Ledelse

Gubbene styrer i fagbevegelsen

Menn over femti regjerer i norsk fagbevegelse. Blant lederne for landets fire hovedsammenslutninger og ti største fagforbund er bare fem kvinner.

Publisert Sist oppdatert
Fakta om lederne for viktige fagorganisasjoner

– Vi ser mye av det samme i fagbevegelsen som i næringslivet. Det er i stor grad godt voksne menn som fyller lederposisjonene, sier Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand til NTB.

Hennes forbund organiserer nesten 150.000 medlemmer og er et av de virkelig store i norsk fagbevegelse. De øvrige ledes av menn. LO-leder Roar Flåthen, Fagforbundets Jan Davidsen og Unios Anders Folkestad har passert 60, det samme gjør Fellesforbundets Arve Bakke til neste år.

Ellers på lista over sammenslutninger og forbund som organiserer flest medlemmer finner vi YS-leder Tore Eugen Kvalheim og Akademikernes Knut Aarbakke. Sistnevnte er født i 1968 og yngst av de mest innflytelsesrike fagforeningslederne.

– Det er ikke så rart at lederne har lang erfaring. Man skal ha gått en skole og vist seg fram før man får denne typen verv, sier Aarbakke til NTB.

Godt voksne

Av de 14 lederne NTB har sett nærmere på, er tre født på 40-tallet, ni født på 50-tallet og to på 60-tallet.

– I noen sammenhenger blir mannsdominansen veldig tydelig. Og alderssammensetningen er enda tydeligere. Lederne i fagbevegelsen har gjerne lang erfaring og mye historie – på godt og vondt, sier Bjerkestrand, som selv er født i 1964.

Av de 14 forbundene og sammenslutningene har seks tilknytning til LO. Ingen av lederne i disse organisasjonene er kvinner. Det største LO-forbundet med en kvinnelig leder er ironisk nok Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Det er trist at vi ikke har kommet lenger, men problemstillingen er sammensatt. Mange av de store forbundene er dominert av menn. Dessuten er det fortsatt slik at kvinner tar størst ansvar på hjemmebane, sier forbundsleder Erna C. Hagensen til NTB.

Mimi Bjerkestrand medgir at det koster å være toppleder i fagbevegelsen.

– Det er krevende. Du jobber mye og lever i stor grad en pendlertilværelse. Det er en spesiell livssituasjon som ikke passer for alle, sier hun.

Knut Aarbakke i Akademikerne tror den skjeve kjønnssammensetningen har mye med tilfeldigheter å gjøre, og viser til at LO, YS og Akademikerne for få år siden alle hadde en kvinne som leder.

– Kjønn er ikke lenger et tema ved valg av ledere. Den beste kandidaten blir valgt uansett, og det er jeg veldig glad for, sier han.

Kamp om toppverv

I 2013 blir det lederskifte i to av de mektigste organisasjonene i norsk arbeidsliv. Både LO-leder Roar Flåthen og Fagforbundets Jan Davidsen vil etter alt å dømme takke av.

I begge organisasjoner er det kvinnelige kandidater til å overta, men det er slett ikke sikkert at de vil vinne fram. I LO har både nestleder Gerd Kristiansen (53) og LO-sekretær Trine Lise Sundnes (40) vært nevnt, men den største favoritten virker i øyeblikket å være Tor Arne Solbakken (57) – også han LO-nestleder.

– Jeg har ikke begynt å tenke på hvem som skal bli LOs neste leder, men jeg vil jo generelt oppfordre kvinner til å våge å søke lederjobber. Jeg har vært forbundsleder siden 2003, og innflytelsen det gir, er veldig spennende, sier Hagensen i Arbeidsmandsforbundet.

Mimi Bjerkestrand mener fagbevegelsen er nødt til å ta mannsdominansen på alvor, og viser til at Utdanningsforbundet har egne kvoteringsregler og en makstid for lederverv på tre perioder.

– Selv om det stort sett er flere kvinner på toppen i forbund som organiserer mange kvinner, har vi en vei å gå i fagbevegelsen. Hvordan vi skal få fram flere kvinnelige ledere er et spørsmål som krever særlig oppmerksomhet, sier hun. (©NTB)

factbox_107

Fakta om lederne for viktige fagorganisasjoner
Powered by Labrador CMS