Ledelse

Kriminalitet og dataangrep er blant utfordringene ledere må forberede seg for i 2022.

Hybridbråk og høy risiko for dataangrep – slik blir 2022 for ledere

Mer pandemi, trøbbel på hybridkontoret og risiko for dataangrep og kriminalitet. Slik blir 2022 for sjefen.

Publisert Sist oppdatert

Nytt år og nye muligheter, heter det. Men 2022 vil helt sikkert også by på noen nye – og gamle – utfordringer. Det svenske magasinet Chef har listet opp et knippe utfordringer som du som leder ganske sikkert risikerer å måtte håndtere i året som kommer.

Bråk på og om hybridkontoret

I 2021 fikk vi «hybridkontoret» – der vi veksler med å jobbe hjemmefra og på kontoret.

Men som så ofte før, så sitter djevelen i detaljene – og det som blir hypet opp som «det store» har vanligvis også sine baksider. Hvordan skal den hybride nye arbeidsplassen fungere i praksis? Hvor mange dager skal folket være på kontoret? Og hvem skal være der når?

Her lukter det konflikt …

Fortsatt usikkerhet rundt pandemien

Pandemier dør ikke, de bare avtar. Noe covid 19-pandemien sannsynligvis vil gjøre i løpet av pandemiår nummer tre − 2022, samtidig som nye behandlinger og vaksiner lanseres. Men samtidig fortsetter viruset å mutere, noe som betyr en fortsatt risiko for lokale utbrudd – både i Norge og rundt om i verden – med uforutsigbare konsekvenser som kan snu opp ned på virksomheten din. Dette er en usikkerhet mange bransjer vil måtte leve med i lang tid fremover.

Grønnvasking

Er løsningen på klimakrisen at alle i verden får en elbil hver? Sannsynligvis ikke. Klimaspørsmålet, viser seg å være mye mer komplekst og vanskelig å løse enn vi kanskje trodde for bare noen år siden. Uavhengig av tolkningen av det siste klimatoppmøtet i Glasgow, er det tydelig at tålmodigheten for grønnvasking og generelt «blah-blah-blah» om bærekraft er i ferd med å ta slutt. Stadig flere bedrifter vedtar netto nullutslippsmål, og presses både politisk og offentlig til større åpenhet om hvordan karbonreduksjon skal gjøres i praksis. For å bli tatt på alvor, må ledere og virksomheter i økende grad adressere klimafotavtrykket langs hele forsyningskjeden og til og med stille spørsmål sin egen forretningsmodell.

Metaverden er her

Pandemien har drevet mange av oss enda lenger inn i en virtuell virkelighet i form av videokonferanser og andre digitale arrangementer. Dette er resultat av en kriserelatert vekst innenfor en mye større trend. I 2022 vil begrepet «metaverse» fremstå enda tydeligere, altså fremveksten av hele digitale verdener parallelt med vår fysiske virkelighet.

Facebook-gründer Mark Zuckerberg er en av hovedpromotørene bak disse meta-universene, hvor det er meningen at vi alle, ikke minst ledere, skal bli mer eller mindre permanent for arbeid, sosialt samvær, reise og mye, mye mer. En høyteknologisk drøm som overgår alt vi har opplevd digitalt så langt. Med meta-verdenene kommer en mengde nye dingser, som i stor grad forbedrer visuelle og emosjonelle inntrykk og til og med muliggjør overføring av lukt. Ericsson spår at inntrykkene i dette emosjonelle internett vil være umulig å skille fra virkeligheten allerede i 2030. Ikke alle er enige i jubelkoret. At visjonene til teknologiplattformene og Facebook har en bakside er klart etter flere skandaler.

Sikkerhet

Sikkerhet blir en stadig større lederutfordring.

Alvorlig kriminalitet står ikke bare høyt på den politiske dagsorden, men er også noe ledere i økende grad tvinges til å forholde seg konkret til. Etterspørselen etter låser, adgangskontrollsystemer og vakter vokser eksplosivt – samtidig som velstående forretningsfolk rådes til å holde en lav profil privat for ikke å bli ranet eller til og med kidnappet.

Samtidig har landets ledere et annet alvorlig sikkerhetsproblem å stri med: dataangrepene som i utpressingsøyemed i økende grad ser ut til å true stadig flere virksomheter Bare den siste måneden har Nordic Choice Hotels, Norsvin, Nortura og Amedia blitt rammet her hjemme. Det er dyrt å beskytte seg – men potensielt enda dyrere hvis man ikke handler i det hele tatt.

Mangel på talent

En skrikende mangel på «talent» og relevant kompetanse vil ikke forsvinne i 2022. Det mangler kompetanse både i helsevesenet, i skolen, bygg og anlegg og ikke minst fremtidige bransjer som IT. Denne kompetansemangelen vil fortsette å skape stor bekymring blant ledere i 2022.

Powered by Labrador CMS