil i år har det vært 3864 konkurser og tvangsavviklinger av selskaper

Her er jobbene norske bedrifter sliter med å fylle

Hver fjerde norske arbeidsgiver sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Fremfor alt mangler faglærte, som sveisere og elektrikere, teknikere og ingeniører.

Bedrifter med Facebook-sider risikerer millionbøter etter EU-dom

Alle som administrerer sider på Facebook, kan bli holdt ansvarlige for hvordan personopplysningene til følgerne deres håndteres, slår en ny EU-dom fast.

Norske bedrifter mer optimistiske enn på seks år

Norske arbeidsgivere forventer den største oppbemanningen på over seks år. Bedrifter i sørvest ser lysest på utsiktene, mens optimismen faller sterkt i Oslo.

Norske virksomheterAnsetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

Regjeringen gir én milliard til bedrifter med gode ideer

Auken i nyetableringar held fram

Arbeidstilsynet skal sjekke seksuell trakassering hos bedriftene

Norske bedrifter har null peiling på EUs nye personvernregler– Det er helt krise

En av landets fremste eksperter på personvern slår alarm: Norske bedrifter har ikke peiling på hvor lenge de kan oppbevare informasjon eller når den skal slettes, viser undersøkelse. I mai kan dette få alvorlige konsekvenser for bedriftene.

– Trenger ulike verktøy for innovasjon

Bedrifter trenger både innovasjon som starter internt og innovasjons­ideer utenfra, mener NTNU-professor Alf Steinar Sætre. Alt til sin tid.

UDIngen norske selskaper på FNs svarteliste

1500 bedrifter får en halv milliard mindre i arbeidsgiveravgift

Cyberangrep kan føre til økonomiske tap for din bedrift

74 prosent av virksomhetene har blitt utsatt for nettfiske og 68 prosent har gått på økonomiske tap som følge av den digitale snokingen.

Svikt i omdømmet for kjente merkenavn

Posten, Norwegian og Reitangruppen sliter med sitt omdømme, ifølge en undersøkelse fra Ipsos. Reitan står for det største fallet.

Stort kompetansegap i norske bedrifter

Det er et tydelig behov for folk med yrkesrettet etterutdanning.

Bedriftenes fremtid– Raske startups slår ut de store og etablerte

Ikea satser nå et kompetanseløft blant sine medarbeidere og samarbeider for første gang med en rekke oppstartsbedrifter for å møte nye behov i en verden i endring.

Mellomstore bedrifter vil vokse

Selskaper med 50-100 og 100-250 ansatte melder har størst planer om bemanningsøkning neste kvartal.

Forskning og innovasjon løfter næringslivet

Bedriftenes konkurranseevne blir styrket med støtte fra Forskningsrådet, viser en fersk evaluering.

Mange ledere vil ikke gi flyktninger praksisplass

Nær halvparten av i alt 600 næringslivsledere sier at det er uaktuelt å tilby praksisplass for flyktninger, viser ny undersøkelse.

NHOFormuesskatt viktig for bedriftseierne

Fire av fem bedriftseiere tror det vil skapes flere arbeidsplasser de nærmeste årene dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes

NHO tror på moderat oppgang i norsk økonomi

Optimismen er stigende og vedvarende blant NHOs medlemsbedrifter. I økonomibarometeret tror NHO på moderat vekst og synkende arbeidsledighet.

Tøyen Startup Village– Store muligheter for å utvikle ansatte i startup-miljøene

Designere, finansfolk, dokumentarskapere, ingeniører, miljøentusiaster og VR-eksperter er bare noen av menneskene du møter i den ett år gamle gründerlandbyen på Tøyen.

Kvinnelig gründernettverk vil utvide til Oslo og Ringerike

Møy Telemark har det siste året hjulpet 87 kvinner med en drøm om å starte bedrift. Nå drømmer de selv om å ekspandere.

ØkokrimManglende kompetanse fører til forurensning

Mangel på kompetanse har ført til flere store forurensningssaker for bedrifter som håndterer farlig avfall, ifølge Økokrim. Etaten vil ha strengere krav.

Bjurstrøm vil ha bedre kjønnsrapportering

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm vil ha bedre rapporter om likestilling i næringslivet. Hun vil skjerpe rapporteringsplikten, mens regjeringen vil fjerne den.

Miljøbevisste bedrifter taper anbud– Enkelte innkjøpere verdsetter ikke miljøansvar

Ny lov om offentlig anskaffelser skal gjøre det enklere for innkjøpere å stille miljøkrav til alle leverandører. Det tror Stiftelsen Miljøfyrtårn vil ha en positiv spiraleffekt.

