Samfunn

Naturvernstudentene på Oslo Met arrangerte i fjor en klesbyttedag eller Green Friday som en motvekt til Black Friday.

Akademia skal konkurrere om klimaavtrykk

For å få fart på omstilling og klimakutt vil forsknings- og høyere utdanningsministeren måle universitets- og høyskolesektorens brede klimaavtrykk.

Publisert Sist oppdatert

Konkurransen er frivillig å være med på, men Iselin Nybø (V) håper alle universitetene og høyskolene vil delta.

– Både studentene og de ansatte vil at akademia skal ta en mer aktiv rolle i å oppfylle Norges klimaforpliktelser. Universitetene og høyskolene har et stort ansvar, både for å kutte i egne utslipp, men også for å utstyre studentene med kunnskapen de trenger for å gjennomføre det grønne skiftet. Ikke minst skal de bidra til dette gjennom forskning, sier Nybø.

I første omgang kan de rapportere inn avfall, innkjøp og anskaffelser, arealutnyttelse, energiforbruk, energiproduksjon, flyreiser innenlands og utenlands, bærekraft i utdanningene og forskning på det grønne skiftet.

– Dette er tiåret da klimastreikerne blir voksne og inntar høyere utdanning. Vi må vise dem at vi lever som vi lærer. For at omleggingen til grønnere drift skal munne ut i mer enn gode intensjoner og enkelttiltak, må vi gå systematisk til verks. Skal vi bli bedre, trenger vi å vite hvordan vi ligger an, sier Nybø i en pressemelding.

Poeng for klimaprestasjon

Rent praktisk skal det gjøres ved å lage vurderingskort og «poengtavler» som viser universitetenes og høyskolenes klimaprestasjoner og hvem som får grønt, gult eller rødt lys innenfor de ulike områdene.

Resultatene vil bli en del av den årlige Tilstandsrapporten for høyere utdanning.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høyere utdanning (Diku) har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet jobbet med å utforme kriteriene og samle innspill fra sektoren.

De har også samlet inn tall fra 29 universiteter og høyskoler for å utvikle og prøve ut systemet og gi noen eksempler.

Den første målingen viser til dels store forskjeller mellom institusjonene, men også utfordringer med å finne noen felles kriterier for rapportering.

Mens noen for eksempel teller antallet flyreiser, rapporterer andre antall personkilometer.

– Sammen med sektoren skal vi bli enige om hvordan vi teller og deler effektive og gode metoder for å gjøre dette praktisk. Jeg mener akademia må gå foran, og håper at denne klimadugnaden kan inspirere flere sektorer i samfunnet til å ta grep, sier Nybø.

Powered by Labrador CMS