Ledelse

Arbeidstilsynet har kommet med nye anbefalinger til inneluften på jobben, for å begrense spredningen av koronaviruset.

– For få tenker på luftkvaliteten

Arbeidstilsynet har kommet med anbefalinger for kvaliteten på inneluften på jobben, for å begrense virusspredningen. – Dette er et lederansvar, sier leder for teknologiselskap.

Publisert Sist oppdatert

Folk er på vei tilbake på jobb, men dagens koronasituasjon krever god tilrettelegging for medarbeiderne. Her er luftkvaliteten også viktig. Hvordan skal ledere nå tilrettelegge for god luftkvalitet i kontorlokalene, og hvorfor er det spesielt viktig i en ekstraordinær tid som dette? Arbeidstilsynet har nylig kommet med klare anbefalinger for inneluften på jobben. Målet er å begrense virusspredningen, og dermed sørge for en tryggest mulig arbeidshverdag.

Arbeidstilsynets veiledning 444 beskriver blant annet hvordan inneklimaet skal være i bygg. I de nye rådene, som er oppdatert med tanke på koronasituasjonen vi befinner oss i, er det økt fokus på luftfuktighet.

Sjefen i det norske teknologiselskapet Airthings, Øyvind Birkenes, mener det er et lederansvar å sørge for at driften av bygget som et minimum er i henhold til Arbeidstilsynets nye anbefalinger. Levevilkårene for virus avhenger av luftkvaliteten, mener han:

– Relativ luftfuktighet bør ligge over 30 prosent hele året, slik jeg ser det. Da blir det enklere for folk å forstå hvorfor dette det er viktig, og på hvilket nivå det bør ligge, sier Birkenes.

Arbeidstilsynet mener at nivået bør ligge på 30 prosent om sommeren, og over 20 prosent på vinteren, etter tidligere å ha anbefalt 30 prosent hele året.

– Jeg tror ledere, som kanskje ikke har enorm innsikt på dette området, vil synes det er enklere å forholde seg til konkrete anbefalinger – og så kan det alltid diskuteres hvilke nivåer kravene og anbefalingene skal ligge på. Da kan de uansett gå til gårdeier eller de som drifter bygget, og være konkrete, sier Airthings-sjefen.

Foto Ledere må nå ta inneluftkvaliteten på alvor, sier daglig leder for Airthings, Øyvind Birkenes. Foto: Johnny Vaet Nordskog

Han har inntrykk av at bedrifter blir stadig mer opptatte av dette. Hittil har for få tenkt på luftkvaliteten.

– Folk flest har nok assosiert manglende luftkvalitet med tjukk, forurenset luft i storbyer som Beijing. Men vanligvis er kvaliteten på inneluft verre enn uteluft, forklarer han.

Kaldt og tørt i Norge

Det er spesielt utfordrende å sørge for høy nok luftfuktighet i et land som Norge, med våre kalde og tørre vintre og strenge krav til å skifte ut luften – spesielt i nye bygg.

– For å kunne kommunisere på en god måte med de som har kontroll på ventilasjon, luftkvalitet og FDV-anlegget som sådan behøver ledere, brukere og ansatte generelt en oversikt over inneklimaet. I stor grad er det denne oversikten som mangler for mange i dag. Det handler rett og slett om å kunne sette en diagnose før det behandles. I dag koster sensorer som overvåker inneklimaet svært lite og installasjonen er gjort på noen minutter, sier Birkenes, som jobber tett med ulike bygg – fra privat til offentlig sektor.

Selskapet hans overvåker luften i alle slags bygg. Han forteller at spesielt mange nyere bygg slurver med luftkvaliteten.

– Mange nyere bygg har oppsiktsvekkende dårlig ventilasjon, for eksempel. Da ender man ofte opp med et dårligere system enn det man hadde tenkt. Dette kan muligens henge igjen fra gammelt av, da man var redd for fuktighet i bygg, sier han.

Ifølge Birkenes er de største synderne, når det gjelder dårlig luftkvalitet og luftfuktighet, kontorbygg. Og faktisk er det slik med luftfuktighet at jo nyere jo verre, da disse byggene har strengere krav til luftutskiftning etter TEK10 enn tidligere.

– Vi håper denne situasjonen vi nå står oppi kan bidra til å heve fokuset på god luftkvalitet og smart styring. Trolig vil vi også se at brukerne av bygg vil bli mer bevisste og dermed stille tøffere krav, avslutter Birkenes.

Airthings er et norsk teknologiselskap som startet med fokus på forbrukermarkedet. Etter at de vant den norske eksportprisen i 2018, har selskapet fortsatt den solide veksten, og satser nå også i bedriftsmarkedet med Airthings for Business.

Powered by Labrador CMS