Bryter ned myteneVinmonopolet sparte 1 million kroner på klimatiltak

Norske bedrifter beviser at det lønner seg økonomisk å ta miljøansvar.

Juristene svarerOppslutning om bedriften og dens produkter

Når en ansatt på fritiden undergraver bedriftens virksomhet.

LederverktøyIkke vær redd – kundene biter ikke

Gründere er redde for ikke å lykkes. Frykten må oppsøkes og overvinnes, hevder eksperter.

Rollebytte på VestlandetInvesterer i havrommet og fiske, men ikke i innovasjon

Bedriftsledere på Vestlandet spår at havbruk og fiske blir en av de viktigste næringene om 30 år.

Kvinnelige gründereFrykter sosialt stigma og folkesnakk dersom de skulle mislykkes

Diskriminering og strukturelle hindringer er ikke hva som står i veien for flere kvinnelige gründere, derimot trekkes deres egne holdninger og tanker om seg selv frem som betydelige utfordringer.

565.000 virksomheter i Norge

Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner.

NHOMot hvitvasking og terrorfinansiering

Et offentlig lovutvalg foreslår nye regler som skal forebygge og avdekke hvitvasking. NHO mener disse reglene blir for byrdefulle for bedriftene.

Hva gjør bedriftene hvis ­globaliseringen rakner?

Bedriftsledere går en usikker og risikofylt framtid i møte dersom verden i stedet for å forenes, blir enda mer oppstykket. Men det finnes tiltak man kan gjennomføre i dag, for en ny og bærekraftig globalisering i morgen.

Hauglie: Bedrifter må endre konkurranseklausuler

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil få bukt med bruken av klausuler i kontrakter som begrenser ansattes mulighet til å bytte jobb og gå til en konkurrent. Innen utgangen av året må praksis være i tråd med lovverket.

Tysk forventningsbarometer spår økonomisk «gullhøst»

Tyske bedrifter har ikke vært så positive til egen utvikling og landets økonomi siden mai 2014.

Rapport: Kvotering bidrar til kjønnsbalanse i styrene

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener det er for lett for utenlandske spioner å hente ut informasjon fra Norge

Anundsen: – For lett å hente ut informasjon fra Norge

Justisminister Anders Anundsen mener at nordmenn, norske bedrifter og offentlige organer er ekstremt dårlige til å beskytte seg mot utenlandsk spionasje. – Vi må skjerpe oss, sier han.

Mer enn 20 000 nye bedrifter i fjor

Ferske tall fra SSB viser at det ble etablert 20 529 nye virksomheter i Norge i 2014. Det er 3,9 prosent flere nyetableringer enn året før. Det er antall enkelmannsfortak som vokser mest.

csr_klode.jpg

Mange tror at all handel er etisk

Mer enn halvparten av norske forbrukere tar for gitt at norske bedrifter sørger for at varene som de selger er produsert på en samfunnsansvarlig måte.

arbeider.jpg

Seks av ti bedrifter bryter forurensingsregelverket

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) avdekket brudd på regelverket hos nærmere 60 prosent av virksomhetene de kontrollerte i fjor.

nettverk_sosial.jpg

Null innovasjon

En analyse av 1600 norske bedrifter viser at regionale næringsklynger ikke gir økt innovasjon. Men BI-professor Torger Reve mener den internasjonale kundekoblingen er viktigere.

team_jobber_m__.jpg

IT-bedrifter til topps i trivselsmåling

Flere IT-selskaper skårer høyest i en arbeidslivsundersøkelse blant 136 norske bedrifter. Finn.no kommer best ut blant de største virksomhetene.

hanne_bjurstr__.jpg

Bjurstrøm vil straffe dårlige kontrollrutiner

Kommuner som har dårlige kontrollrutiner overfor bedrifter som bryter norsk lov, kan risikere tøffe sanksjoner fra Arbeidsdepartementet.

jens_stoltenber.jpg

Klar med pengesekken

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) sier regjeringen har investert 60 milliarder kroner i norske bedrifter siden regjeringsskiftet i 2005, og vil investere like mye i årene fremover.

nettverk_sosial.jpg

Stor økning i nye bedriftsetableringer

Norske bedrifter har kommet seg etter finanskrisen i 2008 og 2009. I fjor var det en vekst på 12 prosent i antall nyetableringer.

suksess.jpg

Snu motgangen

Tips for å snu motgang til fremgang.

Annonse
Annonse
Annonse