Aktuelt

I en ny måling sier 41 prosent av befolkningen at oppgavene i helsetjenesten er blant våre største utfordringer. Bare arbeidsledighet får høyere oppslutning, med 43 prosent.

Arbeidsledighet og helsetjenesten er viktigst for velgerne

Pandemien preger sakene befolkningen er opptatt av. Arbeidsledighet og helsetjenesten topper lista, men det spriker blant partienes velgere, viser undersøkelse.

Publisert Sist oppdatert

I en fersk undersøkelse ble folk spurt om hva som er de største utfordringene Norge står overfor i dag. Flest svarte at å bekjempe arbeidsledigheten er det viktigste. Her sa 43 prosent at dette må prioriteres. Deretter mente 41 prosent at oppgavene i helsetjenesten må prioriteres. På tredjeplass var klimaendring, med 37 prosent.

De nye funnene fra Helsepolitisk barometer 2021 blir presentert tirsdag for aktører i helsebransjen og helsepolitikere. Målingen er gjort av Kantar.

Helse spriker

Hos Frps velgere rangeres imidlertid helsetjenesten på femte plass på listen over viktige saker, og arbeidsledigheten prioriteres som nummer tre. Mens blant Senterpartiets velgergruppe er helsetjenesten den viktigste saken, og arbeidsledigheten er sak to.

Høyre og Arbeiderpartiets velgere prioriterer arbeidsledighet som viktigste utfordring framover, deretter er oppgavene til helsetjenesten sak nummer to. KrFs velgergruppe rangerer helsetjenesten som nummer tre blant sakene, mens arbeidsledighet også her er på topp.

Velgerne til Venstre, SV og MDG, som alle tre har klima som viktigste sak, prioriterer arbeidsledighet som nummer to og helsetjenesten på plass tre blant viktigste saker. Rødts velgere har også klimasaken på topp, arbeidsledighet som sak to og helsetjenesten rangeres som sak fire.

Helse i nord

Geografi spiller inn når de spurte sier hva de mener om utfordringene i helsetjenestene i landet. I helseregionen Helse nord er befolkningen mest opptatt av oppgavene i helsetjenesten, og for 54 prosent er dette den viktigste saken.

– Dette er en region som gjennom flere år har hatt utfordringer knyttet til fastlegeordningen, luftambulansen, nedleggelse av sykehus og nedleggelse av studieplasser for sykepleiere, sier Eva Fosby Livgard, som er ansvarlig for Kantars rapport.

Også i flere av de andre helseregionene regnes helsetjenesten som den viktigste saken. Kun for dem som bor i Helse sør-øst, prioriterer arbeidsledighet som en viktigere sak.

– Psykisk helsehjelp sammen med sykepleiermangelen markeres som de viktigste valgkampsakene ved kommende stortingsvalg. Bekymringen for bemanningssituasjonen i helsevesenet går som en rød tråd gjennom hele rapporten, sier Livgard.

Nesten 90 prosent av de spurte mener sykepleiemangelen påvirker pasientsikkerheten i mange kommuner.

Midt i livet

Folk som er midt i livet, de mellom 30 og 60 år, mener oppgavene til helsetjenestene er det viktigste.

– Dette er en periode i livet da mange for alvor får kontakt med helsevesenet. Det kan være på grunn av egen helse eller pårørende til syke og pleietrengende foreldre, sier Livgard.

De over 60 år er mest opptatt av arbeidsledighet, mens de unge er mest opptatt av klima, viser undersøkelsen.

Også pandemien har fått plass i undersøkelsen. Ikke overraskende rapporterer mange om dårlige livskvalitet som følge av koronaen.

– Jeg kan ikke leve som normalt. Man eksisterer i et vakuum, med små muligheter for å gjøre ting hvor man opplever glede og mening, svarer 45 prosent av de spurte i undersøkelsen.

Men samtidig svarer like mange at livet er uforandret. En liten gruppe opplever også bedre livskvalitet. De begrunner dette med mer tid med familien, mindre sosialt press, mindre drikkepress, mindre reiseaktivitet, hjemmekontor, generelt mindre stress, mer tid til trening og friluftsliv og bedre helse.

Powered by Labrador CMS